Albania Travel

March 28, 2010

สิ่ง ที่ คุณ ต้องการ สำหรับ ภาษี ได้ อย่าง รวดเร็ว

ฤดู ภาษี ใหม่ ใกล้ รวดเร็ว. คุณ พร้อม ที่ จะ จัด รายการ deductibles ภาษี ปี นี้ เตรียม ความ พร้อม สำหรับ การ คืน ภาษี ไม่ ต้อง เจ็บปวด ถ้า คุณ จัด อยู่. หาก ท่าน ไฟล์ กลับ ง่าย คุณ สามารถ ทำ มัน เอง และ แม้แต่ ออนไลน์ สำหรับ ผล ตอบแทน สหพันธรัฐ ฟรี. แม้ว่า คุณ ไม่ เคย กรอก แบบ ฟอร์ม ภาษี ของ คุณ เอง ซอฟต์แวร์ จำนวน มาก และ รูป แบบ กลับ มา พร้อม กับ วิธี การ กรอก แบบ ฟอร์ม ของ หน้า เว็บ ที่ ช่วย ให้ คุณ ได้ รายการ ของ เครดิต ที่ มี.

หนึ่ง ในสิ่ง ที่ คุณ จะ ต้อง ทราบ คือ ถ้า คุณ ต้องการ ใช้ รายการ การ หัก หรือ ลด มาตรฐาน เมื่อ ยื่น คืน ภาษี ของ คุณ. หัก มาตรฐาน ดี ที่สุด หาก คุณ ไม่ ได้ มี ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ หรือ จำนวน เงิน ที่ มาตรฐาน มากกว่า การ ลง ราย ละเอียด การ หัก เงิน ของ คุณ จะ ถูก. ยัง จำ ที่ ดอกเบี้ย เงิน กู้ยืม นักเรียน สามารถ หัก เป็น หัก ภาษี และ สามารถ พบ ได้ ใน แบบ ฟอร์ม 1,040 บรรทัด ปกติ บน หน้า ด้านหน้า.

หาก คุณ เดินทาง เพื่อ การ งาน ของ คุณ คุณ ควร เก็บ 12แผ่น ค่า ใช้ จ่าย เดือน ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด เช่น ก๊าซ หรือ ระยะ, stays โรงแรม, อาหาร, เคล็ด ลับ, เสื้อผ้า, บันเทิง ฯลฯ ตาม ที่ หัก. อย่า ลืม หัก ทั้ง ทรัพย์สิน ส่วนตัว เช่น ค่า แผ่น รถ ของ คุณ และ แท็ ก. หาก คุณ จ่าย สำหรับ การ ดูแล เด็ก ใน ขณะ ที่ คุณ ทำงาน หรือ หา งาน ก็ หัก ภาย ใต้ การ ดูแล เด็ก เครดิต ภาษี. และ ค่า ใช้ จ่าย การ ศึกษา สำหรับ เด็ก ที่ บาง หัก ด้วย. ค่า เล่าเรียน สำหรับ คู่ สมรส หรือ บุตร ใน วิทยาลัย หรือ โรงเรียน อาชีวศึกษา ที่ มีนักศึกษา โปรแกรม สหพันธรัฐ เงินกู้ ใน ที่ ที่ คุณ สามารถ ได้ รับ เครดิต.

ออม ทรัพย์ เกษียณ แผน ต้องการ 401K สามารถ ตั้ง ค่า ที่ สะดวก ของ นายจ้าง ของ คุณ มัก จะ หลังจาก ที่ คุณ ได้ รับ ใน งาน ของ ปี. หาก คุณ ไม่ ได้ มี แผน เกษียณอายุ ใน ตำแหน่ง ที่ คุณ สามารถ เริ่ม IRA กับ คืน ภาษี และ ทุก ปี ของ คุณ มี ส่วน หรือ ทั้งหมด ของ มัน เพิ่ม ใน บัญชี ของ ท่าน ที่ จะ บันทึก สำหรับ อนาคต ของ คุณ. ประหยัด เพื่อ การ เกษียณ ยัง สามารถ ประหยัด ให้ คุณ จ่าย ภาษี สูง กว่า ถ้า คุณ ประหยัด เงิน ใน IRA ดั้งเดิม หรือRoth IRA ขึ้น อยู่ กับ ความ ต้องการ ของ แต่ละ บุคคล.

เพียง จำ เมื่อ คุณ คิด ภาษี ที่ ภาษี เป็น สิ่ง ที่ คุณ จ่าย และ เครดิต เป็น สิ่ง ที่ คุณ จะ ได้ รับ. ดังนั้น ภาษี การ ดูแล เด็ก สิ่ง ที่ คุณ จ่าย แต่ สามารถ ถูก หัก ภาษี เช่น เดียว กับ อสังหาริมทรัพย์ ที่ คุณ จ่าย ใน บ้าน ภาษี ทรัพย์สิน ส่วนตัว ที่ คุณ ชำระ สำหรับ จาน และ แท็ ก บน รถ ของ ท่าน ดอกเบี้ย จำนอง จ่าย ให้ แก่ สถาบัน การเงิน หรือ ภาษี ที่ดิน แม้ เป็น. เตรียม ภาษี ของ คุณ จะ ไม่ ต้อง ลำบาก หาก คุณ เก็บ รายการ ของ คุณ ที่ จัด โดยใบเสร็จ รับ เงิน ด้วย การ วางแผน เพียง เล็กน้อย.

March 27, 2010

ภาษี – หายนะ ของ อารยธรรม

ภาษี ที่ จัด เก็บ บังคับ แก่ บุคคล หรือ นิติบุคคล จาก องค์กร ภาค รัฐ. มี หลาย รูป แบบ ของ ภาษี รวม ถึง ภาษี ราย ได้ ภาษี ทรัพย์สิน ภาษี กำไร ทุน ภาษี การ บริโภค ภาษีสรรพสามิต ภาษี เกษียณอายุ ภาษี ขาย ภาษี ภาษี โทร และ ภาษี โอน เป็น. บทความ นี้ มุ่ง เน้น ใน การ ลด ภาษี ราย ได้ สำหรับ เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์.

ภาษี ราย ได้ มัก จะ ประจักษ์ จํา. แต่ นัก ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ มี โอกาส หลาย หน่วง และ ลด ภาษี ราย ได้ รัฐบาล กลาง.เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ ได้ รับ ภาษี ราย ละเอียด ไม่ พร้อม ที่ จะ ลงทุน ใน สินทรัพย์ หลาย ชั้น เรียน อื่น ๆ. เหล่า นี้ รวม ค่า เสื่อม ราคา ราย ได้ ลด อัตรา ภาษี และ การ แลกเปลี่ยน ชนิด เช่น-. บทความ นี้ กล่าว ถึง วิธี การ เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ สามารถ ลด ภาษี ราย ได้ โดย การ เพิ่ม ระดับ ของ การ เสื่อม ราคา โดย ใช้ ภาษี เปลี่ยนแปลง ซึ่ง ช้า, สูญ เสีย ความ เสียหาย, การ เพิ่ม ค่า ใช้ จ่าย และ การ วางแผน เพื่อ ลด ภาษี อสังหาริมทรัพย์.

ค่า เสื่อม ราคา เป็น ค่า ใช้ จ่าย ที่ ไม่ใช่ เงินสด ซึ่ง ทั้ง สอง สามารถ เลื่อน และ ลด ระดับ ของ รัฐบาล กลางภาษี ราย ได้. ใน บาง กรณี เสื่อม ราคา จริง กำจัด ภาษี ราย ได้ รัฐบาล กลาง. เมื่อ เจ้าของ เรียก ร้อง ค่า เสื่อม ราคา และ ไม่ ขาย ทรัพย์สิน ก่อน ที่ จะ ผ่าน เข้า สู่ ที่ดิน และ ราย ได้ รอ ตัด บัญชี โดย ค่า เสื่อม ราคา ที่ เขา จะ ไม่ หัก ภาษี.

ส่วน ใหญ่ เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ ทราบ เสื่อม ราคา defers ภาษี ราย ได้ รัฐบาล กลาง. น้อย รู้ เสื่อม ราคา อสังหาริมทรัพย์ ยัง ลด ภาษี ราย ได้ รัฐบาล กลาง. เข้าใจ กัน เป็น ค่า เสื่อม ราคา เพียง shifts ชำระ ภาษี ราย ได้ จาก การ ที่ เมื่อ ราย ได้ จะ ได้ รับ จนกว่าทรัพย์สิน ขาย. แต่ เสื่อม มัก จะ เปลี่ยนแปลง ตัว ของ ราย ได้ จาก ราย ได้ ปกติ เพื่อ ทุน ราย ได้ กำไร.

พิจารณา ตัวอย่าง ต่อ ไป นี้: George ซื้อ ซับซ้อน พาร์ ท เมน ต์ ใน ปี 2005. หลังจาก ได้ รับ การ ศึกษา การ แยก ค่า ใช้ จ่าย ประมาณ 20% ของ ค่า ใช้ จ่าย พื้นฐาน ของ การ ปรับปรุง ได้ รับ การ จัดสรร ทรัพย์สิน 15 ปี เช่น ภูมิ ทัศน์, การ ลาด, sidewalks, striping จอด รถ และ สัญญาณ ภายนอก. ถ้า George ขาย ทรัพย์สิน ใน ห้า ปี หนึ่ง ใน สาม ของ ค่า ใช้ จ่าย พื้นฐาน ของทรัพย์สิน ปี 15 จะ มี depreciated. มัน ไม่ เหมาะสม ด้วย มูลค่า ตลาด ของ ทรัพย์สิน นี้ จะ เป็น หนึ่ง ใน สาม น้อย กว่า เมื่อ ทรัพย์สิน ได้ ซื้อ?

บ่อย กว่า ไม่ preparers ภาษี เชื่อ ว่า ค่า การ ตลาด ของ ทรัพย์สิน สั้น ชีวิต คล้าย กับ พื้นฐาน ที่ เหลือ เมื่อ มี การ ขาย ทรัพย์สิน. ซึ่ง หมายความ ว่า จะ มี ได้ เมื่อ ขาย no. ดังนั้น ค่า เสื่อม ราคา เพิ่ม ถ่าย สำหรับ สั้น ทรัพย์สิน ชีวิต (ซึ่ง สามารถ ใช้ เพื่อ ลด ราย ได้ ต้อง เสีย ภาษี ตาม อัตรา ราย ได้ ปกติ) ใน ขณะ ที่ จอ ร์ จเป็น เจ้าของ ทรัพย์สิน. ใน ขณะ ที่ ขาย ส่วน ได้ รับ เท่ากับ ค่า เสื่อม ราคา สั้น ชีวิต คือ หัก ภาษี ใน เมืองหลวง อัตรา กำไร. นี้ เป็น วิธี การ แยก ค่า ใช้ จ่าย ลด ภาษี ราย ได้ รัฐบาล กลาง. ดังนั้น ภาษี ที่ รัฐบาล กลาง มี ราย ได้ ทั้ง จาก ราย ได้ รอ ตัด บัญชี เป็น เวลา รับ จนถึง การ ขาย เกิด ขึ้น และ อัตรา ภาษี จะ ลด ลง จาก อัตรา ภาษี ราย สามัญ ที่ เมืองหลวง อัตรา กำไร.

แยก ค่า ใช้ จ่าย จะ นำ ไป สู่ deferral ความ หมาย ของ ภาษี ราย ได้ รัฐบาล กลาง. แต่ อำนาจ ที่ สำคัญ ที่สุด ของ มัน คือความ สามารถ ใน การ แปลง ราย ได้ หัก ภาษี ใน อัตรา ปกติ ราย ได้ ราย ได้ หัก ภาษี ณ เมืองหลวง อัตรา กำไร.

ต้องการ แลกเปลี่ยน หวัง ช่วย ให้ คุณ สามารถ เลื่อน ได้ ตระหนัก ถึง หลังจาก ขาย ทรัพย์สิน หาก คุณ ซื้อ "คน ประเภท ทรัพย์สิน". แลกเปลี่ยน ส่วน ใหญ่ อสังหาริมทรัพย์ สำหรับ อสังหาริมทรัพย์ มี คุณสมบัติ เป็น แลกเปลี่ยน ชนิด เช่น-. จะ ไม่ สามารถ แลกเปลี่ยน อสังหาริมทรัพย์ สำหรับ ทรัพย์สิน ส่วนตัว และ ได้ รับ ประโยชน์ ของ การ แลกเปลี่ยน ชนิด เช่น-. มี อาจ มี บาง ผล ประโยชน์ จำกัด ใน อสังหาริมทรัพย์ อื่น ๆง่าย กว่า ดอกเบี้ย ค่า ซึ่ง ไม่ สามารถ เป็น อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ แลกเปลี่ยน ชนิด เช่น-. นี้ อาจ รวม ถึง การ แลกเปลี่ยน ผล ประโยชน์ ใน ที่ดิน เช่า กับ ห้า ปี ที่ เหลือ ใน สัญญา เช่า สำหรับ ค่า ชื่อ ง่าย พัสดุ อื่น.

พื้นฐาน ของ การ รัน ภาษี แบบ แลกเปลี่ยน ฟรี เป็น ธรรม ง่ายๆ. คุณ ต้อง ระบุ คุณสมบัติ ทดแทน ภายใน 45 วัน เวลา คุณ ขาย ทรัพย์สิน ของ คุณ. คุณ สามารถ ระบุ ถึง สาม คุณสมบัติ การ แทนที่ หรือ ไม่ จำกัด จำนวน การ เปลี่ยนคุณสมบัติ ของ มูลค่า ตลาด ที่ ไม่ เกิน สอง เท่า ของ มูลค่า ของ ทรัพย์สิน ที่ ขาย ที่. ทรัพย์สิน แทน จะ ต้อง ซื้อ ภายใน 180 วัน นับ จาก การ ขาย ทรัพย์สิน ของ. สื่อ ที่ มี คุณภาพ ต้อง จัดการ แลกเปลี่ยน. เพื่อ เลื่อน ทั้งหมด ได้ มูลค่า ตลาด หนี้สิน และ ส่วน ของ ทรัพย์สิน แทน จะ ต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า มูลค่า ตลาด หนี้สิน และ ส่วน ของ ทรัพย์สิน ที่ ขาย. กฎ สำหรับ คน แลกเปลี่ยน ชนิด จะ เข้มงวด แต่ มี ผู้เชี่ยวชาญ ที่ สามารถ แนะนำ คุณ และอนุญาต ให้ คุณ เคารพ กฎหมาย จำนวน มากมาย ราย ได้.

สูญ เสีย ความ เสียหาย สำหรับ ทรัพย์สิน การ ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ อาจ รวม ถึง ไฟ ไหม้ น้ำ ท่วม วาตภัย, ลมงวง หรือ โคลน ถล่ม. เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ เกิด ความ ทุกข์ ทั้ง ทาง การเงิน และ ทาง อารมณ์ ต่อ ไป นี้ ประเภท ของ ความ เสียหาย นี้. นอกจาก นี้ ยัง มี จำนวน เงิน ที่ สำคัญ ของ งาน ที่ เกี่ยวข้อง ประสาน งาน กับ adjuster ประกันภัย, tenants, ผู้รับ เหมา ผู้ ขาย และ ผู้ ให้ กู้. แม้ เจ้าของ จะ มี ประกัน ที่ สมบูรณ์ สำหรับ การ ซ่อมแซม อาคาร และ การ หยุด ชะงัก ทาง ธุรกิจลด การ สูญ เสีย ความ เสียหาย สามารถ ถูก กฎหมาย นำ.

สูญ เสีย ความ เสียหาย ให้ โอกาส ใน การ ลด ค่า เงิน ส่วน ใหญ่ ตาม ต้นทุน ของ อสังหาริมทรัพย์. พื้นฐาน สำหรับ การ คำนวณ การ สูญ เสีย ความ เสียหาย เป็น มูลค่า ของ ทรัพย์สิน นั้น ทันที ก่อน ที่ ผู้ บาดเจ็บ แทนที่จะ เป็น ค่า ของ ทรัพย์สิน นั้น ทันที หลังจาก บาดเจ็บ บวก เงิน ประกัน.

พิจารณา ตัวอย่าง ต่อ ไป นี้: 200 ซับซ้อน พาร์ ท เมน ต์ ใน หน่วย Beaumont Texas ได้ สว่าง 3 ฟุต น้ำ ใน สอง เรื่อง แรก.เจ้าของ มี ประกัน อุบัติเหตุ คาด ว่า จะ ครอบคลุม 100% ของ ค่า ซ่อม คืน ทรัพย์สิน. เขา ยัง มี การ ประกันภัย ธุรกิจ หยุด ชะงัก ให้ ครอบคลุม ถึง ราย ได้ หาย ไป ขณะ ที่ การ ก่อสร้าง เกิด ขึ้น และ ทรัพย์สิน อยู่ เช่า. ปฏิกิริยา แรก ใน การ ตรวจ สอบ สถานการณ์ นี้ อาจ จะ มี การ สูญ เสีย ความ เสียหาย ใด เนื่องจาก การ ซ่อม ทาง กายภาพ และ rents สูญหาย จะ ครอบคลุม ถึง. แต่ มูลค่า ตลาด ของ ทรัพย์สิน ทันที หลังจาก ที่ ผู้ บาดเจ็บ มี มาก น้อย กว่า มูลค่า ตลาด ของ ทรัพย์สิน ก่อนอุบัติเหตุ. เป็น อย่าง มาก ไม่ น่า จะ มี คน ซื้อ ทรัพย์สิน และ ตกลง ที่ จะ ยอมรับ การ ทำงาน ต้อง ไป เจรจา กับ บริษัท ประกัน ที่ ผู้รับ เหมา, tenants ผู้ ขาย และ ผู้ ให้ กู้ โดย ไม่ ได้ คาด หวัง กำไร สำหรับ การ ทำงาน ของ พวก เขา. ขนาด ของ การ สูญ เสีย ความ เสียหาย จะ ถูก มาก ถ้า เจ้าของ ไม่ ได้ ประกันภัย ธุรกิจ หยุด ชะงัก. ใน ทั้ง สอง กรณี ที่ดิน กลุ่ม จริง ลงทุน หา ซื้อ ทรัพย์สิน ทันที หลังจาก ที่ ผู้ บาดเจ็บ อาจ จะ ต้องผล ตอบแทน ที่ เหมาะสม สำหรับ ทุน และ กำไร ผู้ บริหาร กิจการ สำหรับ ความ พยายาม เพื่อ ยกเครื่อง และ เช่า ทรัพย์สิน ของ พวก เขา.

ค่า ใช้ จ่าย ปฏิบัติการ ที่ มี การ หัก ภาษี. ปฏิบัติการ ลด ค่า ใช้ จ่าย เพิ่ม ราย ได้ ต้อง เสีย ภาษี และ ภาษี ราย ได้. ตรวจ สอบ ค่า ใช้ จ่าย เงินสด ทุก ปี จะ เปิดเผย ค่า ใช้ จ่าย ปฏิบัติการ ที่ ได้ รับ โดย ไม่ ตั้งใจ รหัส เป็น ค่า ใช้ จ่าย ทุน. แก้ไข ข้อ ผิด พลาด นี้ ก่อน ที่ จะ ยื่น กลับ มา หัก ภาษี เพิ่ม ขึ้น ปี ปัจจุบัน. ตรวจ สอบ สินทรัพย์ คง ที่ สามารถ เปิดเผย ความ ผิด พลาด ที่อนุญาต ให้ หัก น้ำหนัก ปี ปัจจุบัน. เป็น ไป ได้ ที่ จะ เรียก ร้อง ค่า เสื่อม ราคา ปี ปัจจุบัน หรือ หัก หลังจาก แก้ไข รายการ สินทรัพย์ คง. แก้ไข ได้ จาก การ ปฏิบัติการ จำแนก ชนิด ของ ค่า ใช้ จ่าย เป็น ค่า ใช้ จ่าย ทุน. ตัว เลือก สำหรับ การ สร้าง หัก ปี ปัจจุบัน ก็ คือ การ ระบุ สินทรัพย์ ที่ ได้ รับ ascribed เกิน ชีวิต เสื่อม. ตัวอย่าง เช่น หาก ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ติด ตั้ง ภูมิ ทัศน์ ใหม่ มากมาย ได้ รับ ชีวิต ปี 39 ค่า เสื่อม ราคา ได้ เพิ่ม ขึ้นถูก ระบุ อายุ 15 ปี และ กวด ก่อน ค่า เสื่อม ราคา รายงาน. รวม ธุรกิจ ท่องเที่ยว และ ส่วน บุคคล สามารถ เพิ่ม หัก. บางที คุณ อาจ จำเป็น ต้อง กำหนด ตาราง การ เดินทาง ธุรกิจ. ถ้า คุณ เพิ่ม หลาย วัน สำหรับ การ พักผ่อน, ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง ธุรกิจ ที่ สามารถ ยัง คง หัก. Scrutinizing ค่า ใช้ จ่าย ส่วน บุคคล สำหรับ การ หัก อนุมัติ สามารถ สร้าง หัก เพิ่มเติม. ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ กิจกรรม การ ลงทุน จะ หัก. นี้ อาจ รวม ถึง เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ บ้าน เพื่อ รักษาบันทึก สำหรับ คุณสมบัติ เช่า ระยะ เกี่ยวข้อง กับ การ รักษา สมบัติ เช่า และ สมาชิก และ สิ่งพิมพ์ ที่ เกี่ยวข้อง กับ กิจกรรม การ ลงทุน.

อาจ จะ พิมพ์ ไม่ ถูกใจ มาก ที่สุด คือ ภาษี ที่ดิน และ ภาษี. การ ที่ ภาษี การ วางแผน ล่วงหน้า เป็น อย่าง มาก ที่ จำเป็น ใน การ ลด ภาษี อสังหาริมทรัพย์. ขณะ ที่ การ ยกเว้น ปี ปัจจุบัน 2006, 2007 และ 2,008 คือ 2 ล้าน เหรียญ บรรดา กับ รัฐ มาก เกิน 2 ล้าน เหรียญ ต้อง พิจารณา ราย ละเอียด การ วางแผน เพื่อ ลด ภาษี อสังหาริมทรัพย์. ตัว เลือก สำหรับลด ภาษี อสังหาริมทรัพย์ รวม ของขวัญ ใน ชีวิต ของ คุณ ประโยชน์ บาง ส่วน ของขวัญ แก่ ตาย บรรดา ของ ฝาก ข้าม และ ความ หลากหลาย ของ ตัว เลือก อื่น ๆ.

นัก ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ อยู่ ภาย ใต้ ภาษี ราย ได้ ภาษี กำไร ทุน ภาษี ที่ดิน และ ภาษี ทรัพย์สิน และ ภาษี ขาย. นัก ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ เป็น โชค ดี ที่ กฎหมาย ภาษี รัฐบาล กลาง ให้ โอกาส มาก ขึ้น ใน การ ลด ภาษี ราย ได้ กว่า จะ มี ให้ มาก ที่สุด เจ้าของ ธุรกิจ อื่น ๆ. ใน บาง กรณี ก็ ให้ คำ ปรึกษา กับ preparer ภาษี อาจ อนุญาต อสังหาริมทรัพย์การ ลงทุน เพื่อ ลด ภาษี. แต่ ใน กรณี ส่วน ใหญ่ ใช้ ประโยชน์ ของ ทีม ที่ ปรึกษา ภาษี มี ความ รู้ เฉพาะ ช่วย เพิ่ม ความ สามารถ ของ นัก ลงทุน เพื่อ ลด ภาษี.

March 24, 2010

รายการ หัก ภาษี

Filed under: travel — Tags: , , — lnupey @ 2:29 am

ได้ รับ การ ลด ภาษี เป็น เป้าหมาย ชำระ เงิน ภาษี ของ ทุก. อย่าง บังเอิญ กฎหมาย ใน ภาษี ให้ ง่าย และ สะดวก ใน การ เข้าถึง เป้าหมาย นี้. หนึ่ง สามารถ ลด การ เสีย ภาษี ราย ได้ จาก ภาษี หัก หลาย หรือ บรรเทา ความ รับผิด ภาษี ผ่าน ช่วง ของ เครดิต.

ที่ นี่ แสดง การ หัก ภาษี จะ achievable. รายการ ที่ แนะนำ ประโยชน์ ให้ taxpayers.

ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ

1) สำหรับ พนักงาน จ่าย งาน ที่ ไม่ reimbursed. จำนวน ไม่ ควร เกิน 2% ของ ราย ได้ รวม ปรับ (AGI) และ ถ้า หากค่า ใช้ จ่าย จะ สามารถ ลง บันทึก. ดังนั้น ถ้า AGI เป็น $ 100,000 พนักงาน ควร อยู่ อย่าง น้อย $ 2,000 มูลค่า ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ หนึ่ง ก่อน ที่ จะ เพลิดเพลิน กับ การ หัก ภาษี.

2) การ รับจ้าง ตนเอง ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ สามารถ หัก เต็ม. ตรวจ สอบ IRS Publication 535 สำหรับ ข้อมูล ที่ มี ค่า more.

ส่งเสริม และ ค่า ใช้ จ่าย โฆษณา – รายการ จะ หัก ค่า ใช้ จ่าย เฉพาะ เมื่อ มี การ บังคับ หนึ่ง ของ วิชาชีพ หรือ การ ค้า.

สิ่งพิมพ์ และ หนังสือ

หนังสือ 1)
2)หนังสือพิมพ์
วารสาร 3) การ ค้า
4) สิ่งพิมพ์

ค่า เล่าเรียน และ ค่าธรรมเนียม

1) ค่า บริการ ของ บุคคล ใน อาชีพ ของ ตน ที่ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ องค์กร วิชาชีพ.
2) ค่า ฐ, ค่าธรรมเนียม สหภาพ และ ประเมิน ผล สมาชิก สหภาพ ว่างงาน ที่ ต้อง ชำระ เงิน ผล ประโยชน์.
3) ค่า กำกับ ดูแล Professional.
4) ค่าธรรมเนียม ใน ห้อง ผู้ พิพากษา พาณิชย์ และ หน่วย งาน ที่ เกี่ยวข้อง.
5) ใบ อนุญาต จ่าย ให้ กับ ท้องถิ่น หรือ รัฐบาล รัฐ.

การ วิจัย และ การ ศึกษา

ค่า ใช้ จ่าย 1) ศึกษาที่ ช่วย ให้ ทักษะ หนึ่ง ของ การ ปรับปรุง.
2) ค่า ใช้ จ่าย วิจัย.

วัสดุ และ อุปกรณ์

1) การ ใช้ คอมพิวเตอร์ ใน ธุรกิจ. พนักงาน สามารถ ขอ หัก หาก รายการ นั้น เพื่อ ความ สะดวก ของ นายจ้าง และ เป็น ความ ต้องการ สำหรับ งาน.
2) เครื่องมือ และ อุปกรณ์ การ ใช้ ใน งาน ของ.

Office Home

1) หน้า แรก ค่า ใช้ จ่าย สำนักงาน เฉพาะ ส่วน หนึ่ง ของ บ้าน เป็น พิเศษ และ ใช้ เป็น ประจำ สำหรับ การ ทำงาน. สำหรับ พนักงาน ที่ ทำงาน บ้าน เป็น เพื่อ ความ สะดวก ของ นายจ้าง.

Internet –พนักงาน สามารถ ขอ หัก หาก รายการ นั้น เพื่อ ความ สะดวก ของ นายจ้าง และ เป็น ความ ต้องการ สำหรับ งาน.

ค่า ใช้ จ่าย สำหรับ งาน ล่า สัตว์ – พนักงาน สามารถ ใช้ สำหรับ การ หัก ภาษี หาก ล่า งาน สำหรับ ฟิลด์ ปัจจุบัน ทำงาน. หนึ่ง ต้อง ไม่ เปลี่ยนแปลง ความ เชี่ยวชาญ หรือ ล่า ครั้ง แรก งาน.

1) การ เตรียม ดำเนิน การ ซึ่ง รวม ถึง ต้นทุน การ ผลิต และ ส่ง.
2) ค่า ของ หน่วย งาน.
3) ค่า ของ นายหน้า executive.
4) ค่า ใช้ จ่าย ของ พอร์ตเตรียม.
ให้ คำ ปรึกษา งาน 5) ว่า เอดส์ ใน การ ปรับปรุง ตำแหน่ง ตัว.
6 ค่าธรรมเนียม) จ่าย ให้ กับ กฎหมาย และ การ บัญชี ใน ระหว่าง การ เจรจา กับ สัญญา จ้าง.
7) การ โฆษณา.
8 Cost) ของ การ เดินทาง ไป สัมภาษณ์ งาน.
9 โทรศัพท์ ทาง ไกล) Long สาย ไป นายจ้าง อาจ.
10) ซื้อ หนังสือพิมพ์ และ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ การ ตรวจ สอบ โฆษณา งาน.
11 ครึ่ง หนึ่ง) ของ ค่า อาหาร ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง โดยตรง กับ งาน ล่า ตัว.

บันเทิง และ อาหาร – 50% ของอาหาร และ ค่า ใช้ จ่าย บันเทิง ถูก หัก ภาษี. เข้า สู่ วัน ที่ สถาน ที่ จำนวน เงิน รวม ผู้ เกี่ยวข้อง จุด ประสงค์ ของ การ ประชุม หรือ กิจกรรม และ ธุรกิจ กล่าว. ใบเสร็จ รับ เงิน กว่า $ 75 ควร จะ รักษา.

ค่า โทรศัพท์

1) การ ใช้ โทรศัพท์ มือ ถือ สำหรับ ธุรกิจ.
ระยะ ทาง โทรศัพท์ 2) สาย ธุรกิจ ยาว ที่ เรียก เก็บ จาก โทรศัพท์ บ้าน.
3) ธุรกิจ สาย แยก โทรศัพท์.

การ เดินทาง และ การ ขนส่ง

1) ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง มา ใน ขณะ ที่ ออก จาก บ้านเนื่องจาก ธุรกิจ.
2) ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ มอบหมาย งาน ชั่วคราว.
3) ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ขนส่ง ระหว่าง ตัว บ้าน และ สถาน ที่ ทำงาน ชั่วคราว. ถ้า สมัคร ได้ ที่ ทำงาน ไม่ ถาวร แต่ มัก จะ ทำงาน และ ชีวิต ใน เขต เมือง และ ตำแหน่ง งาน ชั่วคราว อยู่ นอก เขต เมือง.
4) ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ขนส่ง ระหว่าง ตัว บ้าน และ สถาน ที่ ทำงาน ชั่วคราว ถ้า เขา มี อย่าง น้อย หนึ่ง ที่ ทำงาน ถาวร สำหรับ งาน ที่ เกี่ยวข้อง. ระยะ ทาง ไม่ สำคัญ ไม่ ได้ อยู่ ในกรณี นี้.
5) ต้นทุน การ ขนส่ง จาก งาน ที่ อื่น ๆ หาก ผู้ สมัคร มี สอง สถาน ที่ สำหรับ การ ทำงาน ใน หนึ่ง วัน.
6) ใน กรณี ที่ รับจ้าง ตนเอง และ มี สำนักงาน บ้าน ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด เดินทาง ธุรกิจ หัก.

และ ชุด เกียร์

1) ป้องกัน เกียร์ และ เสื้อผ้า.
2) ยกเว้น เครื่องแบบ เต็ม เวลา สมาชิก พลากร
3) ต้นทุน การ ซักแห้ง เสื้อผ้า ป้องกัน หรือ เครื่องแบบ.
4) เสื้อผ้า เฉพาะ แบบ หนึ่ง ของ งาน ตราบเท่า ที่ ยัง ไม่ ได้เหมาะ สำหรับ ใส่ ทุก วัน.
5) อุปกรณ์ ความ ปลอดภัย ซึ่ง รวม ถึง แว่นตา ความ ปลอดภัย รองเท้า ความ ปลอดภัย hats ยาก และ ถุงมือ.

เบ็ดเตล็ด

1) ของขวัญ ที่ จะ ถึง $ 25 ต่อ ผู้รับประโยชน์ จะ หัก.
พา สปอร์ต 2) ใช้ สำหรับ การ เดินทาง ธุรกิจ.
3) ไปรษณีย์.
4) การ พิมพ์ และ การ คัด ลอก.
5) อุปกรณ์ สำนักงาน.
6) Professional และ บริการ ทาง กฎหมาย สำหรับ การ เตรียม ภาษี.
7) การ สอบ แพทย์ บุญ โดย นายจ้าง.
8) ภาษี อาชีพ ที่ มี อัตรา การ แบน ประกาศ ด้วยเมือง หรือ รัฐบาล ท้องถิ่น เพื่อ ประโยชน์ ของ แรงงาน ใน พื้นที่.
9 รับผิดชอบ Business) เพื่อ ประกัน.
10) การ ปล่อย งาน สำหรับ ประกัน.
11) ความ เสียหาย จ่าย ให้ นายจ้าง นอก การ ทำลาย ของ สัญญา จ้าง
12 มี ส่วน ร่วม) ของ พนักงาน พิการ สถานะ ของ เงิน

รายการ รวม ไม่ เข้าใจ และ บาง ครั้ง ไม่ หัก. มาก รายการ ที่ มี เงื่อนไข อาจ จะ ใช้ เฉพาะ ใน สถานการณ์ ที่ เฉพาะ เจาะจง และ มี ผล กระทบ จาก การ เสริมกฎ.

March 19, 2010

นักเรียน และ หัก ภาษี – ใช้ Book ความ รู้ และ หลีก เลี่ยง การ IRS หนี้

คุณ จำเป็น ต้อง งัด! นักเรียน ยากจน ชื่อเสียง. คุณ ต้อง แสวงหา การ จ้าง งาน ที่ ยืดหยุ่น ไป โรงเรียน เต็ม เวลา. นี้ มัก จะ หมาย ถึง การ ตัด จ่าย. เมื่อ คุณ จบ สุดท้าย และ ได้ รับ งาน จ่าย ดี ที่สุด ของ ราย ได้ ที่ ได้ ไป ต่อ ไถ่ เงินกู้ นักเรียน. จึง มี การ แตก ออก มี? ที่ นี่ สิ่ง ที่ คุณ สามารถ ทำได้ ที่ จะ โหลด ออก เป็น.

รับ เงิน กลับ: วัสดุ โรงเรียน มี ราคา แพง มาก. IRS ให้ หยุด และ จะ นำ คุณ ไป หักต่อ ไป นี้

ค่า เล่าเรียน

-Book ค่า ใช้ จ่าย

ต้นทุน ของ วัสดุ การ โรงเรียน

ค่า ห้อง ปฏิบัติการ

หลักสูตร ต้นทุน correspondences

ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ฝึก อบรม อย่าง เป็น ทางการ และ การ วิจัย

-ขนส่ง และ ค่า ใช้ จ่าย เดินทาง เข้า ร่วม การ รับรอง กิจกรรม การ ศึกษา.

-ดอกเบี้ย เงินกู้ นักเรียน

มี ข้อ จำกัด คือ หัก ดอกเบี้ย เงินกู้ สูงสุด ใน นักเรียน เป็น ปกติ $ 2,500. แต่ อาจ แตก ต่าง กัน ไป. หาก คุณ ยื่น ที่ ยื่น แต่งงานแยก กัน หรือ คุณ จะ อ้าง สิทธิ เป็น ขึ้น อยู่ กับ มี หัก no.

งาน หลักสูตร: มาก งาน ที่ จะ ต้อง เข้า ชั้น เรียน คุณ เสริม เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ. ใน บาง กรณี คุณ สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ใน ชั้น เรียน. หัก จะ ต้อง มี การ ตรวจ สอบ แต่. เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า คุณ สามารถ พิสูจน์ ได้ คุณ สามารถ ที่ จำเป็น สำหรับ การ ทำงาน ระดับ วัตถุประสงค์ ที่ เกี่ยวข้อง.

งาน มัน IRS ไม่ ต้องการ ให้ คุณ รู้ ว่า คุณ มี สิทธิ์ ใน การ หัก เหล่า นี้. วัน นี้ IRS พยายามเพื่อ ให้ เงิน ไม่ ช่วย ให้ ผู้ คน ประหยัด เงิน. แต่ ให้ ราย ชื่อ เหล่า นี้ ใน ใจ สำหรับ เมื่อ เวลา ประมาณ ภาษี rolls. คุณ สามารถ บันทึก เอง หลาย ร้อย ดอลลาร์.

ตอน นี้ คุณ สูบ บุหรี่ ปืน … ใช้ มัน

March 13, 2010

คุณ รู้ หน้า แรก ธุรกิจ ของ คุณ หัก ภาษี?

มี จำนวน มาก เพื่อ หัก ภาษี มาก สำหรับ ธุรกิจ ขนาด เล็ก และ แน่นอน มัน ยาก ที่ จะ รู้ ว่า พวก เขา ทั้งหมด เมื่อ คุณ เริ่ม ต้น ธุรกิจ เป็น. ฉัน รู้ ว่า ฉัน พลาด หัก มาก ใน คู่ แรก ของ ฉัน คืน ภาษี.

ทำ วิจัย เมื่อ คุณ เริ่ม ต้น ธุรกิจ สัตว์ เลี้ยง ของ คุณ บาง และ ให้ แน่ใจ ว่า คุณ เก็บ บันทึก ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ ธุรกิจ ของ คุณ ใน ไฟล์.

หลาย ค่า ใช้ จ่าย ใน ชีวิต ประจำ วัน ของ คุณ เป็น หัก ภาษี เมื่อ คุณ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ บ้าน. ขึ้น อยู่ กับ โครงสร้าง ของ ธุรกิจ ของ คุณ เหล่า นี้หัก สามารถ ใช้ กับ ธุรกิจ ของ คุณ และ ราย ได้ ส่วน บุคคล ของ คุณ.

ตัวอย่าง บาง หัก ที่ ฉัน จะ เรียก ร้อง ปี นี้ ได้แก่

a) Home-หัก สำนักงาน – คุณ สามารถ เรียก ร้อง เปอร์เซ็นต์ ของ ค่า ใช้ จ่าย ใน บ้าน ของ คุณ หาก เป็น ส่วน หนึ่ง ของ บ้าน ใช้ เป็น ประจำ เพื่อ ใช้ เป็น สำนักงาน ธุรกิจ. ค่า ใช้ จ่าย เหล่า นี้ อาจ รวม ถึง การ บำรุง รักษา และ การ ซ่อมแซม (ที่ มี เงิน ทุน ไม่ ได้ ใน ธรรมชาติ) เช่า ดอกเบี้ย จำนอง, บ้าน หรือ ประกัน พาร์ ท เมน ต์ พลังงาน ความ ร้อน น้ำ และ ภาษี ทรัพย์สิน.

b) รถค่า ใช้ จ่าย เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ. ถ้า คุณ ใช้ รถ ของ คุณ 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ 50 เปอร์เซ็นต์ ของ ระยะ รถ การ บำรุง รักษา และ ซ่อมแซม ประกันภัย รถ ก๊าซ และ น้ำมัน washes รถ, ใบ อนุญาต และ การ ลง ทะเบียน และ สโมสร auto สามารถ อ้าง. คุณ จะ ต้อง เก็บ หนังสือ เข้า สู่ ระยะ การ ติดตาม และ พิสูจน์ ไมล์ ธุรกิจ ของ คุณ.

c) ค่า ใช้ จ่าย สำนักงาน เช่น บริการ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต, เครื่อง ใช้ สำนักงาน หนังสือ และ สมาชิก สมาคม.

d) การ เดินทาง และ ค่า สำหรับ expos อุตสาหกรรม สัตว์ เลี้ยง และประชุม. สิ่ง ที่ คุณ คิด ค่า บริการ ห้อง พัก ที่ โรงแรม, อาหาร และ ค่า โดยสาร รถ แท็กซี่ จะ หัก.

e) ค่า โทรศัพท์ – ฉัน จะ ใช้ โทรศัพท์ มือ ถือ ของ ฉัน เฉพาะ สำหรับ ธุรกิจ เพื่อ ให้ ราคา ซื้อ โทรศัพท์ และ ค่า บริการ ราย เดือน ถูก หัก.

ฝึก Business f) – ใช้ ประโยชน์ จาก การ หัก เงิน และ ลงทุน ใน ตัว เอง โดย ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ จาก โค้ช ที่ จะ ช่วย ให้ คุณ เติบโต ทาง ธุรกิจ ของ คุณ เร็ว.

g ค่าธรรมเนียม) สำหรับ การ โฆษณา ธุรกิจ ของ คุณ ใน หน้า เหลือง ใน ไดเรกทอรี ออนไลน์ โฆษณา พิมพ์ ในนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ ส่ง โปสการ์ด หรือ จดหมาย โดยตรง.

h) ค่า ใช้ จ่าย การ พิมพ์ การ ผลิต สำเนา แบบ ฟอร์ม ธุรกิจ และ สัญญา รวม ทั้ง นามบัตร และ fliers.

i) การ ออกแบบ เว็บไซต์ ธุรกิจ และ ราย เดือน ค่า บริการ พื้นที่ เว็บไซต์.

ค่า ใช้ จ่าย ซื้อ สินค้า ขนาด ใหญ่ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ เครื่อง โทรสาร สามารถ depreciated กว่า หลาย ปี เพื่อ เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน ภาษี ของ คุณ ใน แฟ้ม เป็น แฟ้ม การ รับประกัน ของ คุณ.

หาก คุณ ดำเนิน ธุรกิจ ของ คุณ เป็น เจ้าของ แต่ เพียง ผู้ เดียว หรือร่วม IRS ช่วย ให้ เจ้าของ ธุรกิจ ใหม่ เพื่อ เรียก ร้อง ความ สูญ เสีย ทาง ธุรกิจ กับ ราย ได้ ส่วน บุคคล ของ พวก เขา สำหรับ 3 ปี. ให้ แน่ใจ ว่า หลังจาก 3 ปี คุณ จะ แสดง ผล กำไร เป็น บาง อย่าง อื่น อาจ ฉลาก ธุรกิจ ของ คุณ อดิเรก "" และ นี้ หมายความ ว่า คุณ อาจ จะ รับผิดชอบ ค่า ใช้ จ่าย ที่ เรียก เก็บ อดีต.

หนังสือ ดี ที่ จะ ให้ คำ แนะนำ เป็น หน้า แรก หัก Business Tax: เก็บ อะไร คุณ ได้
โดย Stephen Fishman และ Diana Fitzpatrick ซึ่ง ได้ ที่ Amazon.

ฉัน ยัง อยาก จะ แนะนำ พูด คุย ล่วงหน้า ไปบัญชี ของ คุณ เกี่ยว กับ โครงสร้าง ที่ ดี ที่สุด สำหรับ ธุรกิจ ของ คุณ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า คุณ ให้ ขึ้น เงิน ได้ ตลอด เวลา ภาษี.

March 11, 2010

ตนเอง งาน หัก ภาษี – สิ่ง ที่ คุณ สามารถ อ้าง สิทธิ์

เป็น ธุรกิจ สำหรับ ตัว ของ คุณ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทำให้ มี เสรีภาพ มาก และ สามารถ ให้ คุณ ประโยชน์ มากมาย กว่า ใคร ที่ เป็น งาน. หนึ่ง ใน ผล ประโยชน์ ที่ คุณ จะ อ้าง หัก เมื่อ มี การ ยื่น ภาษี ของ คุณ. ทำงาน ธุรกิจ สามารถ ก่อ ให้ เกิด ค่า ใช้ จ่าย จำนวน มาก และ รัฐบาล ตระหนัก ถึง นี้. ดังนั้น คุณ จะ พบ ว่า คุณ มี ตัว เลือก ที่ กว้าง ของ ตนเอง งาน หัก ภาษี ที่ คุณ สามารถ มี คุณสมบัติ สำหรับ. หาก คุณ ไม่ แน่ใจ ว่า คุณ สามารถ ที่ จะ หัก ต่อ ไป นี้ เป็น ตัวอย่าง บาง แห่งหัก หลาย ไฟล์ คุณ สามารถ ที่ จะ ช่วย คุณ เงิน ใน ช่วง เวลา ภาษี.

แรก ของ ตนเอง งาน หัก ภาษี ที่ คุณ สามารถ อ้าง เป็น เงิน ที่ คุณ จะ ให้ ครอบคลุม ถึง การ ประกัน สุขภาพ และ ทันต กรรม ของ คุณ. หาก คุณ จ่าย พ รี เมี่ ยม สำหรับ คู่ สมรส หรือ อยู่ ใน ปกครอง อื่น ๆ ใน ครอบครัว ของ คุณ แล้ว คุณ สามารถ เรียก ร้อง เหล่า นี้ เช่น กัน. การ ศึกษา ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ ของ คุณ ยัง สามารถ หัก. ถ้า คุณ ใช้ รถ ของ คุณ สำหรับ การ ทำงาน คุณ อาจ จะ หัก ส่วน ระยะ และ หาก สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น กับ คุณรถ ซ่อม มี สิ่ง ที่ คุณ สามารถ เรียก ร้อง. หัก อื่น ๆ ที่ คุณ ควร เรียก ร้อง จะ เกษียณ และ แผนการ เงิน บำนาญ ใด ๆ ที่ คุณ ร่วม เขียน.

หาก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ทำงาน ของ ธุรกิจ ของ คุณ โอกาส ที่ คุณ สามารถ อ้าง เป็น หัก. บาง ตัว งาน หัก ภาษี รวม ค่า เช่า ที่ คุณ ชำระ สำหรับ สำนักงาน บ้าน โทรศัพท์ หรือ สาย โทรสาร ที่ คุณ ได้ ตั้ง ค่า เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ Internet ธุรกิจ ที่ เกี่ยวข้อง กับ ความ บันเทิง และ ค่า ใช้ จ่าย การ เดินทาง คุณ อาจ จะ เกิด ขึ้น สำหรับ งาน นี้. คุณ ยัง สามารถการ เพิ่ม ทุน เรียก ร้อง และ เงินปันผล ที่ คุณ อาจ ได้ รับ. แม้ว่า จะ มี การ ค้า สิ่งพิมพ์ ที่ คุณ ได้ สมัคร สมาชิก เพื่อ คุณ จะ สามารถ รวม ใน หัก ของ คุณ. ถ้า คุณ เคย แน่ใจ ว่า สิ่ง ที่ จะ ได้ รับ การ พิจารณา หัก นอกจาก ใบ แจ้ง หนี้ หรือ ใบเสร็จ รับ เงิน และ ตรวจ สอบ กับ บัญชี ของ คุณ.

เมื่อ ตัว เอง อ้าง งาน หัก ภาษี คุณ อยู่ ใน ที่นั่ง drivers. โดย ที่ ปรึกษา ภาษี มือ อาชีพ คุณ จะ พบ ว่า มี หัก อีก หลาย ท่าน สามารถ ใช้ ประโยชน์ จาก การ ที่จะ ช่วย พวก เจ้า ครั้ง ใหญ่ เมื่อ ถึง เวลา ที่ จะ ทำ ภาษี ของ คุณ. สิ่ง ที่ คุณ เรียก ร้อง แต่ จะ ต้อง สำรอง ไว้ กับ หลักฐาน. โปรด เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน และ เอกสาร ทุก อย่าง ของ คุณ. ยิ่ง สมบูรณ์ คุณ อยู่ ใน เอกสาร ของ คุณ น้อย คุณ จะ ได้ รับ การ ตรวจ สอบ. และ หาก ใน โอกาส เล็กน้อย ที่ คุณ จะ ได้ รับ การ ตรวจ สอบ โดย การ รักษา และ ราย ละเอียด และ ข้อมูล ถูก ต้อง คุณ ก็ จะ อยู่ รอด กระบวนการ ที่ มี ปัญหา ไม่ กี่.

March 9, 2010

Home Based Business: Ultimate ภาษี ของ ที่พัก อาศัย

Filed under: travel — Tags: , , , , , — lnupey @ 9:34 am

ธุรกิจ เริ่ม ต้น และ การ ปฏิบัติการ ที่ บ้าน ของ คุณ เอง ขึ้น เป็น
กำบัง ภาษี สูงสุด.

แม้ว่า บทความ นี้ ถูก เขียน จาก แคนาดา
มุม มอง ภาษีเงินได้ หลักการ ควร จะ
ภาคปฏิบัติ ใน jurisdictions ภาษี อื่น ๆ.

1. ไม่ หัก ค่า ใช้ จ่าย ใน ชีวิต ส่วนตัว

ทั้งหมด ของ เรา มี ค่า ใช้ จ่าย ที่ เรา เกิด ขึ้น ใน ชีวิต ประจำ วัน
ชีวิต.

ทั้ง คุณ เช่า ห้อง เช่า หรือ บ้าน หรือ ของ คุณ เอง
อยู่. สาธารณูปโภค ประกันภัย เช่า จำนอง
ดอกเบี้ยภาษี ทรัพย์สิน และ การ บำรุง รักษา และ การ ซ่อมแซม
มี ค่า ใช้ จ่าย ทั่วไป ของ ปฏิบัติการ ที่ บ้าน ของ คุณ.

จะ คุณ จะ มี รถ ที่ ยัง กิน ขนาด ใหญ่
ปริมาณ เงินสด.

เพิ่ม ไป นี้ อาหาร จาก สถาน บันเทิง ของขวัญ
เครื่อง ดื่ม แอลกอฮอล์, เครื่อง ใช้ สำนักงาน โทรศัพท์ และ
ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ อีก มากมาย และ คุณ มี ความ สำคัญ
การ รั่ว ไหล เงินสด.

ใน กรณี ส่วน ใหญ่ คน เป็น พนักงาน, ออก,
นัก ลงทุน นักเรียน หรือ แม่บ้าน, ไม่ กี่ เหล่า นี้
ค่า ใช้ จ่าย เป็น ภาษี หัก ไปคุณ.

ซึ่ง หมายความ ว่า คุณ ต้อง ได้ รับ ราย ได้ มาก,
จ่าย ภาษี ราย ได้ ของ คุณ ครั้ง แรก แล้ว ใช้ สิ่ง ที่ มี อยู่
เหลือ จ่าย ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ คุณ.

พนักงาน บาง คน สามารถ เขียน ขาว บาง
ค่า ใช้ จ่าย ของ งาน ที่ เกี่ยวข้อง ใน กรณี ดัง กล่าว
ต้อง ตาม สัญญา ของ พวก เขา จ้าง. อย่างไรก็ตาม,
แม้ ใน สถานการณ์ นี้ หัก ภาษี มาก
จำกัด.

2. บ้าน ของ คุณ เอง Based Business วิธี หัก ภาษี

ขณะ นี้ พิจารณา สถานการณ์ ที่ คุณ ตัดสินใจเริ่ม
บ้าน ของ คุณ เอง ธุรกิจ ที่ ใช้.

กึก หลาย ค่า ใช้ จ่าย ใน ชีวิต ประจำ วัน ของ คุณ กำลัง
ใช้ เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ และ ตอน นี้ ภาษี หัก.

หาก คุณ ใช้ เสี้ยว ของ บ้าน เฉพาะ สำหรับ
ใช้ ธุรกิจ คุณ จะ สามารถ หัก (หรือ เขียน-off)
เสี้ยว ของ ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ยึดครอง. เหล่า นี้
ค่า ใช้ จ่าย อาจ รวม ถึง การ บำรุง รักษา และ การ ซ่อมแซม (ที่
ทุน ไม่ ได้ ใน ธรรมชาติ) เช่า ดอกเบี้ย จำนอง, บ้าน
ประกัน พาร์ ท เมน ต์ หรือ ไฟฟ้า ความ ร้อนน้ำ และ
ภาษี ทรัพย์สิน.

รวม ทั้ง ค่า ใช้ จ่าย ของ รถ ที่ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ
วัตถุประสงค์ มี ภาษี อื่น เขียน-off. ถ้า คุณ ใช้ ของ คุณ
รถ เก้า สิบ เปอร์เซ็นต์ เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ ที่ คุณ สามารถ
หัก เก้า สิบ เปอร์เซ็นต์ ของ การ ประกัน รถ ก๊าซ ของ
และ น้ำมัน บำรุง รักษา และ การ ซ่อมแซม, washes รถ, ใบ อนุญาต
และ การ จดทะเบียน สโมสร auto ดอกเบี้ย เงินกู้ (ภายใน
จำกัด บาง อย่าง) และ ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ จาก ราย ได้ ของ คุณ.
คุณ ยัง สามารถ คำ เพิกถอน หนึ่ง ร้อย เปอร์เซ็นต์ ของ คุณ
ธุรกิจรถ ที่ เกี่ยวข้อง. Allownance ต้นทุน เงิน ทุน
(CCA) ใน รถ ของ คุณ จะ ได้ รับ อนุญาต ยัง ภาษีเงินได้
วัตถุประสงค์; เสื่อม ราคา เป็น ระยะ บัญชี นี้
หัก ภาษี.

รัฐบาล แคนาดา ยัง ให้ เป็น หัก เงิน ให้
ร้อย ละ ห้า สิบ ของ ธุรกิจ ของ คุณ เกี่ยวข้อง กับ ความ บันเทิง
ค่า ใช้ จ่าย.

ยัง ภาษี หัก เป็น ธุรกิจ ที่ เกี่ยวข้อง กับ โทรศัพท์
ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เข้าถึง อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ สำนักงาน ท่องเที่ยว
หนังสือ สมาชิก และ โฮสต์ ของ ค่า ใช้ จ่าย อื่น ๆ.

3.ราย ได้ มาก กับ บ้าน ของ คุณ Based Business

ถ้า คุณ มี งาน จ่าย สูง จะ จ่าย สูง กว่า
ภาษี เนื่องจาก อัตรา ภาษี เพิ่ม ขึ้น ตาม ราย ได้ ของ คุณ
ทำ.

กับ ธุรกิจ ของ คุณ เอง คุณ สามารถ จ่าย ค่า จ้าง ให้ เหมาะสม
คู่ สมรส และ บุตร ของ. วิธี นี้ คุณ สามารถ ตาม กฎหมาย
ราย ได้ หันเห หัก ภาษี ใน อัตรา ที่ สูง ขึ้น เพื่อ ครอบครัว ของ คุณ
สมาชิก ที่ อยู่ ใน วงเล็บ ภาษี ลด.

ประหยัด ภาษี เทคนิค นี้ เรียก ว่า รุนแรง ราย.
เป็น อีก เหตุผล ที่ ดี เหตุผล ของ คุณบ้าน ของ ตัว เอง ตาม
ธุรกิจ ที่พัก อาศัย ภาษี สูงสุด.

4. แม้ ส่วน เวลา Home Based Business Works

แม้ว่า คุณ จะ มี งาน เต็ม เวลา, ทำงาน ส่วน หนึ่ง เวลา
ธุรกิจ สามารถ เปรียบ.

แน่นอน คุณ ต้อง ใช้ จริง จริง moneymaking
ธุรกิจ. พยายาม ใด ๆ ที่ เขียน งาน อดิเรก ไม่ ได้ ประโยชน์
ปิด ใน ที่สุด จะ ล้ม เหลว กับ เจ้าหน้าที่ ภาษี อากร.

ถ้า คุณ ได้ รับ eight thousand ดอลลาร์ ระหว่าง ปี
จาก ส่วน ธุรกิจ เวลา ของ คุณ และ สามารถ ให้หัก
eight thousand ดอลลาร์ ใน ค่า ใช้ จ่าย รถ บ้าน สำนักงาน
ค่า ใช้ จ่าย ค่า ใช้ จ่าย บันเทิง เครื่อง ใช้ สำนักงาน และ
ธุรกิจ อื่น ๆ ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ คุณ จะ มี
ธุรกิจ ราย ได้ สุทธิ ของ ศูนย์. คุณ จะ จ่าย ภาษี ไม่ ได้ ใน
นี้ ราย ได้ เพิ่มเติม.

สวม `t พลาด นี้ จุด สำคัญ! แม้ว่า ภาษี เหล่า นี้
หัก เป็น จริง ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ
เหล่า นี้ เป็น ค่า ใช้ จ่าย ท่าน อาจ ได้
ต่อ ไป ว่า คุณ มี ธุรกิจ หรือ ไม่.

ดังนั้น โดยrearranging กิจการ เพื่อ เริ่ม ต้น และ ดำเนิน
บ้าน ธุรกิจ ตาม คุณ ได้ รับ สามารถ แปลง
ไม่ หัก ค่า ใช้ จ่าย ส่วนตัว ใน กฎหมาย
ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ หัก. คุณ ได้ สำเร็จ
ที่พัก อาศัย ราย ได้ จาก ภาษี และ มี การ แบ่ง ของ คุณ
ราย ได้ กับ สมาชิก ใน ครอบครัว ใน วงเล็บ ลด ภาษี.

ใช่ แน่นอน บ้าน ของ ธุรกิจ ที่ ใช้ เป็น
ที่พัก อาศัย ภาษี ของ สุด ยอด.

March 8, 2010

เคล็ด ลับ ปี สิ้นสุด ภาษี อสังหาริมทรัพย์

Filed under: travel — Tags: , , , — lnupey @ 4:37 am

ใน ขณะ ที่ เรา แช่ joys ของ การ เฉลิม ฉลอง วัน หยุด เวลา ภาษี ลอบ วิธี. และ แม้ว่า จะ กล่าว ว่า เวลา "และ รอ น้ำ หนึ่ง" ไม่ ได้ มี สิ่ง ที่ เรา สามารถ เตรียม เอง สำหรับ การ กำหนด ภาษี. Homeowners ส่วน ใหญ่ ทำงาน ใน ตาราง ภาษี ธรรมเนียม เพื่อ ไม่ ว่า พวก เขา จ่าย ภาษี ใน เมษายน 15 หรือ ใช้ ส่วน ขยาย อัตโนมัติ ภาษี จะ คำนวณ ยัง คง ขึ้น อยู่ กับ ปี ที่ ลงท้าย ด้วย วาง ของ ลูกบอล ดิ ส โก้ ยักษ์ ใน Times Square. โดยเวลา corks แชมเปญ มี popped ใน วัน สิ้น ปี, หัก ภาษี จะ จัดการ ทำ หนังสือ ที่ จะ ปิด ผนึก ถึง หมายเลข กระทืบ ลด หนี้ ภาษี เป็น ห่วง.

ดังนั้น จึง เป็น ความ คิด ที่ ดี ที่ จะ ใช้ เวลา ออก จาก ช้ อป ปิ้ง วัน หยุด และ บุคคล ที่ จะ ตรวจ สอบ ภาษี ของ คุณ – และ ศักยภาพ ใน อสังหาริมทรัพย์ หัก เกี่ยวข้อง – ใน ขณะ ที่ มี โอกาส ใช้ ประโยชน์ จาก นี้. ปรึกษา ที่ ปรึกษา ภาษี ของ คุณ ไป สำรวจ ศักยภาพ ใน การ หัก ขณะ ที่ คุณ ยัง คง ภายใน 2,007 ภาษี ของ คุณปี. คำ แนะนำ ของ เธอ หรือ เธอ อาจ ให้ เปิด ออก ให้ ของขวัญ วัน หยุด ที่ ดี ที่สุด คุณ จะ ได้ รับ. หาก คุณ เป็น เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ ที่ คุณ มี สิทธิ อาจ จะ บาง หัก ที่ ดี ที่สุด ของ ทั้งหมด – และ ถ้า คุณ ไม่มี ทรัพย์สิน ใด ๆ ที่ คุณ อาจ ต้องการ ซื้อ บาง แม้ว่า คุณ จะ ลงทุน ใน บ้าน หรือ ที่ดิน เพื่อ ประโยชน์ ภาษี ที่ จริง เจ้าของ ที่ดิน bestows.

เพื่อ ช่วย ให้ แรง บันดาล ใจ ให้ คุณ ตรวจ สอบ เรื่อง ของ ประโยชน์ ภาษี อสังหาริมทรัพย์ คุณ อาจ ต้องการ ก่อน พิจารณา ข้อมูล ต่อ ไป นี้ เกี่ยวข้อง กับ ภาษีและ อสังหาริมทรัพย์:

o ไม่ ว่า คุณ เป็น เจ้าของ อยู่ หลัก ทรัพย เช่า หรือ ว่าง มาก คุณ อาจ จ่าย ภาษี ทรัพย์สิน และ กลัว การ เขียน เช็ค ที่ จะ เก็บ ภาษี. ข่าวดี ก็ คือ ภาษี ทรัพย์สิน ที่ คุณ จ่าย ใน บรรดา ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ จะ หัก ตาม ปกติ.

o หาก คุณ จ่าย points "" – ผู้ แทน การ เรียก เก็บ ค่า สูง โดย lenders ใน การ แลกเปลี่ยน สำหรับ อัตรา ดอกเบี้ย ต่ำ – เจ้าหน้าที่ ภาษี พิจารณา รูป แบบ การ ชำระ เงิน ที่ ชำระ ล่วงหน้า ดอกเบี้ย จำนอง. ดังนั้น หากคุณ ซื้อ บ้าน ใน ปี 2007 – หรือ วางแผน ที่ จะ ปิด ใน หนึ่ง ก่อน ปี ใหม่ – พิจารณา การ ซื้อ ลง คะแนน ของ คุณ แล้ว การ หัก เหมาะสม.

homeowners หลาย o refinanced ปี นี้ เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ปรับ ราคา สูง. จุด ชำระ เงิน สำหรับ ผู้ refinanced สินเชื่อ ยัง ชื่อ คุณ หัก. แทนที่จะ เอา ไว้ ใน หนึ่ง รวม ก้อน เวลา ที่ คุณ ได้ รับ อนุญาต ให้ หัก พวก เขา ค่อยๆ ผ่าน งาน ของ เงินกู้. ดู เวลา บรรดา-เปิด ตัว หัก ลด ภาษี ใน อนาคต ของ คุณค่า.

สนใจ เว o จ่าย ให้ บริการ สินเชื่อ ที่ อยู่ อาศัย หลัก ของ คุณ จะ หัก และ คุณ อาจ มี คุณสมบัติ สำหรับ การ ลด ดอกเบี้ย จำนอง ใน บ้าน vacation ที่ สอง เป็น ที่ จำนอง สอง หรือ สินเชื่อ ส่วน ได้เสีย บ้าน คุณ ถือ.

ทรัพย์สิน การ ลงทุน หรือ อาจ ไม่ เหมาะสม สำหรับ บาง ที่ ดี ที่สุด พัก ภาษี แต่ มี perks ของ ตนเอง เป็น พิเศษ เพราะ คุณ สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ การ ลงทุน. เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน สำหรับ สิ่ง ที่ ต้องการ ซ่อม ปรับ รุ่น หรือ อสังหาริมทรัพย์ค่า บริหาร จัดการ เนื่องจาก บรรดา อาจ จะ คุ้ม ค่า น้ำหนัก ใน ทองคำ ใน เวลา ภาษี ของ พวก เขา.

หรือ คุณ อาจ มี บ้าน vacation แต่ เช่า ออก เมื่อ คุณ ไม่ ได้ ใช้ มัน. อาจ มี คุณสมบัติ เป็น ทรัพย์สิน ลงทุน. เช่น ถ้า คุณ เพียง ใช้ บ้าน สอง สาม วัน ต่อ ปี คุณ อาจ จะ สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง ไป คุณสมบัติ. หลังจาก ที่ ทุก ท่าน จะ ต้อง เดินทาง ไป ตรวจ สอบ ทรัพย์สิน และ ค่า บำรุง รักษา ประจำ ของ ตน และ ผู้ เข้า ชม อาจ จะ ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย หัก – แม้ว่า จะ เกิด ขึ้น ให้ เหมือน กัน กับ คุณเวลา vacation.

ทรัพย์สิน ขาย o ถึง ชุด ของ กฎ ภาษี ทั้งหมด ของ ตนเอง และ Boomers จอด จำนวน มาก ยินดี ให้ เรียน รู้ ดัง ที่ เรียก ว่า "การ แลกเปลี่ยน ภาษี". ถ้า คุณ ขาย แต่ อย่าง รวดเร็ว reinvest เงิน เพื่อ อัพเกรด เป็น ทรัพย์สิน ที่ ดี คุณ อาจ มี สิทธิ เลื่อน ภาษี ใน บรรดา การ เพิ่ม ทุน.

o แบ่ง ภาษี อีก วิเศษ เกิด ขึ้น เมื่อ คุณ ซื้อ บ้าน ให้ อยู่ ใน นั้น เป็น ถิ่น ที่ อยู่ หลัก ของ คุณ อย่าง น้อย สอง ปี แล้ว ขาย กำไร. เรียน รู้ วิธี การ หลีก เลี่ยง ภาษี การ เพิ่ม ทุน ตาม ระยะ เวลาย้าย และ คุณ อาจ จะ สามารถ เติบโต อย่าง ต่อ เนื่อง พอร์ต ที่ดิน ของ จริง – ใน ขณะ ที่ พร้อม กัน หลีก เลี่ยง ภาษี หลัก ที่ ชื่นชม ตราสาร ทุน ของ.

วางแผน ภาษี อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ให้ คุณ ได้ รับ ปัง ที่สุด สำหรับ ตัว รถ ของ คุณ. ตัวอย่าง เช่น คุณ อาจ ต้อง จ่าย ภาษี ทรัพย์สิน ล่วงหน้า เวลา เพื่อ ให้ เหมาะสม สำหรับ การ หัก เงิน ใน ปี เมื่อ คุณ ต้องการ มาก ที่สุด. หรือ คุณ สามารถ กำหนด ตาราง การ ซ่อม หลังคา ของ คุณ ที่ บ้าน ชายหาด หรือ วัน ปิด การ จำนอง ถัด ไป เพื่อ แผ่นดิน ว่า ภายในเดือน ปฏิทิน เปรียบ ที่สุด. วางแผน ภาษี ของ คุณ สามารถ แสดง วิธี ให้ คุณ หัก และ กลยุทธ์ สำหรับ การ ทำงาน ภาษี ใน ใจ ของ คุณ.

March 6, 2010

หลีก เลี่ยง ภาษี และ การ หลีก เลี่ยง ภาษี คำ อธิบาย และ Exemplified

Introduction

มี ความ แตก ต่าง ที่ ชัดเจน ตัด ระหว่าง การ หลบ เลี่ยง ภาษี และ การ หลีก เลี่ยง ภาษี เป็น. หนึ่ง เป็น ที่ ยอมรับ ตาม กฎหมาย และ อื่น ๆ เป็น โทษ. แต่ น่า เสียดาย ที่ ปรึกษา จำนวน มาก อย่างไรก็ตาม แม้ ใน ประเทศ นี้ ไม่ เข้าใจ ความ แตก ต่าง ระหว่าง การ หลบ เลี่ยง ภาษี และ การ หลีก เลี่ยง ภาษี. มาก ที่สุด ใน ด้าน การ วางแผน ที่ ได้ รับ การ แนะนำ โดย ที่ ปรึกษา เหล่า นี้ มัก จะ อยู่ ใน ประเภท ของ การ หลีก เลี่ยง ภาษี (ซึ่ง ผิด กฎหมาย) และ จึง มี แนวโน้ม ที่ จะ ทำให้ ลูกค้า ใน สถานการณ์ เสี่ยง และลด คุณค่า ของ การ วางแผน ภาษี.

นี้ อาจ เป็น สาเหตุ สำคัญ ที่ ลูกค้า ต้อง สูญ เสีย ความ เชื่อ ใน การ วางแผน ภาษี ที่ ปรึกษา เป็น ส่วน ใหญ่ ของ พวก เขา ได้ แนะนำ ระบบ มัก จะ อยู่ ใน ใจ ที่ ชัดเจน ตาม ประเภท ของ การ หลีก เลี่ยง ภาษี.

ใน บท นี้ ฉัน ให้ ตัวอย่าง และ กรณี ศึกษา (รวม ถึง กรณี กฎหมาย) วิธี การ หลีก เลี่ยง ภาษี (บ่อย แนะนำ โดย ที่ ปรึกษา purporting เป็น ผู้เชี่ยวชาญ ใน การ วางแผน ภาษี) จะ ดำเนิน การ ไม่ เพียง แต่ ใน ประเทศ นี้ แต่ ใน หลาย ส่วน ของ โลก.มัน เป็น ความ จริง ที่ คน จำนวน มาก ไม่ ต้องการ จ่าย เงิน ยาก ของ พวก เขา ได้ รับ เงิน ให้ รัฐบาล. แต่ ทำ ใน ลักษณะ ผิด กฎหมาย เช่น การ หลีก เลี่ยง ภาษี ไม่ ได้ คำ ตอบ. การ วางแผน ภาษี ที่ ดี เกี่ยว กับ การ หลีก เลี่ยง ภาษี หรือ ลด อุบัติ การณ์ ภาษี. ถ้า ทำ อย่าง นี้ จะ สามารถ ประหยัด เงิน จำนวน มากมาย ใน ทาง ที่ ยอมรับ ตาม กฎหมาย. บท นี้ ยัง เน้น ตัวอย่าง จริง และ บาง กรณี ศึกษา (รวม กฎหมาย) การ หลีก เลี่ยง ภาษี.

เหตุผล ที่ รัฐบาล ต้องการ ภาษี ของ คุณ(อาร์กิวเมนต์ Basic Economic)

ภาษี ราย ได้ ที่ มา ของ เงิน ที่ ใหญ่ ที่สุด ของ รัฐบาล ปัจจุบัน ใน ประเทศ ส่วน ใหญ่ เป็น สิ่ง ประดิษฐ์ ใหม่ ล่าสุด ติด, อาจ เพราะ ความ รู้สึก ของ ราย ได้ ประจำ ปี นั้น เอง แนวคิด ทันสมัย. รัฐบาล ภาษี ที่ ต้องการ ให้ สิ่ง ที่ ง่าย ใน การ วัด และ ที่ ถูก จึง สะดวก ใน การ คำนวณ ความ รับผิด. นี่ คือ เหตุผล ภาษี ต้น เข้มข้น ใน รายการ ที่ มี รูปร่าง เช่น ที่ดิน และ ทรัพย์สิน สินค้า ทาง กายภาพ และ เรือ สินค้า เป็น สิ่ง เช่นจำนวน หน้าต่าง หรือ fireplaces ใน อาคาร. ใน คริสต์ ศตวรรษ ที่ 20 โดย เฉพาะ ครึ่ง หลัง รัฐบาล ทั่ว โลก จึง ได้ ร่วม เติบโต ของ ราย ได้ ประชาชาติ ของ ประเทศ ใน ภาษี ส่วน ใหญ่ จ่าย สำหรับ การ ขึ้น ราคา แพง กว่า ความ พยายาม ใน การ ป้องกัน และ รัฐ สวัสดิการ ทันสมัย. ภาษี ทาง อ้อม ใน การ บริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ มาก ขึ้น เป็น สำคัญ เป็น ภาษี โดยตรง กับ ราย ได้ และ ทรัพย์สิน เป็น ไม่ เป็น ที่ นิยม มาก ขึ้น. แต่ ความ แตก ต่าง ใหญ่ ใน ประเทศ ยัง คง. หนึ่ง คือระดับ โดย รวม ของ ภาษี. ตัวอย่าง เช่น ใน สหรัฐอเมริกา จำนวน เงิน ราย ได้ ภาษี ประมาณ หนึ่ง ใน สาม ของ GDP (ผลิตภัณฑ์ มวล รวม ภายใน ประเทศ) ใน ขณะ ที่ ใน ประเทศ สวีเดน ก็ ใกล้ ครึ่ง.

คน อื่น เป็น วิธี ที่ ต้องการ เก็บ ไว้ (แทนที่จะ ตรง ทาง อ้อม) อัตรา ที่ เป็น levied และ ความ หมาย ของ ฐาน ภาษี ที่ อัตรา นี้ จะ ใช้. ประเทศ มี ทัศนคติ ที่ แตก ต่าง กัน ใน การ เก็บ ภาษี ก้าวหน้า และ ถอยหลัง. มี ความ แตก ต่าง ใหญ่ ยัง อยู่ ใน ทาง ที่ รับผิดชอบภาษี แบ่ง ใน ระดับ ต่างๆ ของ รัฐบาล. Arguably ตาม วินัย ของ เศรษฐกิจ ภาษี ใด ๆ ที่ เป็น ภาษี bad. แต่ สินค้า สาธารณะ และ กิจกรรม อื่น ๆ ของ รัฐบาล จะ ต้อง จ่าย ค่า อย่าง ใด และ นัก เศรษฐศาสตร์ มัก จะ มี มุม มอง ที่ ดี ที่ วิธี การ เก็บ ภาษี มี ประสิทธิภาพ มาก หรือ น้อย. นัก เศรษฐศาสตร์ ส่วน ใหญ่ ยอมรับ ว่า เป็น หนึ่ง ใน ภาษี ที่ ดี ที่สุด ที่ เป็น ผล กระทบ น้อย ที่สุด ใน การ ตัดสินใจ ของ ประชาชน เกี่ยว กับ ว่า จะ ทำ กิจกรรม ทาง เศรษฐกิจ ประสิทธิผล. อัตรา ภาษี สูง ของ แรงงานอาจ กีดกัน คน จาก การ ทำงาน และ เพื่อ ทำให้ ราย ได้ ภาษี ต่ำ กว่า ก็ จะ ถ้า อัตรา ภาษี ได้ ต่ำ กว่า ความ คิด ที่ ถูก จับกุม ใน โค้ง Laffer ทาง เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี.

แน่นอน อัตรา ร่อแร่ ภาษี อาจ มี ผล ที่ ใหญ่ กว่า ใน สิ่ง จูงใจ กว่า ภาระ ภาษี โดย รวม. ภาษี ที่ดิน จะ ถือ เป็น ที่สุด ที่ มี ประสิทธิภาพ โดย นัก เศรษฐศาสตร์ บาง และ ภาษี ใน รายจ่าย ของ ผู้ อื่น เนื่องจาก จะ ทั้งหมด หลังจาก การ สร้าง ทรัพย์สิน เสร็จ. นัก เศรษฐศาสตร์ บาง ใจ ระบบ ภาษี ที่ ไม่ เป็นกลางไม่มี ผล ต่อ ประเภท ของ กิจกรรม ทาง เศรษฐกิจ ที่ เกิด ขึ้น. อื่น ๆ กรุณา ใช้ ภาษี และ พัก ภาษี เพื่อ แนะนำ กิจกรรม ทาง เศรษฐกิจ ใน วิธี ที่ พวก เขา โปรดปราน เช่น เพื่อ ลด มลพิษ และ เพิ่ม ความ น่า ดึงดูด ใจ ของ พนักงาน คน มากกว่า ทุน. นัก เศรษฐศาสตร์ บาง คน ยืนยัน ว่า ระบบ ภาษี ควร จะ ตัว เที่ยงธรรม แนว นอน และ แนว ตั้ง เที่ยงธรรม เนื่องจาก นี้ เป็น ธรรม และ เนื่องจาก เมื่อ ระบบ ภาษี ที่ เป็น คน งาน อาจ พบ มัน ยาก กว่า การ ปรับ เลี่ยง ภาษี หรือหลีก เลี่ยง.

แต่ ใน ที่สุด ผู้ ที่ จ่าย (อุบัติ การณ์ ภาษี) อาจ จะ แตก ต่าง จาก ผู้ ที่ คิด เริ่ม แรก หาก บุคคล นั้น สามารถ ผ่าน มัน ไป การ พูด โดย การ เพิ่ม ภาษี ให้ ราคา เขา คิด ค่า บริการ สำหรับ การ ส่ง ออก ของ เขา. ภาษี ใน บริษัท เช่น จะ จ่าย เสมอ ใน ที่สุด โดย คน, มี แรงงาน ที่ ลูกค้า หรือ ผู้ ถือ หุ้น. คุณ ควร ทราบ ว่า การ เก็บ ภาษี และ บทบาท ใน เศรษฐกิจ เป็น เรื่อง กว้าง มาก และ หนังสือ ไม่ ได้ อยู่ ที่ เรื่อง ของ ภาษี อากร และ เศรษฐกิจ นอกจาก นี้ ภาษี ค่อนข้าง วางแผนปรับปรุง ตำแหน่ง ทาง เศรษฐกิจ ของ. แต่ ถ้า คุณ สนใจ ที่ จะ เข้าใจ บทบาท ของ ภาษี ทาง เศรษฐศาสตร์ ควร ปรึกษา หนังสือ ดี ใน ทาง เศรษฐศาสตร์ ที่ มัก จะ พูด เกี่ยว กับ ผล กระทบ ของ ชนิด ต่างๆ ของ ภาษี ใน กิจกรรม ทาง เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ของ สังคม.

หลีก เลี่ยง ภาษี และ การ หลีก เลี่ยง

หลีก เลี่ยง ภาษี สามารถ summed เป็น ทำ ทุก อย่าง ได้ ภายใน กฎหมาย เพื่อ ลด การ เรียก เก็บ เงิน ภาษี ของ คุณ. เรียน รู้ Hand, ตัดสิน อเมริกัน เมื่อ กล่าว ว่า มี อะไรน่า กลัว ใน เรื่อง การ เตรียม การ เพื่อ เป็น ตัว เก็บ ภาษี ที่ ต่ำ ที่สุด เป็น ใคร owes ใด หน้าที่ ของ รัฐ จ่าย เกิน ความ ต้องการ กฎหมาย. ใน การ หลีก เลี่ยง ภาษี อีก จะ ถูก กำหนด เป็น จ่าย ภาษี น้อย กว่า คุณ บุญ ตาม กฎหมาย เพื่อ. อาจ มี บาง สาย ทั้ง สอง แต่ เป็น Denis Healey, อดีต นายกรัฐมนตรี อังกฤษ เมื่อ วาง "ความ แตก ต่าง ระหว่าง การ หลบ เลี่ยง ภาษี และ การ หลีก เลี่ยง ภาษี มี ความ หนา ของ ผนัง คุก. ศาล รับ รู้ ข้อเท็จจริง ที่ ว่า ผู้ เสีย ภาษี อากร ใด เลยจัด / กิจการ ของ ตน เพื่อ ให้ เป็น ไป เพิ่ม ภาษี ของ รัฐบาล ได้ รับ. บุคคล และ ธุรกิจ มี สิทธิ ที่ จะ ใช้ ขั้น ตอน กฎหมาย ทั้งหมด เพื่อ ลด ภาษี ของ พวก เขา.

ผู้ เสีย ภาษี อากร อย่าง ถูก ต้อง อาจ จัด กิจการ ของ เธอ เพื่อ ลด ภาษี ตาม ขั้น ตอน เช่น การ ชะลอ ราย ได้ จาก ปี ถัด ไป. เป็น กฎหมาย ที่ จะ หัก ภาษี ได้ ทั้งหมด. นอกจาก นี้ ยัง อนุมัติ ใน การ หลีก เลี่ยง ภาษี โดย การ มี ส่วน ร่วม การ กุศล. การ หลีก เลี่ยง ภาษี ใน อีก ทาง หนึ่ง เป็น อาชญากรรม. การ หลีก เลี่ยง ภาษี มัก จะ เกี่ยวข้อง กับ การ ไม่ สามารถราย ได้ รายงาน หรือ ไม่ ถูก ต้อง อ้าง หัก ที่ ไม่ ได้ รับ อนุญาต. ตัวอย่าง ของ การ หลีก เลี่ยง ภาษี รวม ถึง การ กระทำ เช่น เมื่อ ผู้รับ เหมา "ลืม" เพื่อ รายงาน LKR 1, 000,000 เงินสด ที่ เขา ได้ รับ การ สร้าง สระ ว่า ย น้ำ หรือ เมื่อ เจ้าของ ธุรกิจ พยายาม หัก LKR 1, 000,000 ค่า ใช้ จ่าย ส่วนตัว จาก ภาษี ธุรกิจ ของ เขา หรือ เมื่อ บุคคล เท็จ อ้าง เธอ ได้ ช่วยเหลือ การ กุศล หรือ มาก overestimates มูลค่า ทรัพย์สิน บริจาค เพื่อ การ กุศล.

ใน ทำนอง เดียวกัน ถ้า ที่ดิน มี มูลค่าLKR 5,000,000 และ ผู้ ปฏิบัติการ ไฟล์ คืน ภาษี เท็จ ไม่ เหมาะสม omitting ทรัพย์สิน และ อ้าง อสังหาริมทรัพย์ เป็น เพียง มูลค่า LKR 100,000 จึง ยัง ค้าง อยู่ มาก น้อย ใน ภาษี. การ หลีก เลี่ยง ภาษี มี ผล กระทบ กับ ระบบ ภาษี ของ เรา. จะ ทำให้ สูญ เสีย ราย ได้ สำคัญ ของ ชุมชน ที่ สามารถ ใช้ เงิน ใน การ ปรับปรุง สุขภาพ การ ศึกษา และ โปรแกรม อื่น ๆ ของ รัฐบาล. การ หลีก เลี่ยง ภาษี ยัง ช่วย ให้ ธุรกิจ บาง ส่วน ได้ รับ ประโยชน์ อย่าง ไม่ เป็น ธรรม ใน ตลาด การ แข่งขัน และ บุคคล ที่ จะ ไม่ ตรง กับ พวก เขาภาระ ภาษี. เป็น ผล ให้ ภาระ ภาษี ไม่ ชำระ โดย ผู้ ที่ เลือก ที่ จะ หลบ เลี่ยง ภาษี ตรง กับ กฎหมาย อื่น ๆ ปฏิบัติ ตาม taxpayers.

ตัวอย่าง ของ การ หลีก เลี่ยง ภาษี คือ ฉัน? ~ ฉัน ไม่ สามารถ ประกาศ ราย ประเมิน ราคา? ~ อ้าง หัก ค่า ใช้ จ่าย ที่ ไม่ เกิด ขึ้น หรือ ไม่ ตาม กฎหมาย ฉัน หัก? ~ อ้าง เครดิต เข้า สินค้า ที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยัง ไม่ ได้ ชำระ ฉัน? ~ ไม่ สามารถ จ่าย PAYE (เงิน ที่ คุณ ได้ รับ ใน รูป แบบ ที่ มี การ ถือ ครอง ภาษี) งวดที่ มี การ หัก จาก ชำระ เงิน ภาษี เช่น นำ ออก จาก ค่า จ้าง คน งาน ของ ฉัน หรือ ไม่ ~ ไม่ สามารถ ยื่น คืน ภาษี ใน การ พยายาม ที่ จะ หลีก เลี่ยง การ ชำระ เงิน. ต่อ ไป นี้ เป็น สัญญาณ บาง อย่าง ที่ ภาษี บุคคล หรือ ธุรกิจ อาจ จะ evading ฉัน? ~ ไม่ ได้ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม แม้ ฉัน ชัดเจน เกิน เกณฑ์ หรือ ไม่ ~ ไม่ เรียก เก็บ ภาษี ใน อัตรา ที่ ถูก ต้อง ฉัน? ~ ไม่ ที่ ต้องการ ออก ใบเสร็จ ฉัน หรือ ไม่ ~ การ ให้ ใบ แจ้ง หนี้ เท็จ ฉัน? ~ ใช้ ชื่อ จริง เท็จ อยู่ หรือ taxpayersหมายเลข ประจำ ตัว (ดีบุก) และ หมายเลข การ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉัน? ~ รักษา สอง ชุด บัญชี และ ฉัน? ~ ไม่ ให้ พนักงาน มี สรุป การ ชำระ เงิน

กฎหมาย ด้าน การ หลีก เลี่ยง ภาษี และ การ หลีก เลี่ยง ภาษี สอง จุด ทั่วไป สามารถ ทำ เกี่ยว กับ การ หลีก เลี่ยง ภาษี และ การ หลีก เลี่ยง. ก่อน การ หลีก เลี่ยง ภาษี หรือ การ หลีก เลี่ยง ภาษี เกิด ขึ้น ใน สเปกตรัม และ ไม่ เฉพาะ ภาษี ประเภท ใด เช่น ภาษี นำ เข้า หน้าที่ แสตมป์, VAT, PAYE และ ภาษีเงินได้. ประการ ที่ สอง กฎหมาย ที่ หลีก เลี่ยง อยู่ หรือหลีก เลี่ยง ต้อง จำเป็น ต้อง คลุมเครือ. ไม่ ตั้ง กำหนด กฎ อยู่ ใน การ พิจารณา เมื่อ มี ปริมาณ การ จัด โดย เฉพาะ การ หลีก เลี่ยง ภาษี หรือ หลีก เลี่ยง. ไม่มี ความ แม่นยำ นี้ จะ สร้าง ความ ไม่ แน่นอน และ เพิ่ม การ ใช้ จ่าย ตาม ทั้ง สอง ไป ยัง กรม สรรพากร บก และ ชำระ เงิน ภาษี.

คำ จำกัดความ ของ การ บรรเทา การ หลีก เลี่ยง ภาษี และ การ หลบ หนี เป็น ไป ไม่ ได้ แสดง การ ทดสอบ ที่ แม่นยำ เป็น ไป ได้ ว่า จะ ได้ หลีก เลี่ยง taxpayers, evaded หรือ เพียง mitigated ภาระ ภาษี ของ พวก เขา. ขณะ ที่Baragwanath J กล่าว ว่า ใน เจ้าของ โรง โม่ v CIR; McDougall v CIR: อะไร คือ ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย 'บรรเทา' (หมาย ถึง การ หลีก เลี่ยง) และ สิ่ง ที่ อยู่ นอก สมรส 'หลีก หนี' (หมาย ถึง การ หลีก เลี่ยง) คือ ใน ที่สุด จะ ตัดสินใจ โดย กรรมาธิการ, ภาษี ตรวจ สอบ และ รับรอง ใน ที่สุด ศาล เป็น เรื่อง ของ การ ตัดสิน. ทราบ ใน ใบ แจ้ง ยอด เหนือ คำ จะ แม่นยำ ตาม ที่ ระบุ ไว้ ใน การ ตัดสิน โปรด. แต่ มี การ ผสม-up คำ ที่ มี การ ชี้แจง ด้วย คำ ใน วงเล็บ โดย ฉัน. ภาษี บรรเทา (หลีก เลี่ยง โดยวางแผน Taxpayers) มี สิทธิ ที่ จะ ลด ความ รับผิดชอบ ของ ตน ภาษี และ จะ ไม่ เสี่ยง ที่ จะ ป้องกัน การ หลีก เลี่ยง กฎ ทั่วไป ใน พระราชบัญญัติ. คำ อธิบาย ของ การ ผ่อน ภาษี ได้ รับ จาก พระเจ้า Templeman ใน CIR v ท้าทาย Corporate Ltd: ภาษี ราย ได้ เป็น mitigated โดย ผู้ เสีย ภาษี อากร ที่ ลด ราย ได้ หรือ ค่า ใช้ จ่าย incurs ใน กรณี ที่ ลด ราย ได้ ประเมิน ของ เขา หรือ ชื่อ เขา ลด หนี้ ภาษี ของ เขา.

การ ผ่อน ภาษี เป็น พฤติกรรม ดังนั้น ซึ่ง ไม่มี จำนวนหลีก เลี่ยง ภาษี (โดย การ วางแผน) ทำ หน้าที่ ดึงดูด ความ รับผิดชอบ น้อย กว่า อย่าง อื่น อาจ arisen. การ หลีก เลี่ยง ภาษี หลีก เลี่ยง ภาษี เป็น พระเจ้า Templeman มี แหลม ออก ไม่ ผ่อน เพียง. คำ อธิบาย ตรง หรือ ทาง อ้อม โดย ฉัน? ~ แก้ไข เหตุการณ์ ใด ๆ ที่ ฉัน เสีย ภาษี หรือ ไม่ ~ ซึ่ง ปลดปล่อย คน จาก รับผิด ชำระ ภาษีเงินได้ ฉัน? ~ หลีก เลี่ยง ลด หรือ postponing รับผิด เพื่อ เสีย ภาษี ใน การ ตีความ ตาม ตัวหนังสือ มาก เกินไป นี้ วิธี การ น่า กลัว สามารถ ใช้ กับเพียง ผ่อน เช่น การ ตัดสินใจ ของ แต่ละ ที่ จะ ไม่ ทำงาน ล่วงเวลา เนื่องจาก ราย ได้ เพิ่มเติม จะ ดึงดูด อัตรา ที่ สูง ขึ้น ของ ภาษี. แต่ เป็น วิธี ที่ ดี กว่า ใกล้ จะ หลีก เลี่ยง ภาษี คือ มัน เป็น เรื่อง การ จัด ที่ แตก ต่าง บรรเทา ผล ทำให้ ที่ รัฐสภา ไม่ ได้ ตั้งใจ.

ใน ความ ท้าทาย Corporation Ltd v CIR, Cooke J อธิบาย ผล ของ anti-กฎ ทั่วไป ใน การ หลีก เลี่ยง คำ เหล่า นี้ [เป็น] nullifies ต่อ กรรมาธิการ เพื่อ การ เสีย ภาษี ใด ๆจัด เท่า ที่ มี วัตถุประสงค์ หรือ ผล ของ การ หลีก เลี่ยง ภาษี เว้นแต่ ว่า จุด ประสงค์ หรือ มี ผล เป็น พิเศษ เพียง. ซึ่ง จัด เป็น โมฆะ กรรมาธิการ จะ ได้ รับ อำนาจ ที่ จะ ปรับ ราย ได้ ของ ผู้ ประเมิน ผล กระทบ จาก นั้น ๆ เพื่อ ให้ ประโยชน์ ภาษี ตอบโต้ ใด ๆ ได้ โดย บุคคล นั้น. Woodhouse J ความ เห็น เกี่ยว กับ ความ กว้าง ของ การ ป้องกัน ทั่วไป ไม้ หลีก เลี่ยง ใน กรณี ที่ ท้าทาย Corporation, noting ที่ รัฐสภา ได้ ยึด: การ ตัดสินใจ โดย เจตนา ว่า เนื่องจากปัญหา ของ การ กำหนด ใน ช่อง หลบ หลีก ไป นี้ ไม่ สามารถ พบ โดย ชัด แจ้ง จาก การ สะกด คำ ชุด ข้อกำหนด ราย ละเอียด ใน พระราชบัญญัติ เอง ให้ interstices ต้อง เหลือ สำหรับ ความ สนใจ จาก ผู้ ตัดสิน.

ภาษี หลีก เลี่ยง การ บรรเทา และ หลีก เลี่ยง แนวคิด เกี่ยว กับ หรือ ไม่ รับผิดชอบ ภาษี ได้ arisen. ด้วย การ หลีก เลี่ยง, จุด เริ่ม ต้น เสมอ ที่ รับผิดชอบ มี arisen. คำถาม คือ ว่า ความ รับผิดชอบ ที่ ได้ รับ มิ ชอบ แม้ จะ ถูก criminally ซ้าย ไม่ พอใจ. ใน CIR vท้าทาย Corporation Ltd พระเจ้า Templeman กล่าว ว่า การ หลบ หนี เกิด ขึ้น เมื่อ กรรมาธิการ จะ ไม่ ทราบ ข้อเท็จจริง ทั้งหมด ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ประเมิน ผล ภาษี. หลีก เลี่ยง บริสุทธิ์ อาจ นำ ไป สู่ การ ประเมิน อีก ครั้ง. หลีก เลี่ยง การ หลอกลวง อาจ นำ ไป สู่ การ ลงโทษ ทาง อาญา รวม ทั้ง การ ประเมิน ผล อีก ครั้ง.

องค์ประกอบ ซึ่ง สามารถ ดึงดูด ฉลาก ทาง อาญา เพื่อ หลีก เลี่ยง ได้ elaborated โดย Dickson J Denver เคมี ใน การ ผลิต v กรรมาธิการ ของ ภาษี (นิวเซาท์เวลส์): เจตนา เพื่อ ระงับ ข้อมูล ว่ากรรมาธิการ ควร พิจารณา ผู้ เสีย ภาษี อากร รับผิดชอบ ต่อ ขอบเขต มากกว่า ผู้ เสีย ภาษี อากร เตรียม ที่ จะ ยอม เป็น พฤติกรรม ซึ่ง ถ้า ผล คือ การ หลีก เลี่ยง ภาษี จะ ปรับ หา ข้อ แก้ตัว. ไม่ หลีก เลี่ยง สิ่ง ที่ หลอกลวง. มัน จะ กลาย เป็น หลอกลวง หาก เกี่ยวข้อง กับ ความ พยายาม โดย เจตนา จะ โกง ราย ได้. ใน อีก ที่ หลีก เลี่ยง อาจ มี อยู่ แต่ อาจ ไม่ ได้ หลอกลวง หาก มี การ ผิด พลาด ของ แท้. เพื่อ พิสูจน์ ความ ผิด ของ การ หลีก เลี่ยง ที่ กรรมาธิการ จะ ต้อง แสดง เจตนา เพื่อ หนี จากผู้ เสีย ภาษี อากร. เช่น เดียว กับ ความ ผิด อื่น ๆ เจตนา นี้ อาจ inferred จาก สถานการณ์ ของ กรณี พิเศษ. หลีก เลี่ยง ภาษี และ การ ผ่อน ภาษี เป็น พิเศษ ร่วม กัน. หลีก เลี่ยง ภาษี และ การ หลีก เลี่ยง ภาษี ไม่ ได้ พวก เขา ทั้ง สอง อาจ เกิด ขึ้น จาก สถานการณ์ เดียวกัน. เช่น ผู้ เสีย ภาษี อากร ไฟล์ คืน ภาษี ตาม ประสิทธิภาพ ของ รายการ ที่ เป็น ที่ รู้จัก กัน เป็น โมฆะ ต่อ กรรมาธิการ ตาม การ จัด หลีก เลี่ยง ภาษี.

อาวุโส ทางการ สห ราช อาณาจักร เพิ่ง ภาษี อ้าง ถึง ปัญหา นี้หาก 'โครงการ หลีก เลี่ยง' อาศัย การ บิดเบือน ความ จริง, การ หลอกลวง และ ปกปิด เหตุการณ์ ทั้งหมด นั้น คือ การ หลีก เลี่ยง การ ใช้ คำ ผิด หนึ่ง โครงการ นี้ จะ ถูก อธิบาย เพิ่มเติม ถูก ต้อง ตาม ฉ้อโกง และ จะ ตก ที่ จะ กระทำ เช่น. ที่ หลอกลวง มี ส่วน เกี่ยวข้อง ก็ จะ ไม่ สามารถ กลับ ตัว เป็น หลีก เลี่ยง โดย การ สวม เสื้อ ทำงาน กับ โครงสร้าง ประดิษฐ์, รายการ contrived และ ขัดแย้ง ลึกลับ เป็น ไป ว่า กฎหมาย ภาษี ที่ ควร จะ ใช้ กับ โครงสร้าง และ ธุรกรรม. หลีก เลี่ยง ภาษี ใน นโยบายกรอบ ขณะ นี้ เรา เปิด จาก กรอบ ทาง กฎหมาย ที่ มี อยู่ ใน บริบท ของ ภาษี ราย ได้ ใน กรอบ นโยบาย ที่ เป็น ไป ได้ ใน การ พิจารณา ประเด็น เกี่ยว กับ การ หลีก เลี่ยง ภาษี โดย ทั่วไป. ข้อ พิจารณา ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ วิเคราะห์ นโยบาย การ หลีก เลี่ยง ภาษี: อะไร คือ การ หลีก เลี่ยง ภาษี? ภาย ใต้ เงื่อนไข สิ่ง ที่ หลีก เลี่ยง ภาษี ไป ได้ หรือ ไม่ คือ การ หลีก เลี่ยง ภาษี ปัญหา นโยบาย 'เมื่อ ไหร่ คือ การ ตอบ สนอง นโยบาย สมเหตุสมผล เพื่อ หลีก เลี่ยง ภาษี อะไร

เป็น ค่า ของ อะไร และ สิ่ง ที่ เป็น ข้อ จำกัด ของ ทั่วไปป้องกัน การ หลีก เลี่ยง กฎ? สอง ข้อ แรก จะ กล่าว ถึง ด้าน ล่าง คือ การ หลีก เลี่ยง ภาษี? วรรณคดี การคลัง อาจ มี บาง แนวทาง ที่ ถูก ต้อง กับ สิ่ง ที่ มี ขึ้น โดย การ หลีก เลี่ยง ภาษี ใน คำ จำกัดความ ของ คำ 'arbitrage'. Arbitrage จะ หมาย ถึง การ ไม่ ตรงกัน profiting จาก ราคา. ตัวอย่าง เช่น การ ค้นหา และ exploiting แตก ต่าง ราคา ระหว่าง นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย ใน หุ้น ของ บริษัท จดทะเบียน เดียวกัน. ค่า จริง จะ อยู่ ใน กิจกรรม arbitrage ดัง กล่าว เนื่องจาก กระจาย ข้อมูล เกี่ยว กับ ราคา. ความ ต้องการเลหลัง เพิ่ม สินค้า และ ความ ต้องการ สูง ราคา ลด สินค้า มั่นใจ ว่า สินค้า และ ทรัพยากร ที่ จะ นำ ไป ใช้ ที่ ดี ที่สุด ของ พวก เขา. Arbitrage ภาษี เป็น ดังนั้น รูป แบบ ของ การ วางแผน ภาษี. เป็น กิจกรรม ที่ มุ่ง ไป สู่ การ ลด ภาษี. เป็น แนวคิด นี้ ของ arbitrage ภาษี ที่ ดูเหมือน ว่า จะ เป็นการ notions ยอมรับ โดย ทั่วไป ของ สิ่ง ที่ หลีก เลี่ยง ภาษี. กิจกรรม เช่น การ ให้ เงิน เพื่อ การ กุศล หรือ การ ลงทุน ใน ภาค ภาษี ที่ ต้องการ, จะ ไม่ อยู่ ใน นิยาม นี้ ของ arbitrage ภาษี และจึง จะ ไม่ หลีก เลี่ยง ภาษี ได้ แม้ว่า การ ดำเนิน การ ถูก กระตุ้น โดย การ พิจารณา ภาษี. ถูก กล่าว ว่า arbitrage การเงิน จะ มี หน้าที่ ทาง เศรษฐกิจ ที่ มี ประโยชน์. เดียวกัน อาจ จะ จริง ของ arbitrage ภาษี ทะลึ่ง ที่ แตก ต่าง ใน การ เสีย ภาษี เป็น นโยบาย ของ รัฐบาล โดย เจตนา ต่อ ไป อย่าง มี ประสิทธิภาพ ทาง เศรษฐกิจ.

เป็น ไป ได้ ว่า arbitrage ภาษี บริหาร ทรัพยากร เป็น กิจกรรม ที่ มี อัตรา ภาษี ต่ำ ขึ้น ตาม นโยบาย ของ รัฐ. มัน ยัง เป็น โอกาส ให้ นัก ลงทุน ใน ภาษี ที่ ต้องการพื้นที่ ที่ มี ผู้ ได้ รับ ประโยชน์ สูงสุด จาก สัมปทาน ภาษี ได้แก่ ผู้ หัน สูงสุด อัตรา ภาษี ร่อแร่. หาก วัตถุประสงค์ ของ นโยบาย รัฐบาล มี ความ ดี กว่า arbitrage ภาษี เป็น ไป ตาม เจตนา นโยบาย ของ รัฐบาล. หลีก เลี่ยง ภาษี แล้ว สามารถ ดู เป็น รูป แบบ ของ arbitrage ภาษี ที่ ขัด ต่อ กฎหมาย หรือ เจตนา นโยบาย. ทำให้ ภาษี ที่ อาจ หลีก เลี่ยง อะไร ส่วนผสม พื้นฐาน ของ arbitrage ภาษี เป็น ความ คิด ของ arbitrage และ ความ เป็น ไป ได้ ของ profiting จากdifferentials ที่ ความ คิด ของ arbitrage นัย. นิยาม นี้ นำ ไป สู่ การ ดู ที่ สาม เงื่อนไข ต้อง เป็น ปัจจุบัน เพื่อ หลีก เลี่ยง ภาษี ที่ อยู่. แตก ต่าง ใน อัตรา ภาษี ที่ มี ประสิทธิภาพ ร่อแร่ ใน ราย ได้ ทาง เศรษฐกิจ ต้อง มี. สำหรับ arbitrage ไป อยู่ มี ต้อง มี ความ แตก ต่าง และ ราคา ใน arbitrage ภาษี นี้ เป็น ความ แตก ต่าง ภาษี. ความ แตก ต่าง ภาษี ดัง กล่าว จะ เกิด ขึ้น เนื่องจาก โครงสร้าง อัตรา ตัวแปร เช่น ระดับ อัตรา ก้าวหน้า หรือ ความ แตก ต่าง อัตรา การ ใช้ ที่ แตก ต่าง กันtaxpayers เช่น ภาษี ร่างกาย ยกเว้น หรือ บริษัท สูญ เสีย ภาษี.

หรือ อาจ เกิด ขึ้น เนื่องจาก ฐาน ภาษี น้อย กว่า ความ เข้าใจ เช่น เนื่องจาก ไม่ ทุก ราย ได้ ทาง เศรษฐกิจ อยู่ ภาย ใต้ ภาษีเงินได้.

o ความ สามารถ ใน การ ใช้ ประโยชน์ จาก ความ แตก ต่าง ใน การ เสีย ภาษี โดย การ แปลง สูง กิจกรรม ภาษี ลง ต่ำ กิจกรรม ภาษี ต้อง. หาก มี ความ แตก ต่าง ใน อัตรา ภาษี มี แต่ ความ สามารถ ใน การ ย้าย จาก สูง ไป ต่ำ ภาษี arbitrage ไม่ ได้ no.
o แม้ว่า ทั้ง สอง เงื่อนไข จะ พบ กัน นี้ไม่ ทำให้ arbitrage ภาษี และ หลีก เลี่ยง ไป. ระบบ ภาษี ที่ อาจ ผสม สูง และ ต่ำ อัตรา taxpayers. สูง ประจำ ตัวผู้ เสีย ภาษี อัตรา-สามารถ หันเห ราย ได้ ที่ ประจำ ตัวผู้ เสีย ภาษี อัตรา ต่ำ หรือ แปลง ราย ได้ สูง-หัก ภาษี ใน รูป ถ่อมตัว-หัก ภาษี. แต่ นี้ ไม่มี จุดหมาย ยกเว้น ประจำ ตัวผู้ เสีย ภาษี อัตรา สูง-สามารถ ได้ รับ การ ตอบแทน ใน รูป ถ่อมตัว-หัก ภาษี สำหรับ การ โอน หรือ การ แปลง ราย ได้ ของ ตน เป็น ประเภท ภาษี ต่ำ. ราย ได้ จะ ต้อง กลับ มา ใน รูป แบบ ภาษี ต่ำ. ประโยชน์ ยัง เกิน ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ทำ รายการ. นี้ คือเงื่อนไข ที่ จำเป็น อื่น สำหรับ arbitrage ภาษี.
o เนื่องจาก ทุก ระบบ ภาษี มี ฐาน ภาษี (สิ่ง หรือ จำนวน เงิน ที่ ใช้ อัตรา ภาษี.

เก็บ ภาษี ราย ได้ เช่น คุณ ต้องการ นิยาม ความ หมาย ของ ราย ได้. นิยาม ของ ฐาน ภาษี สามารถ แตก ต่าง กัน ไป เป็นอันมาก, ช่วง เวลา หนึ่ง และ ระหว่าง ประเทศ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เมื่อ พัก ภาษี นำ เข้า บัญชี. ดังนั้น ประเทศ ที่ มี อัตรา ภาษี สูง ติด จะ ไม่ อาจ มี ภาระ ภาษี สูง (รวม ภาษี จ่าย ใน งวด เป็น สัดส่วน ของราย ได้ ทั้งหมด ใน ช่วง ที่. สามารถ ดู ราย ได้ ส่วน บุคคล ของ บริษัท หรือ ชาติ. ) หาก มี ฐาน ภาษี ที่ กำหนด ขึ้น อย่าง หวุดหวิด กว่า ประเทศ อื่น ๆ. ใน ปี ล่าสุด ไม่ เป็น ที่ นิยม ทาง การเมือง ของ อัตรา ภาษี สูง ได้ นำ รัฐบาล หลาย อัตรา ลด ลง และ ใน เวลา เดียวกัน ขยาย ฐาน ภาษี นั้น มัก จะ ออก จาก ภาระ ภาษี ที่ เปลี่ยนแปลง. ) ที่ น้อย กว่า เพราะ เป็น ไป ไม่ ได้ ครอบคลุม การ กำหนด และ วัด ทุก ราย เศรษฐกิจ arbitrage หลีก เลี่ยง ภาษี และ มี การ ลด ภาษี ในระบบ. ตัวอย่าง ของ Arbitrage ภาษี / หลีก เลี่ยง รูป แบบ ง่าย ของ arbitrage เกี่ยวข้อง กับ สถาบัน ครอบครัว หรือ ผู้ เสีย ภาษี อากร เดียว. หาก สถาบัน ครอบครัว ที่ ผู้ เสีย ภาษี อากร หรือ ใบหน้า แตก ต่าง ใน อัตรา ภาษี (เงื่อนไข 1 ข้าง ต้น) และ 2 เงื่อนไข ข้าง ต้น ใช้ แล้ว สภาพ ภายนอก โดย อัตโนมัติ ถือ.

ข้อ สรุป นี้ ต่อ ไป นี้ เนื่องจาก คน สามารถ ชดเชย ตัว เอง สำหรับ แปลง หรือ โอน ราย ได้ ให้ อัตรา ภาษี ต่ำ. ตัวอย่าง ง่ายๆ เช่น arbitrage ภาษี ที่ เกี่ยวข้อง กับ สถาบัน ครอบครัว มี ราย ได้ มากผ่าน เช่น ใช้ วางใจ ครอบครัว. เช่น arbitrage ภาษี ง่าย เกี่ยว กับ ผู้ เสีย ภาษี อากร เดียว คือ การ ขี่ โดย ตัวแทน ใน สินทรัพย์ ทาง การเงิน นำ ส่ง ต่อ ความ สูญ เสีย ใน, หุ้น กล่าว และ defers กำไร ขณะ ที่ การ รักษา ผล ประโยชน์ ทาง เศรษฐกิจ ใน หุ้น จาก การ ใช้ ตัว เลือก. ราคา โอน และ การ ปฏิบัติ ตัว พิมพ์ ใหญ่ บาง ผ่าน ที่ ไม่ใช่ ชาว ลด ภาระ ภาษี ของ ตัวอย่าง ที่ ซับซ้อน มากกว่า หลักการ เดียวกัน เป็น. Multi-arbitrage บุคคล ที่ มี ความ ซับซ้อน มาก ขึ้น;ความ ซับซ้อน จะ ทำให้ จำเป็น โดย ต้อง ตรง ตาม 3 เงื่อนไข ข้าง ต้น คือ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า ได้ สุทธิ เพื่อ บันทึก ประจำ ตัวผู้ เสีย ภาษี อัตรา สูง. ใน กรณี ที่ เรียบ ง่าย ของ หลาย ฝ่าย arbitrage ภาษีเงินได้ กระบวนการ นี้ ปกติ เกี่ยว กับ การ ยกเว้น ภาษี เป็น (หรือ ภาษี สูญหาย หรือ ภาษี นิติบุคคล ที่ กำบัง) และ องค์กร taxpaying. ราย ได้ เป็น diverted เพื่อ ภาษี แบบ นิติบุคคล ยกเว้น และ ค่า ใช้ จ่าย เป็น diverted ไป นิติบุคคล taxpaying. สุดท้าย องค์กร taxpaying เป็น ชดเชย สำหรับ โอน ราย ได้ และ ค่า ใช้ จ่าย โดย ได้ รับ ยโสไม่ ต้อง เสีย ภาษี ราย ได้ หรือ ไม่ เป็น ประโยชน์ ต้อง เสีย ภาษี เช่น ได้ รับ ทุน.

เป็น เวลา หลาย ปี มาก มี indulged ใน หลาย ตัวอย่าง ของ arbitrage ภาษี ดัง กล่าว โดย ใช้ องค์ประกอบ ใน กฎหมาย ใน ขณะ นี้. ตัวอย่าง ที่ เช่า การเงิน ไม่ ให้ กู้ยืม เงิน ขอ ความ ช่วยเหลือ, ภาษี ท่าเรือ (ประเทศ หรือ โซน ที่ กำหนด ที่ มี ต่ำ หรือ ภาษี ใด หรือ ลับ มาก ธนาคาร และ บ่อย อากาศ อบอุ่น และ หาด ทราย ที่ ทำให้ น่า สนใจ ชาว ต่าง ชาติ ที่ รัก การ หลีก เลี่ยง ภาษี และ หลีก เลี่ยง) 'การ ลงทุน และ ปรับปรุง ได้หุ้น ค่า. ต่ำ นโยบาย ภาษี ติดตาม โดย บาง ประเทศ ใน หวัง ของ การ ดึงดูด ธุรกิจ ระหว่าง ประเทศ และ ทุน เรียก ว่า การ แข่งขัน ภาษี ซึ่ง สามารถ ให้ ดิน อุดม สำหรับ arbitrage. นัก เศรษฐศาสตร์ มัก จะ สนับสนุน การ แข่งขัน ใน รูป แบบ ใด. แต่ บาง คน กล่าว ว่า การ แข่งขัน ภาษี ที่ คนจน มัก จะ เป็น นโยบาย ของ เจ้า เพื่อนบ้าน-ซึ่ง สามารถ ลด ฐาน ภาษี ของ ประเทศ อื่น หรือ บังคับ ให้ เปลี่ยน ผสม ของ ภาษี หรือ หยุด จะ เดินทาง โดย รถ แท็กซี่ ใน ทาง นั้น ต้องการ.

เศรษฐศาสตร์ การ แข่งขัน ภาษี ที่ โปรดปรานมัก จะ กล่าว ถึง 1,956 บทความ โดย Charles Tiebout (1924-68) รับ "เพียว ทฤษฎี Local จ่าย". ใน นั้น เขา โต้เถียง ที่ ประสบ กับ การ เลือก ชุด ค่า ผสม ต่างๆ ของ ภาษี และ บริการ ที่ รัฐบาล ให้ taxpayers จะ เลือก หา ที่ พวก เขา ได้ ใกล้ กับ ส่วนผสม ที่ พวก เขา ต้องการ. การ เปลี่ยนแปลง ใน อัตรา ภาษี ใน ประเทศ อื่น จะ ดี เพราะ พวก เขา ให้ taxpayers เลือก มาก ขึ้น และ ทำให้ มี โอกาส มากกว่า การ พอใจ. นี้ ยัง ทำให้ ความ ดัน ใน รัฐบาล ที่ มี ประสิทธิภาพ. ดังนั้น มาตรการ ที่ภาษี สามัคคี มี ความ คิด ที่ เลว. มี อย่าง น้อย หนึ่ง caveat ใหญ่ ใน ทฤษฎี นี้. Tiebout สันนิษฐาน, crucially ที่ taxpayers จะ สูง เคลื่อนที่ และ สามารถ ย้าย ไป ทุก ชุด ที่ ต้องการ ของ พวก เขา ภาษี และ ผล ประโยชน์ อยู่ ใน เสนอ.

การ แข่งขัน ภาษี อาจ ทำให้ มัน ยาก ขึ้น เพื่อ แจกจ่าย จาก อุดม ไป ยากจน ผ่าน ระบบ ภาษี โดย ให้ อุดม ย้าย ไป ที่ ภาษี ไม่ redistributive. กลยุทธ์ ใช้ ภาษี Evaders หลีก เลี่ยง การ เที่ยว กลางคืน ภาษี ใน ระดับ ง่าย มัน อยู่ แค่ ถึงออก จาก ระบบ ภาษี ทั้งหมด. ราย deploys ทีม ขนาด เล็ก เจ้าหน้าที่ อาสา สมัคร เพื่อ ดำเนิน การ ตรวจตรา เพื่อ ติดตาม ลง moonlighters. ความ สำเร็จ ก่อน ถูก ติดตาม โดย ใช้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ใน สำนักงาน ภาษี ทุก จวน. เจ้าหน้าที่ สืบสวน ราย ได้ ประจำ สแกน โฆษณา ใน หนังสือพิมพ์ ท้องถิ่น หรือ หน้าต่าง ของ ร้าน ค้า และ แม้ กระทั่ง ก่อน ที่ แอด เวน ต์ ของ คอมพิวเตอร์ ส่วน บุคคล ที่ ทันสมัย พวก เขา มัก มี การ เข้าถึง reverse ไดเรกทอรี โทรศัพท์ เพื่อ ติดตาม การ ลง moonlighters จาก เปล่าราย ละเอียด หมายเลข โทรศัพท์. พวก เขา ยัง ศึกษา ธนาคาร และ เงิน ฝาก สถาบัน การเงิน อื่น ๆ และ ฐาน ข้อมูล สินเชื่อ บันทึก ศุลกากร และ ดาว จอง โรงแรม ชั้น สำหรับ การ ทำงาน ส่วนตัว และ พิธี เพื่อ ระบุ บุคคล ที่ อาจ อุดม ภาษี evading.

ไม่ Extractive โกง หรือ อาจ เกิด ขึ้น เนื่องจาก ฐาน ภาษี น้อย กว่า ความ เข้าใจ เช่น เนื่องจาก ไม่ ทุก ราย ได้ ทาง เศรษฐกิจ อยู่ ภาย ใต้ ภาษีเงินได้. ฉัน? ~ ความ สามารถ ใน การ ใช้ ประโยชน์ จาก ความ แตก ต่าง ใน การ เสีย ภาษี โดย การ แปลง สูง ภาษีกิจกรรม เป็น กิจกรรม ที่ ต่ำ ภาษี ต้อง. หาก มี ความ แตก ต่าง ใน อัตรา ภาษี มี แต่ ความ สามารถ ใน การ ย้าย จาก สูง ไป ต่ำ ภาษี arbitrage ไม่ ได้ no. ฉัน? ~ แม้ว่า ทั้ง สอง เงื่อนไข มี คุณสมบัติ ตาม นี้ จะ ไม่ ทำให้ arbitrage ภาษี และ หลีก เลี่ยง ไป. ระบบ ภาษี ที่ อาจ ผสม สูง และ ต่ำ อัตรา taxpayers. สูง ประจำ ตัวผู้ เสีย ภาษี อัตรา-สามารถ หันเห ราย ได้ ที่ ประจำ ตัวผู้ เสีย ภาษี อัตรา ต่ำ หรือ แปลง ราย ได้ สูง-หัก ภาษี ใน รูป ถ่อมตัว-หัก ภาษี. แต่ นี้ ไม่มี จุดหมาย ยกเว้น ประจำ ตัวผู้ เสีย ภาษี อัตรา สูง-สามารถตอบแทน ใน รูป ถ่อมตัว-หัก ภาษี สำหรับ การ โอน หรือ การ แปลง ราย ได้ ของ ตน เป็น ประเภท ภาษี ต่ำ. ราย ได้ จะ ต้อง กลับ มา ใน รูป แบบ ภาษี ต่ำ. ประโยชน์ ยัง เกิน ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ทำ รายการ. นี่ คือ เงื่อนไข ที่ จำเป็น อื่น สำหรับ arbitrage ภาษี. เนื่องจาก ทุก ระบบ ภาษี มี ฐาน ที่ น้อย กว่า เพราะ เป็น ไป ไม่ ได้ ครอบคลุม การ กำหนด และ วัด ทุก ราย เศรษฐกิจ arbitrage ภาษี และ การ หลีก เลี่ยง อยู่ โดย ธรรมชาติ ใน ระบบ ภาษี. ส วิ ท ช์ นี้ เกี่ยวข้อง กับ กำไร หรือ ระยะ เวลาความ แตก ต่าง เช่น:

o Post dating ใบเสร็จ รับ เงิน
Ante o dating ใช้ จ่าย
ขอ สงวน ซ่อน o
บัญชี ไม่ ถูก ต้อง หรือ ธุรกรรม เช่น แสดง ราย ได้ เป็น จ่าย.
การ จัดการ หุ้น หรือ อาจ วิธี ที่ เห็น บ่อย ที่สุด ใน การ ปฏิบัติ คือ การ จัดการ ของ หุ้น เพื่อ ผลิต กํา ไร "ต้องการ".

ยัง ไม่ รู้จัก การ บัญชี evaders 'เพื่อ เอี่ยว – วาง ความ เสี่ยง ชีพ และ หาก จำนวน เงิน ที่ เกี่ยวข้อง เป็น สำคัญ เสรีภาพ ส่วน บุคคล!ส่วน กรณี ดัง ชนิด นี้ เป็น บัญชี ที่ จวน นี้ ถือว่า เป็น ปี การ วางแผน ภาษี end. ตาม การ เปิดเผย ข้อมูล อย่าง เป็น ทางการ โดย evader ตาม ขั้น ตอน Hansard ไป สรรพากร ดอน (ใน ที่ เขา ติดร่างแห บัญชี และ ใน การ เชื่อม ต่อ กับ บัญชี ใน ชื่อ เท็จ ยัง ธนาคาร ของ เขา Manager) ฉาก ต่อ ไป นี้ สามารถ recreated: "เรียน ร่าง บัญชี บัญชี ได้ คำนวณ รวดเร็ว ใน การ ทำงาน ออก จาก ช่วง ของ ตัวเลข ที่ สามารถ ใช้ สำหรับ การ ปิด หุ้น ใน มือโดย ไม่ ให้ ขึ้น ไป สงสัย. เขา แล้ว กล่าว apparently กับ ลูกค้า ผล กระทบ กับ กำไร สุทธิ ลด ปิด Stock.

ได้ จัด ทำ แล้ว สำหรับ ตรวจ สอบ การ ใช้ สถาน ที่ และ ใน ขณะ เดียวกัน หุ้น บาง ส่วน ได้ ย้าย ออก จาก เว็บไซต์! "บัญชี และ ผู้ ช่วย ผู้จัดการ ธนาคาร evader มี ทั้ง ความ ผิด ของ ดี เพื่อ โกง – แต่ เรื่อง ไม่ ว่า พวก เขา ทำ ไม่ ได้ เอง การเงิน. Extractive โกง นี้ อาจ ใช้ รูป แบบ การ รับ หรือ ไม่ แสดง ค่า ใช้ จ่าย ที่ สูง ขึ้น นี้:ได้ ถูก ยกเลิก ใบเสร็จ รับ เงิน โดย ปกติ เหล่า นี้ เกี่ยวข้อง กับ defected รายรับ หลัก และ มัก บัญชี ธนาคาร ที่ ไม่ เปิดเผย. แต่ evader มั่งคั่ง มาก ขึ้น อาจ ใช้ ประโยชน์ จาก การ จัด พิเศษ หรือ ใบเสร็จ รับ เงิน ที่ ไม่ คาด หมาย: ที่ไหน เจ้าของ หรือ กรรมการ บุคคล ข้อ ตกลง กับ ลูกค้า บาง ส่วน อาจ เป็น ไป ได้ สำหรับ เช็ค ที่ จะ ทำ ใน ลักษณะ ที่ ความ ผัน. หรือ ทดแทน เช็ค สามารถ นำ มา ใช้ เช่น ที่ อื่น "ปิด การ ขาย บันทึก เช็ค" เป็น banked และ เทียบเท่าจำนวน "ใน บันทึก เงินสด" เป็น สกัด.

ยัง ไม่ ทราบ สำหรับ การ ชำระ เงิน เงินสด ปลาย ขาย เครดิต ข้าม ระบบ วิชาการ ทำ บัญชี ที่ มี หนี้ ก็ ถูก เขียน ออก เป็น bad. ใบเสร็จ รับ เงิน ที่ ไม่ คาด คิด เสมอ ปัจจุบัน โอกาส ที่ ดี สำหรับ การ โก่ง. เช่น:

1. ขาย เรื่อง ที่ สนใจ
2. ประกัน หรือ recoveries หนี้ เสีย
3. คืน เงิน, ส่วนลด หรือ ส่วนลด
4. สินค้า ที่ ขาย คืน เป็น เงินสด จำหน่าย อย่าง เป็น ลายลักษณ์ อักษร ลง สินทรัพย์ และ windfalls ทั่วไป.

Evader อาจ ใช้ เวลาประโยชน์ จาก โอกาส ทาง ธุรกิจ ใหม่ ซึ่ง ยัง คง ซ่อน เร้น และ ไม่ บันทึก. ตัวอย่าง นี้ เห็น ใน การ ปฏิบัติ ได้แก่

1. ทันตแพทย์ ที่ มี สาม วิธี ที่ สอง ถูก เปิดเผย
2. ขาย บันทึก ออก ของ รถ สมัย ก่อน นี้ ส่วน ที่ ตลาด รถ คลาส สิ ก burgeoning ซื้อ ที่ สูง ขึ้น และ ค่า ใช้ จ่าย ที่ สามารถ เบน เข็ม รับ เป็น ยาก evader อาจ ดึง เงิน จาก บัญชี ธนาคาร ของ ธุรกิจ และ แฝง ถอน เช่น รูป แบบ บาง ส่วน ถูก ต้อง ตาม กฎหมายค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ. ใน การ ปฏิบัติ นี้ มัก จะ เกี่ยวข้อง กับ การ ใช้ ของ ผี "" พนักงาน หรือ ค่า ใช้ จ่าย ที่ ประดิษฐ์ ขึ้น เพื่อ ครอบคลุม extractions เช่น. ค่า ใช้ จ่าย ไม่ จริง ต้อง ว่าจ้าง ใช้ ใบ แจ้ง หนี้ ปลอม. เหล่า นี้ อาจ ใช้ รูป แบบ ของ ใบ แจ้ง หนี้ เปลี่ยนแปลง, photocopied หรือ สแกน "blanked" รุ่น ของ แท้ ใบ แจ้ง หนี้, ใบ แจ้ง หนี้ ปลอม ทั้งหมด หรือ ใบ แจ้ง หนี้ ว่าง จัด ทำ โดย ภาคี.

เห็น แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ อื่น ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ใช้ ดูเหมือน ไม่ เกี่ยว เนื่อง กัน นอก ชายฝั่ง ของ บริษัท เพิ่มใบ แจ้ง หนี้ สำหรับ บริการ โกหก. เพื่อ ซ่อน ความ เป็น เจ้าของ ที่ แท้จริง ของ บริษัท นอก ชายฝั่ง evader ใช้ "หลุม ดำ" ไว้ วางใจ ถือ หุ้น. อย่าง เป็น ธรรมชาติ นี้ มี ส่วน เกี่ยวข้อง ไม่ สอดคล้อง-ผู้จัดการ มรดก หรือ ทรัพย์สิน พำนัก และ "หุ่น โชว์" หมัด เด็ด – ผู้จัดการ มรดก หรือ ทรัพย์สิน ให้ สมุน "" กรรมการ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ จัด ให้.

งาน แผนงาน การ หลีก เลี่ยง ภาษี การ จ้าง งาน แผน หลีก เลี่ยง ภาษี สามารถ นำ หลากหลาย รูป แบบ. บาง วิธี การ ที่ แพร่หลาย มาก ขึ้น ใน การ หลีก เลี่ยง รวม pyramiding, เช่า พนักงาน จ่าย เงินพนักงาน ใน เงินสด ยื่น คืน ภาษี เงินเดือน เป็น เท็จ หรือ ไม่ สามารถ คืน ภาษี เงินเดือน ไฟล์. Pyramiding "Pyramiding" ของ ภาษี การ จ้าง งาน เป็น หลัก ปฏิบัติ ที่ หลอกลวง ธุรกิจ withholds ภาษี จาก พนักงาน แต่ จงใจ ไม่ ให้ ส่ง เงิน ให้ กับ แผนก ที่ เกี่ยวข้อง. ธุรกิจ ที่ เกี่ยวข้อง กับ pyramiding บ่อย แฟ้ม สำหรับ การ ล้มละลาย เพื่อ ปลดปล่อย หนี้สิน ที่ เกิด ขึ้น แล้ว เริ่ม ธุรกิจ ใหม่ ภาย ใต้ ชื่อ อื่น และ เริ่ม โครงการ ใหม่. เช่า ลี ส ซิ่ง พนักงาน จ้าง เป็นการ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย ธุรกิจ อื่น ซึ่ง บาง ครั้ง อาจ มี การ ละเมิด.

เช่า พนักงาน มี การ ปฏิบัติ ของ สัญญา กับ บริษัท ภายนอก เพื่อ จัดการ ทั้งหมด บริหาร บุคลากร และ ความ กังวล เงินเดือน พนักงาน. ใน บาง บริษัท พนักงาน-เช่า ไม่ จ่าย ไป ยัง เจ้าหน้าที่ ส่วน ของ งาน จัด เก็บ ภาษี ใด ๆ. ภาษี เหล่า นี้ มัก จะ ใช้ โดย เจ้าของ ธุรกิจ หรือ ค่า ใช้ จ่าย ส่วนตัว. มัก บริษัท dissolves, ออก ภาษี นับ ล้าน ใน งานค้าง ชำระ. จ่าย พนักงาน ใน การ ชำระ เงิน พนักงาน ทั้งหมด หรือ บาง ส่วน เป็น เงินสด เป็น วิธี การ ทั่วไป ของ evading ภาษี ราย ได้ และ การ จ้าง งาน ทำให้ สูญ เสีย ราย ได้ ภาษี ที่ รัฐ และ การ สูญ เสีย หรือ ลด ผล ประโยชน์ ทาง สังคม ใน อนาคต. ยื่น เท็จ เงินเดือน คืน ภาษี หรือ ไม่ สามารถ ส่ง คืน เงินเดือน Tax File เตรียม คืน ภาษี เท็จ understating จำนวน เงินเดือน ค่า จ้าง ที่ เป็น ภาษี owed หรือ ไม่ สามารถ คืน ภาษี แฟ้ม งาน เป็น วิธี การ ที่ ใช้ ทั่วไป เพื่อ หลบ เลี่ยง ภาษี จ้าง.การ ชำระ เงิน ของ สิทธิ ประโยชน์ เหล่า นี้ มี ประโยชน์ ฟรี เช่น บันเทิง ส่วนตัว เบี้ยเลี้ยง มาก เกินไป สำหรับ การ เดินทาง ต่าง ประเทศ ข้อบัญญัติ ของ แผนการ ศึกษา (การ ศึกษา ต่าง ประเทศ) ให้ กับ พนักงาน ที่ ต้องการ ขับ รถ และ จ่าย ฯลฯ บริษัท เป็น ตัวอย่าง ง่ายๆ.

สรุป

ฉัน หวัง ว่า ฉัน ได้ ทำ สิ่ง ที่ แตก ต่าง ระหว่าง ขวา และ ถูก กฎหมาย และ ใน ลักษณะ หลอกลวง ลบ. ว่า คุณ เป็น ผู้ เสีย ภาษี อากร หรือ ที่ ปรึกษา เป็น สำคัญ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่าว่า คุณ เข้าใจ nuances ของ การ วางแผน ภาษี ดี. ขณะ ที่ จะ เข้าใจ ว่า การ วางแผน ภาษี จะ กลาย เป็น ยาก ขึ้น และ มี เพียง เส้น บาง ระหว่าง สิ่ง ที่ ถูก ต้อง และ ผิด มัน ชัด ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญ การ ทำ จำเป็น ที่. แต่ ระวัง ไม่ ให้ เสียท่า โดย บรรดา ผู้ ที่ อ้าง เป็น ผู้เชี่ยวชาญ ใน การ วางแผน ภาษี เมื่อ มี เพียง ผู้เชี่ยวชาญ คำนวณ.

March 5, 2010

วิธี การ ป้องกัน การ ตรวจ สอบ ภาษี

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 11:08 pm

การ ตรวจ สอบ ได้ มาก stressful, ไม่ พูด ถึง เงิน อันตราย ประสบการณ์. ขณะ ที่ คน จำนวน มาก จะ ไป ทั้ง ชีวิต ของ พวก เขา ไม่ ถูก ตรวจ สอบ ภาษี ทุก คน โชค ดี ที่ ไม่ ได้ เป็น. มี แต่ วิธี ที่ จะ ช่วย ป้องกัน มนุษย์ ภาษี จาก การ ตรวจ สอบ บน คุณ. มัน ไม่ สามารถ ที่ จะ รับรอง ได้ ว่า คุณ จะ ไม่ สามารถ เข้า ชม โดย IRS แต่ ที่ อย่าง น้อย ที่สุด คุณ สามารถ หลีก เลี่ยง บาง ธง สี แดง ที่ เรา ทราบ ได้ ว่า จะ ดึงดูด ความ สนใจ ของ พวก เขา.

บันทึก การ รักษา ที่ ดี

มัน มากสำคัญ ใน การ รักษา ข้อมูล เพื่อ ให้ คุณ สามารถ พิสูจน์ ได้ ว่า สิ่ง ที่ คุณ ป้อน ใน การ คืน ภาษี ของ คุณ เป็น จริง. ใน กรณี ที่ ตรวจ สอบ ทุก งาน เอกสาร จะ มี ประโยชน์ มาก เช่น กัน. นอกจาก นี้ การ รักษา เอกสาร และ แบบ ฟอร์ม ที่ ท่าน ได้ เก็บ ปี จะ ช่วย ให้ คุณ แฟ้ม ผล ตอบแทน ภาษี ถูก ต้อง ซึ่ง เป็น อีก วิธี ที่ ดี เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ตรวจ สอบ ความ คลาดเคลื่อน เนื่องจาก สามารถ แจ้ง เตือน IRS ที่ คาว เป็น สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น.

ทำงาน ธุรกิจ ของ คุณ เอง โดย อัตโนมัติ ธง สี แดง แต่ คุณ สามารถ ลดปัญหา โดย การ พิสูจน์ ว่า คุณ ไม่ ได้ ซ่อน อะไร. นี้ จะ กระทำ โดย การ บันทึก พิถีพิถัน และ ให้ แน่ใจ ว่า สิ่ง ที่ ยัง ต้องการ ผลัก ดัน ให้ ตลาด ใน ทาง ของ คุณ ทำงาน ไม่ นับ หัก ภาษี เพื่อ แสดง IRS ที่ คุณ ไม่ ได้ พยายาม ใบ สิ่ง ใน ใต้ เรดาร์.

File ผล ตอบแทน อย่าง ถูก ต้อง

แม้ ผิด พลาด เล็กน้อย ใน คณิตศาสตร์ สามารถ ให้ ความ สนใจ จ่าย IRS และ หาก ปัญหา ได้ มากกว่า เล็กน้อย เป็น ไป ได้ ว่า พวก เขา จะ ต้องการ ตรวจ สอบ กับ คุณ และ ให้ แน่ใจ ว่า ไม่มี ดีเหตุผล เบื้องหลัง ข้อ ผิด พลาด นอกเหนือ จาก ทักษะ คณิตศาสตร์ ยากจน. นี้ คือ สิ่ง ที่ เป็น อย่าง remedied โดย มี คน อื่น ใช้ เวลา ดู อย่าง รวดเร็ว กว่า การ กลับ หรือ การ บัญชี ภาษี ทำ ผล ตอบแทน ให้ คุณ.

ให้ แน่ใจ ว่า คุณ ยัง แฟ้ม ภาย ใต้ พื้นที่ ที่ ถูก ต้อง โดย เฉพาะ หาก คุณ มี ราย ได้ ราย ได้ จาก ธุรกิจ ด้าน. ขณะ ที่ จะ ดึงดูด ให้ รอบ ลง มา หรือ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล เพียง เล็กน้อย เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ย้าย เข้า เท้าแขน ภาษี ถัด ไป ก็ เพียง ไม่ คุ้ม ค่า การ รบกวน ของ การ ตรวจ สอบ และ ศักยภาพค่า ที่ ได้ มา จาก การ ตรวจ สอบ. คุณ จะ ดี ใน ระยะ ยาว เพียง เกาะ ข้อเท็จจริง และ ไม่ ทำให้ พยายาม ซ่อน อะไร.

เคล็ด ลับ อื่น ๆ เพื่อ หลีก เลี่ยง ภาษี เข้า ชม:

ใช้ ตัวเลข ที่ แน่นอน มากกว่า คน กลม. เช่น 2.000 $ อาจ จะ ดู ดี แต่ 1,994.23 $ จะ มี น้อย มี แนวโน้ม ที่ จะ ดึงดูด ความ สนใจ ให้ คุณ.

รวม คำ อธิบาย หาก มี บาง สิ่ง ที่ อาจ จะ มี ความ สับสน ใน คืน. นี้ จะ แนบ มา กับ เอกสาร ที่ มี คลิป และ จะ ช่วย ให้ ชัดเจน ขึ้นความ ห่วงใย ใด ๆ.

เก็บ บันทึก การ เดินทาง ธุรกิจ รวม ถึง คน ที่ คุณ พบ กับ ที่ คุณ ไป ที่ คุณ อยู่ และ กิน ฯลฯ เหล่า นี้ อาจ ดูเหมือน ต้องการ ราย ละเอียด มาก แต่ พวก เขา ได้ มา มี ประโยชน์ ต่อ.

โดย ทั่วไป หาก คุณ ไม่ ซ่อน อะไร ที่ คุณ จะ นำ เสนอ รูป แบบ ต่ำ IRS และ โอกาส ที่ คุณ จะ ไม่ เลือก สำหรับ การ ตรวจ สอบ. แต่ มัน จะ เกิด ขึ้น คุณ จะ ยัง เตรียม ที่ จะ พิสูจน์ ว่า คุณ ถูก ซื่อสัตย์.

Older Posts »

Blog at WordPress.com.