Albania Travel

February 26, 2010

ภาษี เขียน ไม่ ชอบ สำหรับ เจ้าของ เว็บไซต์

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 11:10 am

ก่อน สิ้น เดือน มกราคม ของ ปี ถัด ไป คุณ จะ ได้ รับ 1,009-ผิด พลาด จาก โปรแกรม พันธมิตร ของ AdSense ของ คุณ และ ที่ บริษัท ออนไลน์ เพิ่มเติม ที่ คุณ ทำงาน ร่วม กับ และ สร้าง มากกว่า $ 600 ใน ราย ได้ (หมายเหตุ: ถ้า คุณ ได้ รับ มากกว่า $ 400 ใน ออนไลน์ ของ คุณ ธุรกิจ คุณ ต้อง ไฟล์ ตาราง C)

ไม่ ว่า ถ้า คุณ ได้ รับ 1099-MISC หรือ ไม่ คุณ ยัง คง ต้อง รายงาน ราย ได้ ของ คุณ ใน คืน ภาษี ของ คุณ.

คุณ อาจ คิด ว่า กิจการ เว็บไซต์ ของ คุณ เป็น งาน อดิเรก แต่ มี อยู่ ของ1099-MISC ซึ่ง ส่ง ถึง คุณ และ IRS ที่ ทำให้ คุณ ใน ธุรกิจ ไม่ ว่า ถ้า คุณ ชอบ หรือ ไม่.

เป็น ธุรกิจ ไม่ใช่ สิ่ง เลว ร้าย เมื่อ มัน ได้ มี มายัง ภาษี. มัน เพียง หมายความ ว่า คุณ จะ ต้อง เพิ่ม ตาราง C ใน รูป แบบ 1,040. ผล สุดท้าย จาก ตาราง C, จะ ปรากฏ ขึ้น ใน บรรทัด 12 – ธุรกิจ ราย หรือ (ขาดทุน) ของ แบบ 1,040. ของ คุณ

หนึ่ง ใน เรื่อง สำคัญ ที่ มี ราย ได้ จาก เว็บไซต์ เป็น จำนวน เงิน ต่ำ ของ ค่า ใช้ จ่าย ราย ปี. (เป็น หนึ่ง ใน ไม่ กี่ ธุรกิจ ที่ คุณ สามารถลงทุน น้อย กว่า $ 100 และ ได้ รับ เกิน $ 100K ทั้งหมด ใน ปี เดียวกัน) ด้วย เหตุ นี้ เป็น สำคัญ ใน การ นับ เงิน ทุก ครั้ง เมื่อ ถึง ค่า ใช้ จ่าย.

เช่น:

ISP – Internet Service Provider, High Speed Internet การ เชื่อม ต่อ สาย โทรศัพท์ (เฉพาะ หาก คุณ มี สอง สาย โทรศัพท์ ใน บ้าน ของ คุณ) และ แน่นอน ราย เดือน หรือ ค่าธรรมเนียม ราย ปี สำหรับ เว็บ โฮ ส ติ้ง เป็น ของ คุณ ยัง หัก ภาษี.

เพิ่มเติม Write-ไม่ ชอบ เมื่อ Online:

ค่า ใช้ จ่าย ของ ซอฟต์แวร์ (สามารถ depreciated ถ้า ใช้นาน กว่า หนึ่ง ปี) ที่ ใช้ ใน การ ทำงาน หรือ ประกอบ ธุรกิจ ออนไลน์ ของ คุณ. ค่า บริการ ออนไลน์ และ บริการ สนับสนุน จะ หัก ยัง.

การ ออกแบบ แม่ แบบ ของ ค่า ใช้ จ่าย ประจำ เว็บ (Site s)

ไม่ ว่า หาก คุณ ออกแบบ เว็บไซต์ ของ คุณ เอง ซื้อ แม่ แบบ หรือ การ จ่าย เงิน และ กรรมการ อิสระ ผู้รับ เหมา ค่า ใช้ จ่าย เหล่า นี้ จะ หัก รวม ทั้ง.

เมื่อ คุณ จ่าย คน เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ เว็บไซต์ ของ คุณ วิเคราะห์ คำ หลัก ของ คุณ หรือ การ เขียน เนื้อหา – หัก ภาษี ของ คุณ.

Online Marketing, Web Promotionค่า ใช้ จ่าย

ถ้า คุณ ได้ รับ 1099-MISC สำหรับ ราย ได้ รับ จาก เว็บไซต์ ของ คุณ มากกว่า จะ มี ค่า การ ตลาด ออนไลน์.

