Albania Travel

March 8, 2010

เคล็ด ลับ ปี สิ้นสุด ภาษี อสังหาริมทรัพย์

Filed under: travel — Tags: , , , — lnupey @ 4:37 am

ใน ขณะ ที่ เรา แช่ joys ของ การ เฉลิม ฉลอง วัน หยุด เวลา ภาษี ลอบ วิธี. และ แม้ว่า จะ กล่าว ว่า เวลา "และ รอ น้ำ หนึ่ง" ไม่ ได้ มี สิ่ง ที่ เรา สามารถ เตรียม เอง สำหรับ การ กำหนด ภาษี. Homeowners ส่วน ใหญ่ ทำงาน ใน ตาราง ภาษี ธรรมเนียม เพื่อ ไม่ ว่า พวก เขา จ่าย ภาษี ใน เมษายน 15 หรือ ใช้ ส่วน ขยาย อัตโนมัติ ภาษี จะ คำนวณ ยัง คง ขึ้น อยู่ กับ ปี ที่ ลงท้าย ด้วย วาง ของ ลูกบอล ดิ ส โก้ ยักษ์ ใน Times Square. โดยเวลา corks แชมเปญ มี popped ใน วัน สิ้น ปี, หัก ภาษี จะ จัดการ ทำ หนังสือ ที่ จะ ปิด ผนึก ถึง หมายเลข กระทืบ ลด หนี้ ภาษี เป็น ห่วง.

ดังนั้น จึง เป็น ความ คิด ที่ ดี ที่ จะ ใช้ เวลา ออก จาก ช้ อป ปิ้ง วัน หยุด และ บุคคล ที่ จะ ตรวจ สอบ ภาษี ของ คุณ – และ ศักยภาพ ใน อสังหาริมทรัพย์ หัก เกี่ยวข้อง – ใน ขณะ ที่ มี โอกาส ใช้ ประโยชน์ จาก นี้. ปรึกษา ที่ ปรึกษา ภาษี ของ คุณ ไป สำรวจ ศักยภาพ ใน การ หัก ขณะ ที่ คุณ ยัง คง ภายใน 2,007 ภาษี ของ คุณปี. คำ แนะนำ ของ เธอ หรือ เธอ อาจ ให้ เปิด ออก ให้ ของขวัญ วัน หยุด ที่ ดี ที่สุด คุณ จะ ได้ รับ. หาก คุณ เป็น เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ ที่ คุณ มี สิทธิ อาจ จะ บาง หัก ที่ ดี ที่สุด ของ ทั้งหมด – และ ถ้า คุณ ไม่มี ทรัพย์สิน ใด ๆ ที่ คุณ อาจ ต้องการ ซื้อ บาง แม้ว่า คุณ จะ ลงทุน ใน บ้าน หรือ ที่ดิน เพื่อ ประโยชน์ ภาษี ที่ จริง เจ้าของ ที่ดิน bestows.

เพื่อ ช่วย ให้ แรง บันดาล ใจ ให้ คุณ ตรวจ สอบ เรื่อง ของ ประโยชน์ ภาษี อสังหาริมทรัพย์ คุณ อาจ ต้องการ ก่อน พิจารณา ข้อมูล ต่อ ไป นี้ เกี่ยวข้อง กับ ภาษีและ อสังหาริมทรัพย์:

o ไม่ ว่า คุณ เป็น เจ้าของ อยู่ หลัก ทรัพย เช่า หรือ ว่าง มาก คุณ อาจ จ่าย ภาษี ทรัพย์สิน และ กลัว การ เขียน เช็ค ที่ จะ เก็บ ภาษี. ข่าวดี ก็ คือ ภาษี ทรัพย์สิน ที่ คุณ จ่าย ใน บรรดา ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ จะ หัก ตาม ปกติ.

o หาก คุณ จ่าย points "" – ผู้ แทน การ เรียก เก็บ ค่า สูง โดย lenders ใน การ แลกเปลี่ยน สำหรับ อัตรา ดอกเบี้ย ต่ำ – เจ้าหน้าที่ ภาษี พิจารณา รูป แบบ การ ชำระ เงิน ที่ ชำระ ล่วงหน้า ดอกเบี้ย จำนอง. ดังนั้น หากคุณ ซื้อ บ้าน ใน ปี 2007 – หรือ วางแผน ที่ จะ ปิด ใน หนึ่ง ก่อน ปี ใหม่ – พิจารณา การ ซื้อ ลง คะแนน ของ คุณ แล้ว การ หัก เหมาะสม.

homeowners หลาย o refinanced ปี นี้ เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ปรับ ราคา สูง. จุด ชำระ เงิน สำหรับ ผู้ refinanced สินเชื่อ ยัง ชื่อ คุณ หัก. แทนที่จะ เอา ไว้ ใน หนึ่ง รวม ก้อน เวลา ที่ คุณ ได้ รับ อนุญาต ให้ หัก พวก เขา ค่อยๆ ผ่าน งาน ของ เงินกู้. ดู เวลา บรรดา-เปิด ตัว หัก ลด ภาษี ใน อนาคต ของ คุณค่า.

สนใจ เว o จ่าย ให้ บริการ สินเชื่อ ที่ อยู่ อาศัย หลัก ของ คุณ จะ หัก และ คุณ อาจ มี คุณสมบัติ สำหรับ การ ลด ดอกเบี้ย จำนอง ใน บ้าน vacation ที่ สอง เป็น ที่ จำนอง สอง หรือ สินเชื่อ ส่วน ได้เสีย บ้าน คุณ ถือ.

ทรัพย์สิน การ ลงทุน หรือ อาจ ไม่ เหมาะสม สำหรับ บาง ที่ ดี ที่สุด พัก ภาษี แต่ มี perks ของ ตนเอง เป็น พิเศษ เพราะ คุณ สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ การ ลงทุน. เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน สำหรับ สิ่ง ที่ ต้องการ ซ่อม ปรับ รุ่น หรือ อสังหาริมทรัพย์ค่า บริหาร จัดการ เนื่องจาก บรรดา อาจ จะ คุ้ม ค่า น้ำหนัก ใน ทองคำ ใน เวลา ภาษี ของ พวก เขา.

หรือ คุณ อาจ มี บ้าน vacation แต่ เช่า ออก เมื่อ คุณ ไม่ ได้ ใช้ มัน. อาจ มี คุณสมบัติ เป็น ทรัพย์สิน ลงทุน. เช่น ถ้า คุณ เพียง ใช้ บ้าน สอง สาม วัน ต่อ ปี คุณ อาจ จะ สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง ไป คุณสมบัติ. หลังจาก ที่ ทุก ท่าน จะ ต้อง เดินทาง ไป ตรวจ สอบ ทรัพย์สิน และ ค่า บำรุง รักษา ประจำ ของ ตน และ ผู้ เข้า ชม อาจ จะ ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย หัก – แม้ว่า จะ เกิด ขึ้น ให้ เหมือน กัน กับ คุณเวลา vacation.

ทรัพย์สิน ขาย o ถึง ชุด ของ กฎ ภาษี ทั้งหมด ของ ตนเอง และ Boomers จอด จำนวน มาก ยินดี ให้ เรียน รู้ ดัง ที่ เรียก ว่า "การ แลกเปลี่ยน ภาษี". ถ้า คุณ ขาย แต่ อย่าง รวดเร็ว reinvest เงิน เพื่อ อัพเกรด เป็น ทรัพย์สิน ที่ ดี คุณ อาจ มี สิทธิ เลื่อน ภาษี ใน บรรดา การ เพิ่ม ทุน.

o แบ่ง ภาษี อีก วิเศษ เกิด ขึ้น เมื่อ คุณ ซื้อ บ้าน ให้ อยู่ ใน นั้น เป็น ถิ่น ที่ อยู่ หลัก ของ คุณ อย่าง น้อย สอง ปี แล้ว ขาย กำไร. เรียน รู้ วิธี การ หลีก เลี่ยง ภาษี การ เพิ่ม ทุน ตาม ระยะ เวลาย้าย และ คุณ อาจ จะ สามารถ เติบโต อย่าง ต่อ เนื่อง พอร์ต ที่ดิน ของ จริง – ใน ขณะ ที่ พร้อม กัน หลีก เลี่ยง ภาษี หลัก ที่ ชื่นชม ตราสาร ทุน ของ.

วางแผน ภาษี อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ให้ คุณ ได้ รับ ปัง ที่สุด สำหรับ ตัว รถ ของ คุณ. ตัวอย่าง เช่น คุณ อาจ ต้อง จ่าย ภาษี ทรัพย์สิน ล่วงหน้า เวลา เพื่อ ให้ เหมาะสม สำหรับ การ หัก เงิน ใน ปี เมื่อ คุณ ต้องการ มาก ที่สุด. หรือ คุณ สามารถ กำหนด ตาราง การ ซ่อม หลังคา ของ คุณ ที่ บ้าน ชายหาด หรือ วัน ปิด การ จำนอง ถัด ไป เพื่อ แผ่นดิน ว่า ภายในเดือน ปฏิทิน เปรียบ ที่สุด. วางแผน ภาษี ของ คุณ สามารถ แสดง วิธี ให้ คุณ หัก และ กลยุทธ์ สำหรับ การ ทำงาน ภาษี ใน ใจ ของ คุณ.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: