Albania Travel

January 31, 2010

วิธีเพิ่มภาษี IRS ก๊าซระยะของเครดิต

Filed under: travel — lnupey @ 1:22 pm

Introduction

ราคาก๊าซ rocketing กับไม่ให้ขึ้นมาเป็นบรรเทาให้ทราบว่าภาษี IRS น้ำหนักเครดิตระยะก๊าซมีและบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำคุณประโยชน์ภาษีที่คุณเป็นคนขับรถยนต์อาจไม่รู้และเพื่อท้ายไม่อ้างเครดิตภาษีที่ได้รับเนื่องจากคุณ.

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ IRS Tax ระยะเครดิต

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีสี่หรือน้อยกว่ารถคุณสามารถใช้ภาษี IRS มาตรฐานหักระยะก๊าซสำหรับระยะที่เกิดขึ้นใน การเดินทาง ธุรกิจปกติใด. นอกจากนี้บุคคลที่ เดินทาง โดยรถยนต์ในธุรกิจสามารถหักระยะของพวกเขาในคืนภาษีของปี. การชำระเงินคืนภาษี IRS ระยะที่ก๊าซจะอ้างเสมอและนี้สามารถบันทึกจำนวนเงินที่เหมาะสมในการเรียกเก็บเงินภาษีของคุณ. แต่คุณต้องเก็บบันทึกระยะเพื่ออำนวยความสะดวกเตรียมภาษี IRS.

รถไฮบริดไฟฟ้า

ถ้าคุณซื้อน้ำมันประหยัดลูกผสมคุณสามารถเรียกร้องหลายพันดอลลาร์ในภาษี IRS Federal เครดิตระยะก๊าซ. จำนวนเงินเต็มของเครดิตอนุญาตสามารถอ้างสิทธิจนผู้ผลิตขาย 60,000 คันมีคุณสมบัติ. หลังจากที่เครดิตภาษี phased ออกในช่วงที่ตามมาสามช่วงไตรมาส. FIRST 50% แล้ว 25% แล้วสุดท้าย 0%. หากคุณซื้อรถไฮบริดใหม่ที่คุณต้องตรวจสอบจำนวนรุ่นขายเพื่อตรวจสอบว่าหรือไม่คุณจะได้รับประโยชน์จากภาษีใด IRS เครดิตระยะก๊าซ. นอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) เจ้าของมีสิทธิ์ได้รับแรงจูงใจสำคัญภาษีจากรัฐจำนวนมากรวมทั้งกล่าวเพียงรัฐบาลสหพันธรัฐ.

ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

ควรจะโน้ตว่าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนรถทำงานโดยการรวมไฮโดรเจนที่เก็บไว้ในรถด้วยออกซิเจนจากบรรยากาศเพื่อสร้างไฟฟ้า. ดังนั้นก่อนที่คุณจะซื้อไฮโดรเจนเชื้อเพลิงรถยนต์เซลล์คุณควรแน่ใจว่ามีแหล่งที่มาของไฮโดรเจนที่เหมาะสม. สำหรับยานพาหนะที่มีเพียงไฟฟ้าพลังงานเช่นฮอนด้า FCX, ตรงกับความต้องการของ Alternative Motor Vehicle เครดิตที่ยืนที่ 12,000 ดอลลาร์สำหรับปี 2005 และ 2006. มันสามารถเห็นได้ว่าเซลล์เชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถยนต์ดึงดูดเครดิตภาษีค่อนข้างใหญ่มาก.

ยานพาหนะทางเลือกเชื้อเพลิง

ทดแทนเชื้อเพลิงรถยนต์ (AFV) s ช่วยให้เครดิตภาษี IRS ระยะก๊าซถึงเหรียญที่ 4,000. ทดแทนจะอัดก๊าซธรรมชาติ (CNG) ก๊าซธรรมชาติเหลว (ก๊าซหุงต้ม)ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไฮโดรเจนเหลวใดๆที่ leats เมทิลแอลกอฮอล์ 85% โดยปริมาณผสมไบโอดีเซลหรือ 20% หรือมากกว่า. ยานพาหนะอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทำงานกับกล่าวว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว. การขอรับภาษี IRS เครดิตระยะก๊าซสำหรับการแปลงโปรดปรึกษาตัวแทนภาษี IRS และ / หรือเป็นทางการก๊าซ IRS สิ่งพิมพ์.

