Albania Travel

February 20, 2010

นาที สุดท้าย เคล็ด ลับ สำหรับ Tax Season

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 5:50 am

หลังจาก หลาย ปี ที่ มี วัน ภาษี "หลง" บน ผม ได้ พบ แนวทาง ที่ ดี ที่สุด ไม่ กี่ นาที กับ การ วิ่ง ผ่าน.

1) รวบรวม รูป คุณ ต้องการ. คุณ จะ ได้ รับ พวก เขา ออก จาก Internet ที่ http://www.irs.gov/formspubs/index.html. หรือ คุณ สามารถ ไป ที่ ไปรษณีย์ หรือ ถ้า คุณ ใช้ Turbo Tax แบบ ฟอร์ม มี พร โปรแกรม.

2) ขอรับ เอกสาร ทั้งหมด ของ คุณ กัน ล่วงหน้า. นี้ รวม ถึง W-2 และ 1,099 รูป. หาก ท่าน ยัง ไม่ ได้ รับ พวก เขา มกราคม 31 โทรบริษัท ของ คุณ. อย่า ลืม เก็บ สำเนา ไฟล์.

3) ลง รายการ หัก ของ คุณ. ผ่าน ใบเสร็จ รับ เงิน ของ ค่า ใช้ จ่าย ปี. นี้ รวม ถึง เสื้อผ้า และ รายการ อื่น ๆ บริจาค ให้ กับ องค์กร การ กุศล ค่า ใช้ จ่าย ทางการ แพทย์ ของ รัฐ และ ภาษี เมือง จ่าย ดอกเบี้ย จำนอง และ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ. คุณ ยัง สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ งาน เช่น ชั้น เรียน การ ฝึก อบรม หรือ หนังสือ. หาก คุณ กำลัง มอง หา งาน โอกาส คุณ racked up ค่า ใช้ จ่าย จาก การ ค้นหา งาน (ต่อ การ พิมพ์สำเนา และ เดินทาง ไป สัมภาษณ์) – เหล่า นี้ ถือว่า หัก ภาษี.

4) E-พิจารณา ยื่น. สาม สาเหตุ ใหญ่ มัน ให้ ยืนยัน ทันที ที่ กลับ ของ คุณ ได้ รับ จะ ส่ง คืน เงิน เร็ว ขึ้น และ มี โอกาส ไม่ ให้ กลับ ภาษี ของ คุณ จะ "ได้ รับ การ สูญหาย ใน mail". เว็บไซต์ นี้ แสดง คู่ ค้า ที่ แนะนำ โดย IRS สำหรับ การ ยื่น แบบ ออนไลน์ ง่าย: http://www.irs.gov/efile/index.html.

5) ความ เสียหาย ใด ๆ จาก LAST ปี? คุณ มี สิทธิ์ ได้ รับ การ หัก เงิน ถึง 3,000 เหรียญ ในสูญ เสีย ทุน สุทธิ ต่อ ปี. อย่า ลืม พก กว่า ขาดทุน จาก ปี ก่อน (ถึง 3,000 เหรียญ ต่อ ปี).

6 ส่วน) เพื่อ IRA สำหรับ 2,003. คุณ มี จนกว่า เมษายน 15 เพื่อ ร่วม ให้ ข้อมูล ถึง 4,000 $ กับ แบบ ดั้งเดิม หรือ ROTH IRA สำหรับ ปี ก่อน. ช่วย วางแผน เพื่อ การ เกษียณ ของ คุณ และ อาจ คุณ ประหยัด เงิน ใน ภาษี ของ คุณ. ขณะ ที่ คุณ ที่ มัน ร่วม ปี ปัจจุบัน รวม ทั้ง.

7 คาด ว่า) คืน เงิน? ไฟล์ ที่ เร็ว ที่สุด. ทำไม รัฐบาล ควร จะ ให้ ดอกเบี้ย เงิน ฟรีตลอด ปี หรือ ไม่

8) ตัด ของ คุณ ต้อง เสีย ภาษี ราย ได. หลัก วิธี ดำเนิน การ นี้ จาก การ ลงทุน ใน นายจ้าง สนับสนุน การ เกษียณ แผน (401 (k)) หรือ รับจ้าง ตนเอง แผน (ก.ย., ง่าย).

9) ตรวจ สอบ ค่า ใช้ จ่าย สุขภาพ ของ คุณ. ใช้ ประโยชน์ จาก การ วางแผน การ ใช้ จ่าย ของ ความ ยืดหยุ่น ใน การ ทำงาน หรือ บัญชี ออม ทรัพย์ แพทย์ หาก คุณ เป็น รับจ้าง ตนเอง.

10 สะอาด) UP HOUSE ของ คุณ และ ได้ รับ การ จัด! บ้าน การเงิน ของ คุณ ที่ เป็น. ขณะ นี้ ดูเหมือน ว่า เพื่อ ง่าย ใช้ ซอฟต์แวร์ การเงิน ส่วน บุคคล เช่น เร่ง หรือ การ รักษาไฟล์ ดี จะ คุณ ประหยัด เวลา และ ความเครียด มาก ดังนั้น เมื่อ เวลา ประมาณ ภาษี rolls.

11) TAX-PROOF ผล งาน ของ คุณ. หาก คุณ มี ราย ได้ เป็น จำนวน เงิน ที่ สำคัญ ของ ราย ได้ จาก ราย ได้ การ ลงทุน ให้ พิจารณา ต่อ ไป นี้ ภาษี proofing พอร์ต เสีย ภาษี ของ คุณ:

เงิน ดัชนี o

พันธบัตร เทศบาล o

o จับ คู่ ตระหนัก ถึง การ เพิ่ม ทุน กับ การ สูญ เสีย เงิน ทุน

o กองทุน รวม ที่ มี อัตราส่วน การ หมุนเวียน ต่ำ

o การ เพิ่ม ราย ได้ ต้อง เสีย ภาษี การ วางแผน การ เกษียณอายุ

o ถ้า คุณ ตระหนัก ถึง เมืองหลวงขาดทุน จาก ปี ก่อน หน้า นี้ ตรวจ สอบ เพื่อ ดำเนิน การ พวก เขา ผ่าน.

17 http://www.downtoearthfinance.com

เขียน โดย Galia Gichon

มา จาก เงิน แผ่นดิน

© Copyright 2007 ลง เพื่อ Earth Finance, LLC

Create a free website or blog at WordPress.com.