E-mail และ แคมเปญ e-mail เก็บ ค่า บริการ ราย เดือน – ภาษี หัก

ซื้อ ของ ราย ชื่อ e-mail ที่ กำหนด เป้าหมาย หรือ กลุ่ม บริการ ส่ง e-mail – หัก ภาษี

หาก คุณ ซื้อ การ จราจร เพื่อ สร้าง จำนวน ผู้ เข้า ชม เว็บ นี้ หัก ค่า ใช้ จ่าย ยัง.

ออนไลน์ และ ออฟ ไลน์ แคมเปญ ส่งเสริม การ ขาย เช่น การ ประกวด ให้-วิธี และ รางวัล ที่หัก

ผู้รับ เหมา อิสระ ที่ คุณ จ่าย เพื่อ โพ ส ต์ ใน บล็อก ฟ อ รั่ ม เว็บไซต์ เครือ ข่าย ทาง สังคม และ เว็บไซต์ โฆษณา ย่อย (เพื่อ สร้าง ลิงค์ กลับ น่า เชื่อถือ) – ค่า ใช้ จ่าย เหล่า นี้ จะ หัก. หาก คุณ จ่าย ผู้รับเหมาก่อสร้าง อิสระ กัน มากกว่า $ 600 ใน หนึ่ง ปี คุณ ต้อง ให้ 1099-MISC ให้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง อิสระ ของ.

การ ชำระ เงิน ไม่ ว่า หาก มี มากกว่า $ 600 หรือ ไม่ จะ มี การ รายงาน ใน ตาราง C, Line 11 – สัญญา จ้าง แรงงาน.

สำนักงาน ให้ เช่า หรือ ธุรกิจ การ ใช้ หน้า แรก

ถ้า คุณ มีเติบโต จาก สำนักงาน ใน บ้าน แสดง ความ ยินดี ของ. ทั้งหมด ค่า เช่า และ ค่า ใช้ จ่าย ราย เดือน ของ ค่า ให้ สำนักงาน การ ค้า ของ คุณ ถูก หัก ภาษี.

ถ้า คุณ มี สำนักงาน ใน บ้าน ที่ คุณ ดำเนิน ธุรกิจ (ใน กรณี นี้ ประกอบ ธุรกิจ ออนไลน์ ของ คุณ) ส่วน ค่า ใช้ จ่าย สำหรับ ค่า รักษา ที่ บ้าน ของ คุณ (ซื้อ บ้าน หรือ เช่า) คือ หัก ภาษี.

จำนวน เงิน ที่ หัก สำหรับ การ ใช้ งาน ธุรกิจ ของ ที่ บ้าน ของ คุณ ขึ้น อยู่ กับ วิดีโอ ตาราง รวม ทั้ง บ้าน และจำนวน ฟุต ตาราง ที่ คุณ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ.

สูตร เดียวกัน นี้ จะ ใช้ กับ สาธารณูปโภค การ บำรุง รักษา ของ การ ซ่อมแซม และ การ ประกัน.

ธุรกิจ การ ใช้ รถ ของ คุณ

เมื่อ คุณ ใช้ ระยะ หัก มาตรฐาน แข่ง (58.5 เซนต์ ต่อ ไมล์ ใน ครึ่ง หลัง ของ 2008) คุณ จะ ต้อง เก็บ บันทึก ราย ละเอียด ของ ไมล์ ขับเคลื่อน ธุรกิจ. (ไป ที่: irs.gov สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม) ถ้า คุณ เลือก ที่ จะ ใช้ ค่า ใช้ จ่าย จริง คุณ จะ ต้อง เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน ของ คุณ ทั้งหมด.

อาหาร และ การ เดินทางค่า ใช้ จ่าย บันเทิง

โชค ดี ที่ เมื่อ คุณ เข้า ร่วม สัมมนา เชิง ปฏิบัติการ หรือ ประชุม ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ ออนไลน์ ของ คุณ และ มี มากมาย ใน แต่ละ ปี ใน ทุก จุด ร้อน ที่ Las Vegas, New York, Miami, etc, ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง ของ คุณ จะ หัก ภาษี.

อาหาร และ ความ บันเทิง ของ คุณ จะ ถูก หัก ด้วย แต่ เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ของ จำนวน อาหาร และ บันเทิง นับ.

ข้อมูล นี้ สรุป ให้ ตาม ค่า ใช้ จ่าย ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ จะ พบ. เพิ่มเติมราย ละเอียด และ ข้อมูล ที่ แม่นยำ คุณ ควร ไป ที่ สรรพากร Site ที่: irs.gov

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: