Albania Travel

February 21, 2010

เคล็ด ลับ ใน การ เพิ่ม เงิน คืน ภาษี

แทนที่จะ มอง หา วิธี ที่ จะ ได้ จาก การ ชำระ ภาษี จะ ดี กว่า ที่ คุณ แฟ้ม ผล ตอบแทน ของ คุณ ใน ลักษณะ เป็น ระบบ และ มี ประสิทธิภาพ ซึ่ง จะ ช่วย ให้ คุณ ใช้ เวลา ใน การ ทำงาน ซึ่ง คุณ สามารถ สร้าง ราย ได้ more. แต่ ใจ คุณ มี วิธี การ บาง อย่าง เพื่อ ลด ภาษี และ วิธี หนึ่ง ใน การ ทำความ รู้จัก พวก เขา คือ การ จ้าง ที่ ปรึกษา ภาษี มือ อาชีพ ที่ จะ ดูแล ทุก เรื่อง ภาษี ของ คุณ.

นี้ ข้อ บทความ พร้อม ด้วย เคล็ด ลับ ที่ จะ ช่วย ให้ คุณ เพิ่ม การ คืน เงิน ภาษี ของ ท่าน มา ตรวจ สอบพวก เขา

หมายเหตุ: โปรด ตรวจ สอบ การ หัก ตาม กฎหมาย ภาษี ที่ ใช้ บังคับ กับ รัฐ และ ประเทศ ของ คุณ หรือ ปรึกษา บัญชี ภาษี อากร ของ คุณ.

• ค่า ใช้ จ่าย ใน การ รักษา:
สิ่ง หนึ่ง ที่ ช่วย ให้ กับ ภาษี ของ คุณ คือ การ มี บันทึก ของ คุณ เพื่อ. ให้ แน่ใจ ว่า คุณ เก็บ ใบ แจ้ง หนี้ และ งบ ค่า ใช้ จ่าย ทางการ แพทย์ ที่ ไม่ ได้ รวม อยู่ ใน การ ปก แพทย์ ของ คุณ เพื่อ ให้ คุณ สามารถ เรียก ร้อง เหล่า นี้ หัก เมื่อ ประเมิน เสร็จ. มี การ หัก เช่น เบี้ย ประกัน ทันต กรรม หรือ พ รี เมี่ ยม ที่ มีประกัน สุขภาพ สามารถ แสดง ค่า ใช้ จ่าย ทางการ แพทย์ ขึ้น อยู่ กับ ราย ได้ ของ คุณ.

• ค่า ใช้ จ่าย บันเทิง:
และ หัก ภาษี ให้ เปลี่ยน ทุก ปี และ เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ ทั้ง คุณ เอง ให้ ปรับปรุง ด้วย การ เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด หรือ แล้ว หาก คุณ ได้ ว่าจ้าง ที่ ปรึกษา ภาษี เขา จะ ทราบ การ เปลี่ยนแปลง. เผื่อ บันเทิง ซึ่ง จะ ใช้ ค่า ใช้ จ่าย ส่วน บุคคล ไม่ สามารถ อ้าง สิทธิ การ หัก ภาษี และ ใน กรณี ดัง กล่าว นายจ้าง จะ ต้อง ทราบ เพื่อ ให้ ค่า ใช้ จ่าย นี้ ไป หัก ภาษีเต็ม และ คุณ ไม่ ต้อง เผชิญ ความ รับผิด ภาษี หลังจาก ประเมิน. เปอร์เซ็นต์ การ หัก ของ สามัญ และ ค่า ใช้ จ่าย ที่ จำเป็น บันเทิง และ ค่า อาหาร จะ ถูก หัก ออก ไป เกือบ 50%

• ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง:
หนึ่ง การ ปฏิบัติ ที่ ดี สำหรับ การ นี้ เพื่อ ให้ สมุด บันทึก ที่ บันทึก ระยะ ทาง เดินทาง เพื่อ ให้ คุณ อย่าง ถูก ต้อง สามารถ คำนวณ การ ลด การ เดินทาง ของ คุณ. จุด จำ คือ ว่า ถ้า คุณ มี สอง งาน และ คุณ กำลัง เดินทาง จาก สำนักงาน ไป อีก แล้ว นี้สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย แต่ ถ้า คุณ เดินทาง จาก บ้าน ไป ทำงาน หรือ กลับ ไป แล้ว มัน เป็น ค่า ใช้ จ่าย ส่วนตัว และ ไม่ สามารถ หัก. นี้ อาจ แตก ต่าง กัน จาก รัฐ ของ รัฐ. บาง รัฐ ยัง ให้ ค่า ใช้ จ่าย การ เดินทาง สำหรับ การ สัมมนา และ การ ประชุม เป็น 100% หัก. หัก ค่า ใช้ จ่าย เดินทาง รวม: airfare, พัก โรงแรม ค่า แท็กซี่ ค่า จอด รถ tolls และ เคล็ด ลับ แม้ รับ.

รายการ • ภาษี:
หาก คุณ เก็บ ข้อมูล ภาษี ของ คุณ จัดการ และ วางแผน ดี ก็ จะ ให้ แน่ใจ ว่าคุณ ไม่ พลาด ใน การ หัก ใด ๆ และ ยัง จะ ทำให้ การ จัด เก็บ ภาษี ของ งาน มาก ขึ้น. การ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ คุณ ใน การ ติดตาม ยัง ช่วย ให้ คุณ ตอบ คำถาม ใด ๆ ที่ ถูก วาง โดย กรม ภาษี และ การ นี้ จะ ช่วย ให้ คุณ หลีก เลี่ยง การ ชำระ ภาษี เพิ่มเติม หรือ โทษ

• กำหนด เวลา:
แม้ว่า คุณ จะ ไม่ ไฟล์ ภาษี ของ คุณ เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ คุณ ทราบ กำหนด เวลา และ วัน สุดท้าย เพื่อ ให้ หลีก เลี่ยง โทษ. ถ้า คุณ ไม่ สามารถ ไฟล์ กลับ ใน เวลา นั้น คุณ สามารถ ขอ ขยาย ที่จะ ได้ รับ ให้ คุณ ถ้า ปี ที่ ผ่าน มา ของ ขั้น ตอน การ เสีย ภาษี ได้ ถึง วัน. นามสกุล ไม่ ได้ รับ ขึ้น อยู่ เสมอ และ เมื่อ สถานการณ์.

• ยื่น Electronic:
อีก วิธี หนึ่ง ที่ เร็ว ที่สุด เพื่อ รับ การ ยื่น ภาษี ของ คุณ จะ ทำ ใน online. ผล ตอบแทน จะ ประมวล ผล ใน เกือบ ครึ่ง เวลา ที่ จะ ได้ สำหรับ กระบวนการ กระดาษ และ เพื่อ เป็น ตัว เลือก ที่ ดี. ยัง มี e-file เป็น ตัว เลือก ที่ ดี กว่า ตาม ที่ เลือก โดย ใน ปัญหา รวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น เพื่อ ให้ สามารถ กระทำ มี และ มี และ จะ ช่วย ให้ คุณยืนยัน เกี่ยว กับ ผล ตอบแทน ทันที.

Blog at WordPress.com.