ชุดไฮโดรเจน Conversion

มีประดาความสนใจในการดัดแปลงชุดที่อนุญาตให้ใช้ไฮโดรเจนจะเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงเป็น.ประโยชน์ของชุดนี้เป็นที่แตกต่างภาษีระยะ IRS ก๊าซอื่นๆเครดิตใช้ได้กับแผนการเชื้อเพลิงทดแทนรถเราได้อธิบายไว้ในบทความนี้ชุดเหล่านี้อยู่ภายในถึงการเงินของไดรเวอร์ที่สุด. สหนิวเคลียร์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน System Kit เป็นแปลงที่ให้ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ทำให้รถที่มีอยู่เพื่อใช้ไฮโดรเจน. ชุดเป็นแนวทางกลางที่ติดตั้งเมื่อช่วยให้รถที่มีอยู่ให้ทำงานในไฮโดรเจนหรือน้ำมันเบนซิน. ชุดแปลงต้องแก้ไขจัดการเครื่องยนต์, electrics, การเผาไหม้และระบบระบายความร้อน.

ไฮโดรเจนถูกเก็บไว้ในถังขนาดเล็ก (ถัง Hydride) ซึ่งสามารถติดตั้งในจวนพื้นที่ว่างภายในรถ. ไฮโดรเจนเองจะเกิดจากระบบอื่นที่สามารถติดตั้งในอู่รถของคุณขจัดเดินทางไปยังผู้เชี่ยวชาญปั๊มน้ำมันให้ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ใดๆ. หนึ่งโดยเฉพาะวาดด้านหลังของไฮโดรเจนพิเศษนี้สำหรับแก้คันเป็นก๊าซไฮโดรเจนที่เผาไหม้มากเร็วกว่าน้ำมันเบนซินและดังนั้นเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการบีบอัดมากกว่า 9.5-1 มักจะประสบ pre-ระเบิดเสียหาย (เครื่องเคาะ).

ถ้าคุณมีดีเซลหรือรถที่มีการปันส่วนอัดสูงคุณยังสามารถทดแทนเชื้อเพลิง Motor ภาษีรถยนต์ IRS เครดิตระยะก๊าซโดยการแก้ไขรถใช้ก๊าซชุดสีน้ำตาลแก้ไข. ชุดนี้ก็เพิ่มระบบ electrolysis น้ำเพื่อรถของคุณที่จะแปลงน้ำเข้าไฮโดรเจน Oxy หรือน้ำตาลก๊าซซึ่งอาหารที่เป็นผลลัพธ์ของเครื่องมือรถยนต์ในประเทศเชื้อเพลิงระหว่าง 30-300 เปอร์เซ็นต์และคู่กับภาษี IRS เครดิตระยะก๊าซถึง 4000 เหรียญเหมาะสมการเงินดีมาก.

สรุป

เพียงเพื่อปะยางรถคุณอาจมีสิทธิ์ภาษี IRS เครดิตระยะก๊าซหากธุรกิจของคุณมีสี่หรือน้อยกว่ารถ. นอกจากนี้หากคุณระยะธุรกิจในรถของคุณเองคุณยังสามารถเรียกร้องเงินคืนภาษี. ไฮโดรเจนรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงดึงดูดเครดิตภาษีตามที่จะมีน้ำหนักชุดแปลงเชื้อเพลิงทดแทน. ภาษี IRS เครดิตระยะก๊าซสำหรับลูกผสมไฟฟ้ามีแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนของรุ่นนั้นจำหน่ายโดยผู้ผลิต.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: