Albania Travel

March 2, 2010

ประโยชน์ ภาษี รถ

Filed under: travel — Tags: , — lnupey @ 1:37 am

ทุก ปี เรา มี ภาระ การ จ่าย ภาษี ประเภท ต่างๆ. ชนิด ที่ นิยม ที่สุด คือ ราย ได้ ภาษี และ ภาษี รถ. สำหรับ ภาษี ราย ได้ เรา เข้าใจ ว่า ทำไม รัฐบาล จะ ขอ จำนวน เงิน ที่ ซึ่ง รัฐบาล กำหนด ให้ สำหรับ เงิน. แต่ ภาษี รถ มี เหตุผล ของ ตนเอง เพื่อ การ มี แต่ ไม่ มาก จริงๆ รู้ เหตุผล ว่า ทำไม.

จริง มี ประโยชน์ ภาษี รถ ที่ คุณ ควร รู้ เกี่ยว กับ. เพื่อ ที่ คุณ จะ ไม่ รู้สึก บรรทุก โดย ค่า ใช้ จ่าย และ คุณ สามารถ เข้าใจ ว่า ทำไม ถึง มีเกิด ขึ้น. ใน สห ราช อาณาจักร จำนวน ภาษี รถยนต์ ขึ้น อยู่ กับ ปริมาณ การ ส่ง ออก ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ใน รถ ของ คุณ. ดังนั้น มลพิษ มาก ขึ้น ก็ ช่วย ให้ ออก ราคา สูง กว่า ที่ คุณ จะ ต้อง จ่าย.

ประโยชน์ ที่ นี่ คือ ที่ นี้ จะ สนับสนุน ให้ ผู้ ซื้อ น้ำมัน รถยนต์ ที่ มี ประสิทธิภาพ. นี้ จะ ลด มลพิษ สิ่งแวดล้อม ที่ เป็น อันตราย เรา ต้อง อดทน ทุก วัน. นึก ตัน emitting และ ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ ใน แต่ละ วัน เพียง เพราะ รถยนต์ ใช้ คน เป็น ประเภท ธรรม เพื่อ สิ่งแวดล้อม. มี รถยนต์ เป็น ลูกผสม ขณะ นี้ ซึ่ง มี สภาพ แวดล้อม อื่น ๆ อีก มากมาย ง่าย เพราะ ไม่ เป็น CO2 ปล่อย ออก มา มาก. นอกจาก นี้ ยัง มี รถยนต์ ไฟฟ้า. เหล่า นี้ เป็น รถยนต์ ที่ ใช้ ไฟฟ้า ดังนั้น คุณ จึง ไม่ ต้อง ใช้ เงิน จำนวน มาก ใน น้ำมัน. คน ต้อง เลือก เฉพาะ ประเภท นี้ และ พวก เขา สามารถ สนุกสนาน กับ ภาษี รถยนต์ ลด ลง และ ช่วย สิ่งแวดล้อม ไป ใน อนาคต สว่าง.

คุณ ควร รู้ ขนาด ใหญ่ วิธี มลพิษ รถ มี ผล กระทบ กับ สิ่งแวดล้อม. ใน อังกฤษ, 13% ของ การ ส่ง ออก เรือน กระจก ทั้งหมด มา จาก รถ ส่วนตัว> ท่องเที่ยว. ถ้า คุณ คิด ว่า โรงงาน มี คน เดียว ทำให้ สกปรก สภาพ แวดล้อม ของ เรา คิด อีก ครั้ง.

ซึ่ง อาจ มี ผล ใน วัน ที่ เรา Domino. เนื่องจาก อัตรา ภาษี รถ คน ไม่ น่า จะ ซื้อ รถยนต์ จำนวน มาก ที่ ปล่อย ออก มา ของ CO2. มี ผล บังคับ ใช้ อากาศ ที่ เรา หายใจ มี การ ทำความ สะอาด และ fresher ซึ่ง จะ ช่วย ให้ เรา มี สุขภาพ. ดังนั้น หาก คุณ คิด เกี่ยว กับ มัน ประโยชน์ สำหรับ ทั้งหมด ของ เรา และ ไม่ เพียง แต่ สำหรับ เจ้าของ รถ หรือ รัฐบาล.

Advertisements

February 27, 2010

มี ค่า หัก ภาษี สำหรับ รถ ของ คุณ คุณ ไม่ สามารถ จ่าย ให้ นางสาว

คือ ธุรกิจ ของ คุณ หาย ไป จาก ที่ หัก ภาษี มี ค่า คุณ สามารถ ใช้ สำหรับ การ ใช้ รถยนต์ ส่วน บุคคล ของ คุณ เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ หรือ ไม่ หาก ท่าน ยัง ไม่ ได้ ดำเนิน การ คุณ มั่นเหมาะ ควร ตี เส้นทาง ไป ยัง ประตู สำนักงาน จัดหา พื้นที่ เก็บ ของ และ รับ โน้ตบุ๊ค สำหรับ เข้า สู่ ระยะ ที่ คุณ ได ร ฟ์ เพื่อ ดำเนิน ธุรกิจ – และ โปรด เข้า สู่ ระบบ ไมล์ ที่ คุณ ขับ ไล่ ซื้อ มัน

ไม่ คำนึง ถึง ปัญหา ใน การ ทำ เช่น นี้ คือ ต้องการ ให้ น้ำมัน ไหล เข้า สู่ ทาง เดิน ของ แพ่ง แทน เข้า ของ คุณถัง!

แม้ว่า คุณ จะ ทำงาน ที่ บ้าน ส่วน มาก ของ เวลา ไมล์ คุณ ได้ ขับเคลื่อน เพื่อ ซื้อ เครื่อง ใช้ สำนักงาน ซื้อ แสตมป์ หรือ แพ็คเกจ mail และ errands อื่น ๆ สำหรับ ธุรกิจ ของ คุณ สามารถ แปล เป็น หัก ภาษี ใหญ่. มี ต้นทุน เชื้อเพลิง ที่ ทะยาน คุณ เลย เกิด การ ขว้าง ปา เงิน ลง ท่อ ระบาย น้ำ ถ้า คุณ ไม่ ได้ การ ติดตาม ระยะ นี้ และ การ หัก ของ มัน ที่ คุณ สิทธิ การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ. และ รายการ แรก คุณ ต้อง ทำให้ ระยะ เริ่ม ต้น ใน odometer เป็น ของ เดือน มกราคม เป็น.คุณ ยัง จะ ต้องการ ให้ แน่ใจ ว่า คุณ ติดตาม ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ รถยนต์ ที่ เกี่ยวข้อง กับ รถยนต์ ส่วน บุคคล ที่ ว่า คุณ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ. (ดู เหตุผล ด้าน ล่าง …)

กระชาก ฉับพลัน ค่า น้ำมัน ไม่ ได้ หาย ไป ใน IRS. แน่นอน ราคา น้ำมัน เริ่ม ขอบ ขึ้น ใน ไม่ ช้า หลังจาก เริ่ม ต้น ของ สงคราม ใน อิรัก นั้น แต่ การ สังหาร กระทำ โดย วาตภัย Katrina แจ้ง IRS เพื่อ ให้ ประหยัด เงิน ค่า น้ำยา สำหรับ เจ้าของ ธุรกิจ. (ถ้า คุณ อยู่ นอก ประเทศ สหรัฐอเมริกา คุณควร ตรวจ สอบ เว็บไซต์ authority ภาษี สำหรับ บทบัญญัติ คล้ายคลึง.)

ปี สำหรับ ปี 2005 IRS เพิ่ม อัตรา ระยะ มาตรฐาน สำหรับ การ ใช้ งาน ของ รถ (รถยนต์, รถ ตู้ หรือ รถ บรรทุก) โดย 3 เซนต์ ไมล์ เพื่อ 40.5 เซนต์ ไมล์ สำหรับ ไมล์ ธุรกิจ ขับเคลื่อน. แต่ เจริญรอย Katrina อัตรา ที่ เพิ่ม ขึ้น ต่อ ไป 48.5 เซนต์ ไมล์ สำหรับ ไมล์ ขับเคลื่อน ธุรกิจ ใน เดือน กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน และ ธันวาคม, 2005.

อัตรา การ เพิ่ม ขึ้น ระยะ นี้ สิ้นสุด ลง ด้วย ปลาย 2005.อัตรา ดอกเบี้ย ระยะ ใหม่ สำหรับ ปี 2006 มี ผล วัน ที่ 1 มกราคม จะ เป็น 44.5 เซนต์ ต่อ ไมล์ ธุรกิจ ขับเคลื่อน. คุณ สามารถ เพิ่ม การ หัก เงิน นี้ ถ้า คุณ ระวัง การ รวม ธุรกิจ และ ส่วน บุคคล errands. เช่น ฉัน จะ รอ จนกว่า ฉัน ต้อง ไป ไปรษณีย์ เพื่อ ส่ง พัสดุ สำหรับ ธุรกิจ ของ ฉัน หยุด ไป ที่ ร้าน ขาย ยา และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขวา ประตู ถัด ไป รับ groceries. สิ่ง ที่ จะ ได้ รับ การ "ตาย" ระยะ ที่ จะ เดินทาง ธุรกิจ หัก ตราบ ใด ที่ คุณ ได้ เข้า สู่ ระบบ เพื่อ ธุรกิจ ของ คุณ ใน ของ คุณสมุด จด รายการ ต่าง ระยะ.

นอกจาก นี้ ทั้ง ปี 2005 2006, IRS ยัง สนับสนุน ให้
Katrina ที่ เกี่ยวข้อง กับ กิจกรรม การ กุศล บรรเทา โดย การ มอบ
อัตรา สูง หัก ไมล์ และ ไมล์ ซึ่ง ใช้ เงิน คืน ขับเคลื่อน กิจกรรม ดัง กล่าว.

แน่นอน การ ใช้ เบี้ยเลี้ยง ระยะ นี้ สามารถ ค่อนข้าง ซับซ้อน. ตัวอย่าง เช่น คุณ ไม่ สามารถ ใช้ เวลา เพิ่มเติม
หัก การ ใช้ งาน ธุรกิจ ของ รถยนต์ ที่ คุณ
ได้ ใช้ แล้ว กู้ คืน ค่า ใช้ จ่าย เร่งรัด แก้ไข
ระบบ(MACRS) หลังจาก ที่ อ้าง มาตรา 179 การ หัก เงิน สำหรับ
รถ ที่ ธุรกิจ ของ คุณ ซื้อ โดยตรง ที่.

และ ถ้า คุณ ใช้ รถยนต์ ส่วน บุคคล สำหรับ ธุรกิจ ของ คุณ
อย่า ลืม คำนวณ เปอร์เซ็นต์ ของ ไมล์ ทั้งหมด สำหรับ
ปี ที่ คุณ เดินทาง เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ. ณ สิ้น ปี 2006 คุณ จะ ทราบ ปี อ่าน odometer สิ้นสุด ใน สมุด จด รายการ ต่าง ระยะ และ ลบ จาก นั้น อ่าน odometer ที่ คุณ บันทึก ใน เดือน นี้. แล้ว คุณ จะ เพิ่ม ขึ้น ทุก ไมล์ ขับเคลื่อน สำหรับธุรกิจ ของ คุณ ว่า คุณ มี บันทึก และ แบ่ง โดย ระยะ ทั้งหมด ที่ จะ คำนวณ เปอร์เซ็นต์ ของ ไมล์ ทั้งหมด ที่ คุณ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ ของ คุณ. ถ้า เปิด ออก ที่ 30% ของ ระยะ ทั้งหมด ของ คุณ ใน รถ ส่วนตัว ที่ เพื่อ วัตถุประสงค์ ทาง ธุรกิจ ที่ คุณ สามารถ หัก 30% * * ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ การ รักษา รถ ว่า ไม่ เพียง แต่ เชื้อเพลิง แต่ การ เดินทาง ทุก อู่ ซ่อม บำรุง ประจำ หรือ ซ่อมแซม พิเศษ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ค่า ใช้ จ่าย ใน ธุรกิจ ของ คุณ ปี.

มาร อยู่ ใน ราย ละเอียด ตาม ปกติ ของหลักสูตร. คุณ จะ ต้องการ ปรึกษา บัญชี ภาษี ของ คุณ ใน วิธี ที่ ดี ที่สุด เพื่อ ใช้ กฎ การ สถานการณ์ ของ คุณ. หาก คุณ เตรียม คืน ภาษี ของ คุณ เอง คุณ จะ ได้ รับ ราย ละเอียด โดยตรง จาก เว็บไซต์ IRS:

http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-04-64.pdf. ตรวจ สอบ พิมพ์ ดี อย่าง ใกล้ ชิด: คุณ จะ พบ ว่า มี ข้อ จำกัด ใน สิ่ง ที่ เปอร์เซ็นต์ ของ การ ใช้ ธุรกิจ สามารถ อ้าง สิทธิ สำหรับ รถยนต์ ส่วน บุคคล เป็น เรื่อง ที่ ตัวเลข จริง ของ คุณ อาจ จะ ไม่มี ดังนั้น หาก ระยะ ทาง ธุรกิจ ของ คุณ จริง มากกว่า ร้อย ละ 75ของ ระยะ ทั้งหมด ของ คุณ คุณ อาจ จะ ดี ซื้อ รถ แยก เฉพาะ ที่ จะ ใช้ ธุรกิจ. ถ้า คุณ เคย ได้ รับ การ ดูแล เพื่อ โครงสร้าง ธุรกิจ ของ คุณ อย่าง ถูก ต้อง – ใช้ บริษัท เป็น บริษัท รับผิด จำกัด หรือ ยืน คน เดียว นิติบุคคล – คุณ และ ธุรกิจ ของ คุณ จะ ได้ ประโยชน์ จาก หัก แม้ ยิ่ง.

(C) Copyright 2006 Associates Azur Pacific.
ทุก รูป แบบ และ สื่อ ที่ รู้จัก และ ไม่ รู้จัก.
. สงวน ลิขสิทธิ์

February 26, 2010

ภาษี เขียน ไม่ ชอบ สำหรับ เจ้าของ เว็บไซต์

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 11:10 am

ก่อน สิ้น เดือน มกราคม ของ ปี ถัด ไป คุณ จะ ได้ รับ 1,009-ผิด พลาด จาก โปรแกรม พันธมิตร ของ AdSense ของ คุณ และ ที่ บริษัท ออนไลน์ เพิ่มเติม ที่ คุณ ทำงาน ร่วม กับ และ สร้าง มากกว่า $ 600 ใน ราย ได้ (หมายเหตุ: ถ้า คุณ ได้ รับ มากกว่า $ 400 ใน ออนไลน์ ของ คุณ ธุรกิจ คุณ ต้อง ไฟล์ ตาราง C)

ไม่ ว่า ถ้า คุณ ได้ รับ 1099-MISC หรือ ไม่ คุณ ยัง คง ต้อง รายงาน ราย ได้ ของ คุณ ใน คืน ภาษี ของ คุณ.

คุณ อาจ คิด ว่า กิจการ เว็บไซต์ ของ คุณ เป็น งาน อดิเรก แต่ มี อยู่ ของ1099-MISC ซึ่ง ส่ง ถึง คุณ และ IRS ที่ ทำให้ คุณ ใน ธุรกิจ ไม่ ว่า ถ้า คุณ ชอบ หรือ ไม่.

เป็น ธุรกิจ ไม่ใช่ สิ่ง เลว ร้าย เมื่อ มัน ได้ มี มายัง ภาษี. มัน เพียง หมายความ ว่า คุณ จะ ต้อง เพิ่ม ตาราง C ใน รูป แบบ 1,040. ผล สุดท้าย จาก ตาราง C, จะ ปรากฏ ขึ้น ใน บรรทัด 12 – ธุรกิจ ราย หรือ (ขาดทุน) ของ แบบ 1,040. ของ คุณ

หนึ่ง ใน เรื่อง สำคัญ ที่ มี ราย ได้ จาก เว็บไซต์ เป็น จำนวน เงิน ต่ำ ของ ค่า ใช้ จ่าย ราย ปี. (เป็น หนึ่ง ใน ไม่ กี่ ธุรกิจ ที่ คุณ สามารถลงทุน น้อย กว่า $ 100 และ ได้ รับ เกิน $ 100K ทั้งหมด ใน ปี เดียวกัน) ด้วย เหตุ นี้ เป็น สำคัญ ใน การ นับ เงิน ทุก ครั้ง เมื่อ ถึง ค่า ใช้ จ่าย.

เช่น:

ISP – Internet Service Provider, High Speed Internet การ เชื่อม ต่อ สาย โทรศัพท์ (เฉพาะ หาก คุณ มี สอง สาย โทรศัพท์ ใน บ้าน ของ คุณ) และ แน่นอน ราย เดือน หรือ ค่าธรรมเนียม ราย ปี สำหรับ เว็บ โฮ ส ติ้ง เป็น ของ คุณ ยัง หัก ภาษี.

เพิ่มเติม Write-ไม่ ชอบ เมื่อ Online:

ค่า ใช้ จ่าย ของ ซอฟต์แวร์ (สามารถ depreciated ถ้า ใช้นาน กว่า หนึ่ง ปี) ที่ ใช้ ใน การ ทำงาน หรือ ประกอบ ธุรกิจ ออนไลน์ ของ คุณ. ค่า บริการ ออนไลน์ และ บริการ สนับสนุน จะ หัก ยัง.

การ ออกแบบ แม่ แบบ ของ ค่า ใช้ จ่าย ประจำ เว็บ (Site s)

ไม่ ว่า หาก คุณ ออกแบบ เว็บไซต์ ของ คุณ เอง ซื้อ แม่ แบบ หรือ การ จ่าย เงิน และ กรรมการ อิสระ ผู้รับ เหมา ค่า ใช้ จ่าย เหล่า นี้ จะ หัก รวม ทั้ง.

เมื่อ คุณ จ่าย คน เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ เว็บไซต์ ของ คุณ วิเคราะห์ คำ หลัก ของ คุณ หรือ การ เขียน เนื้อหา – หัก ภาษี ของ คุณ.

Online Marketing, Web Promotionค่า ใช้ จ่าย

ถ้า คุณ ได้ รับ 1099-MISC สำหรับ ราย ได้ รับ จาก เว็บไซต์ ของ คุณ มากกว่า จะ มี ค่า การ ตลาด ออนไลน์.

E-mail และ แคมเปญ e-mail เก็บ ค่า บริการ ราย เดือน – ภาษี หัก

ซื้อ ของ ราย ชื่อ e-mail ที่ กำหนด เป้าหมาย หรือ กลุ่ม บริการ ส่ง e-mail – หัก ภาษี

หาก คุณ ซื้อ การ จราจร เพื่อ สร้าง จำนวน ผู้ เข้า ชม เว็บ นี้ หัก ค่า ใช้ จ่าย ยัง.

ออนไลน์ และ ออฟ ไลน์ แคมเปญ ส่งเสริม การ ขาย เช่น การ ประกวด ให้-วิธี และ รางวัล ที่หัก

ผู้รับ เหมา อิสระ ที่ คุณ จ่าย เพื่อ โพ ส ต์ ใน บล็อก ฟ อ รั่ ม เว็บไซต์ เครือ ข่าย ทาง สังคม และ เว็บไซต์ โฆษณา ย่อย (เพื่อ สร้าง ลิงค์ กลับ น่า เชื่อถือ) – ค่า ใช้ จ่าย เหล่า นี้ จะ หัก. หาก คุณ จ่าย ผู้รับเหมาก่อสร้าง อิสระ กัน มากกว่า $ 600 ใน หนึ่ง ปี คุณ ต้อง ให้ 1099-MISC ให้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง อิสระ ของ.

การ ชำระ เงิน ไม่ ว่า หาก มี มากกว่า $ 600 หรือ ไม่ จะ มี การ รายงาน ใน ตาราง C, Line 11 – สัญญา จ้าง แรงงาน.

สำนักงาน ให้ เช่า หรือ ธุรกิจ การ ใช้ หน้า แรก

ถ้า คุณ มีเติบโต จาก สำนักงาน ใน บ้าน แสดง ความ ยินดี ของ. ทั้งหมด ค่า เช่า และ ค่า ใช้ จ่าย ราย เดือน ของ ค่า ให้ สำนักงาน การ ค้า ของ คุณ ถูก หัก ภาษี.

ถ้า คุณ มี สำนักงาน ใน บ้าน ที่ คุณ ดำเนิน ธุรกิจ (ใน กรณี นี้ ประกอบ ธุรกิจ ออนไลน์ ของ คุณ) ส่วน ค่า ใช้ จ่าย สำหรับ ค่า รักษา ที่ บ้าน ของ คุณ (ซื้อ บ้าน หรือ เช่า) คือ หัก ภาษี.

จำนวน เงิน ที่ หัก สำหรับ การ ใช้ งาน ธุรกิจ ของ ที่ บ้าน ของ คุณ ขึ้น อยู่ กับ วิดีโอ ตาราง รวม ทั้ง บ้าน และจำนวน ฟุต ตาราง ที่ คุณ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ.

สูตร เดียวกัน นี้ จะ ใช้ กับ สาธารณูปโภค การ บำรุง รักษา ของ การ ซ่อมแซม และ การ ประกัน.

ธุรกิจ การ ใช้ รถ ของ คุณ

เมื่อ คุณ ใช้ ระยะ หัก มาตรฐาน แข่ง (58.5 เซนต์ ต่อ ไมล์ ใน ครึ่ง หลัง ของ 2008) คุณ จะ ต้อง เก็บ บันทึก ราย ละเอียด ของ ไมล์ ขับเคลื่อน ธุรกิจ. (ไป ที่: irs.gov สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม) ถ้า คุณ เลือก ที่ จะ ใช้ ค่า ใช้ จ่าย จริง คุณ จะ ต้อง เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน ของ คุณ ทั้งหมด.

อาหาร และ การ เดินทางค่า ใช้ จ่าย บันเทิง

โชค ดี ที่ เมื่อ คุณ เข้า ร่วม สัมมนา เชิง ปฏิบัติการ หรือ ประชุม ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ ออนไลน์ ของ คุณ และ มี มากมาย ใน แต่ละ ปี ใน ทุก จุด ร้อน ที่ Las Vegas, New York, Miami, etc, ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง ของ คุณ จะ หัก ภาษี.

อาหาร และ ความ บันเทิง ของ คุณ จะ ถูก หัก ด้วย แต่ เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ของ จำนวน อาหาร และ บันเทิง นับ.

ข้อมูล นี้ สรุป ให้ ตาม ค่า ใช้ จ่าย ที่ เจ้าของ เว็บไซต์ จะ พบ. เพิ่มเติมราย ละเอียด และ ข้อมูล ที่ แม่นยำ คุณ ควร ไป ที่ สรรพากร Site ที่: irs.gov

February 25, 2010

วิธี การ ใช้ IRS Tax Code เพื่อ ประหยัด นับ พัน ที่ ภาษี ของ คุณ

IRS ประกาศ วัน นี้ ว่า อัตรา มาตรฐาน สำหรับ ระยะ สุดท้าย หก เดือน 2,008 จะ เพิ่ม 58.5 เซนต์ ไมล์ สำหรับ ไมล์ ธุรกิจ ขับเคลื่อน จาก 1 กรกฎาคม 2008 ผ่าน 31 ธันวาคม 2008.

นี้ เพิ่ม ขึ้น แปด (8) เซนต์ จาก อัตรา ร้อย 50.5 มี ผล บังคับ ใช้ สำหรับ หก เดือน แรก ของ 2,008,

IRS ไป ยัง กล่าว ว่า การ ปรับ ระยะ ได้ ทำ เพราะ การ ขึ้น ราคา ก๊าซ และ น้ำมัน ใน ขณะ ที่ เป็น ปัจจัย สำคัญ ใน ภาพ ระยะ นี้ รายการ อื่น ๆ เข้าไปคำนวณ อัตรา ระยะ เช่น ค่า เสื่อม ราคา และ การ ประกัน และ ค่า ใช้ จ่าย คง ที่ และ ตัวแปร อื่น ๆ. (ประกาศ 2008-63)

ใหม่ หก เดือน สำหรับ การ คำนวณ อัตรา การ หัก แพทย์ หรือ ย้าย ค่า ใช้ จ่าย จะ เพิ่ม ขึ้น โดย แปด (8) เซ็น ต์ 27 เซ็น ต์ ไมล์ ขึ้น จาก 19 เซ็น ต์ สำหรับ หก เดือน แรก ของ 2,008. อัตรา การ ให้ บริการ สำหรับ องค์กร การ กุศล ได้ รับ การ กำหนด โดย พระราชบัญญัติ ไม่ IRS และ ยัง คง ที่ 14 เซ็น ต์ ไมล์.

Taxpayers เคย มี ตัว เลือก ใน การ คำนวณต้นทุน จริง ของ การ ใช้ รถ ของ พวก เขา แทนที่จะ ใช้ อัตรา ระยะ มาตรฐาน.

ค่า ใช้ จ่าย จริง มัก จะ สะท้อน ถึง ค่า ใช้ จ่าย จริง และ ถูก ต้อง เพื่อ ดำเนิน รถ แต่ taxpayers มาก ใช้ อัตรา ระยะ มาตรฐาน เนื่องจาก วิชาการ ทำ บัญชี เกี่ยว กับ ค่า ใช้ จ่าย จริง. Taxpayers มี ความ รับผิดชอบ เพื่อ ให้ บันทึก ถูก ต้อง ทั้งหมด ซื้อ เชื้อเพลิง น้ำมัน และ ค่า บำรุง รักษา. เกินไป taxpayers มัก ลืม หัก ขึ้น แล้ว พวก เขา ให้. แต่ รถ ตัว เอง เก็บ แท ร็ ค ของ ไมล์ และ วัน ที่หนังสือ บอก คุณ ที่ คุณ ได้ รับ และ บันทึก สามารถ reconstructed ทันที ถ้า คุณ ควร ลืม บันทึก ไมล์ และ จาก การ ประกอบ ธุรกิจ.

มี อุปกรณ์ ใหม่ หมด มี ที่ งาน นี้ แม้ ทำให้ เจ็บปวด น้อย ลง และ ประหยัด คุณ หลาย พัน ดอลลาร์ ใน ภาษี. เมื่อ คุณ ดู จำนวน เงิน ที่ หัก ระยะ นี้ คุณ เริ่ม เข้าใจ ว่า เป็น หัก ใหญ่ ที่ ไม่ ควร เอา เบา.

ว่า คุณ เดินทาง 102 ไมล์ ใน ระหว่าง วัน ทำการ และ คุณ ทำ 2 ครั้งสัปดาห์. ช่วย ทำ คณิตศาสตร์. สำหรับ ครึ่ง ปี แรก ที่ คุณ ได้ 26 สัปดาห์ 2 x 102 ไมล์ = 5,304 x 50.5 เซนต์ ต่อ ไมล์ = 2,679 $ ใน ครึ่ง แรก ของ 2,008.

สำหรับ ครึ่ง หลัง ของ จำนวน เงิน ที่ หัก 2,008 ไมล์ สำหรับ ธุรกิจ ที่ จะ: 5,304 x 58.5 เซนต์ = $ 3,103 สำหรับ งวด เดียวกัน ของ เวลา. หัก ระยะ ไมล์ รวม ธุรกิจ เดียว จะ $ 5,782.00

เว้นแต่ นายจ้าง reimbursed สำหรับ ส่วน ไมล์ เหล่า นี้ คุณ จะ ได้ ภาษี เขียน ปิด การ เช่า ที่ $ 5,782.00สำหรับ การ ใช้ งาน ธุรกิจ ของ รถยนต์ ของ คุณ. หาก คุณ เอง งาน นี้ เป็น หัก ใหญ่ และ อื่น ๆ แล้ว อาจ จะ มี มาก ขึ้น เพราะ คุณ ยัง ไม่ เชื่อม โยง กับ กฎ ของ ต้อง ไป ที่ งาน แรก แล้ว ออก สำหรับ ธุรกิจ ที่ เกี่ยวข้อง กับ ปลายทาง ก่อน หัก ระยะ ของ kicks ระบบ

February 24, 2010

สิ่ง ที่ คุณ จะ ทำ อย่างไร กับ IRS รัฐบาล ของ ภาษี หัก ตรวจ สอบ?

อนุมัติ – เพื่อ ลุง สาม คือ มอบหมาย จาก เช็ค เงิน คืน IRS ปี นี้ เพื่อ ช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจ. เขา จะ คาด หวัง ให้ คุณ ระเบิด ไว้ ใน ผลิตภัณฑ์ ทำให้ บาง ประเทศ ที่ Walmart. หรือ อาจ จะ ใช้ จ่าย เงิน ใน การ กวด ใน ตั๋วเงิน บาง. แต่ วิธี ที่ เรา สามารถ ใช้ เงิน ที่ เพิ่ม สถานการณ์ ของ เรา ปี นี้

Folks จำนวน มาก จะ เป่า เงิน ที่ ใน หนึ่ง วัน. บาง คน ได้ ใช้ จ่าย ไป แล้ว ตรวจ สอบ ส่วนลด ของ ภาษี และ anxiously รอ รับ ที่ นี่ จึง สามารถ ที่ ชำระ เงิน ด้วย บัตร เครดิต กับ. คน อื่น ยัง มีวางแผน วัน หยุด ที่ พวก เขา ต้องการ ใช้ กับ.

และ มี ผู้ ที่ ได้ รับ การ มอง ใน การ ลงทุน ใน อนาคต ของ พวก เขา และ ก็ ยัง ไม่ พบ มาก ทาง กองทุน ฝัน ว่า. ไม่ ว่า จะ ซื้อ เครื่องมือ ทำงาน กับ เป็น เมล็ด ที่ จะ ปลูก สวน เพื่อ ให้ มี การ ผลิต เพื่อ ตลาด … ฉัน หมายความ ว่า คุณ สามารถ คิด และ เกือบ ทุก คน มี การ วางแผน การ ทำ ที่ มี การ ตรวจ สอบ ส่วนลด ของ IRS!

นี่ คิด ของ … วิธี การ เกี่ยว กับ การ ลงทุน ลง ใน ธุรกิจ ขนาด เล็ก ของ มาก ของ คุณ เอง.สิ่ง ที่ คุณ สามารถ ทำงาน ได้ และ สร้าง เป็น สิ่ง ที่ ใหญ่ กว่า เวลา. สิ่ง ที่ สามารถ สร้าง กระแส เสริม ราย ได้ ใน อนาคต. หลาย พัน คน จะ เริ่ม ต้น ใน ธุรกิจ ตาม บ้าน ทุก สัปดาห์.

พยายาม ดึง ออก จาก การ แข่ง หนู และ ความเครียด ของ เสมอ robbing Peter จ่าย Paul, ชีวิต ภายใน เดือน ล้มละลาย …. เบื่อ เดินทาง และ เชื้อเพลิง gouging สูง ราคา ลง paycheck พวก เขา … ขาดแคลน เวลา ครอบครัว มาก ขึ้น … และ จำนวน มาก กำลัง เส้นทาง เนื่องจาก ว่าบริษัท layoffs.

นักบิน สาย การ บิน, พยาบาล, ครู, ผู้จัดการ ร้าน อาหาร, บัญชี, อสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ จำนอง – คน จริง จาก เดิน ของ ชีวิต จะ เข้า หมู่ ของ เจ้าของ ธุรกิจ ที่ บ้าน ทุก วัน และ ค้นหา อิสรภาพ ใน ทุก พื้นที่ ของ ชีวิต.

กับ การ ลงทุน ขนาด เล็ก มาก ของ ทุก จาก ร้อย คู่ ไป ไม่ กี่ พัน คุณ สามารถ เริ่ม ต้น ธุรกิจ ออนไลน์ ของ เกือบ ทุก ประเภท ตลาด เกือบ ประเภท สินค้า หรือ บริการ ใด ๆ …. มัน มัก จะปี หรือ ดังนั้น สำหรับ บรรดา ชนิด ของ ธุรกิจ ที่ จะ ออก ไป ซึ่ง คุณ สามารถ เริ่ม ต้น สร้าง หลาย พัน เดือน แต่ สิ่ง ที่ มี โอกาส ที่ จะ เริ่ม ต้น จาก การ ผูกพัน ทาง การเงิน ที่ มี อยู่ ใน ปัจจุบัน.

บาง บ้าน ที่ ดี ที่สุด ตาม โอกาส ทาง ธุรกิจ จะ ใช้ ใน อุตสาหกรรม การ ท่องเที่ยว ตาม ที่ อุตสาหกรรม เติบโต. สาเหตุ ของ การ จะ ทำให้ เติบโต เป็น เพราะ การ ออก boomers ทารก แต่ คน ส่วน ใหญ่ จะ ปิด ใน วัน หยุด หาก พวก เขา สามารถ หา เวลา และ เงิน ทำดังนั้น. พักผ่อน หย่อนใจ เป็น อุตสาหกรรม ดอลลาร์ 7 trillion ใหญ่ – จะ ดี จะ มี ชิ้น ของ พาย ที่ ขวา?!

ครอบครัว ส่วน ใหญ่ จะ รับ ราชการ ภาษี ตรวจ สอบ ส่วนลด ของ ใช้ ทุก จาก พัน ไป หลาย ใหญ่ ขึ้น อยู่ กับ เด็ก กี่ พวก เขา และ สิ่ง ที่ ดี ให้ แก่ ครอบครัว กว่า เพื่อ ความ ปลอดภัย ใน อนาคต ทาง การเงิน ของ พวก เขา โดย เริ่ม ต้น ใน บ้าน ธุรกิจ. สิ่ง ที่ คิด เกี่ยว กับ anyways.

February 22, 2010

Internet Home Based โอกาส ทาง ธุรกิจ และ ภาษี ข้อดี

บ้าน Internet ตาม โอกาส ทาง ธุรกิจ ให้ ประโยชน์ ภาษี มาก ว่า คุณ จะ ไม่ สามารถ รับ ใน งาน ประเพณี. ที่ จริง มี กฎหมาย ภาษี เขียน เพื่อ ส่งเสริม การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ. เมื่อ คุณ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ ของ คุณ แล้ว คุณ สามารถ ใช้ ประโยชน์ จาก ข้อ ได้ เปรียบ หลาย ลด ภาษี กับ การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ.

แตก ต่าง หลัก ระหว่าง ทาง ที่ และ พนักงาน จ่าย ภาษี และ วิธี การ ที่ เจ้าของ ธุรกิจ จ่าย ภาษี ของ พวก เขา คือ พวก เขา จ่าย และ วิธี การ ของ พวก เขานี้ มี ผล ต่อ สิ่ง ที่ เงิน ที่ พวก เขา ได้ รับ การ รักษา. พนักงาน จ่าย ภาษี เป็น ครั้ง แรก ใน สิ่ง ที่ พวก เขา ได้ รับ และ เก็บ สิ่ง ที่ เหลือ อยู่ หลังจาก ชำระ เงิน ภาษี ของ พวก เขา. เจ้าของ ธุรกิจ จะ สามารถ ออก และ ใช้ จ่าย เงิน ของ พวก เขา สร้าง ธุรกิจ ของ พวก เขา แล้ว พวก เขา ถูก หัก ภาษี ใน สิ่ง ที่ หลงเหลือ. ขอ ใช้ ตัวอย่าง ที่ เป็น ตัวเลข ที่ ชัดเจน ที่ นี่. ถ้า คุณ เป็น พนักงาน และ ได้ รับ $ 50k คุณ จะ หัก ภาษี ใน จำนวน นี้. คุณ เก็บ สิ่ง ที่ เหลือ อยู่ กว่า. หาก คุณ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ และ ได้ รับ $ 50k แต่ คุณ ใช้อาคาร $ 15K ธุรกิจ ของ คุณ คุณ จะ หัก ภาษี เฉพาะ ใน $ 35K ที่ หลงเหลือ. คุณ จะ เห็น อย่าง ชัดเจน ถึง วิธี การ เช่น เป็น ประโยชน์ จาก แง่ คิด ภาษี ที่ จะ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ นี้. เป็น เจ้าของ ธุรกิจ คุณ จะ สามารถ ลด จำนวน รวม ของ ราย ได้ ต้อง เสีย ภาษี.

ตอน นี้ ที่ เรา เข้าใจ ว่า กฎหมาย ภาษี มี การ เขียน เพื่อ ประโยชน์ เจ้าของ ธุรกิจ ซึ่ง รวม ถึง ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ใน บ้าน ที่ ใช้ อินเทอร์เน็ต โอกาส ทาง ธุรกิจ ให้ มี การ ตรวจ สอบ บาง หัก ธุรกิจ คุณ อาจ มี สิทธิ.ตอน นี้ เข้าใจ ว่า เพื่อ นำ หัก เหล่า นี้ พวก เขา ต้อง จาก หลักสูตร ปกติ ของ การ ทำ ธุรกิจ และ จำเป็น. นอกจาก นี้ คุณ ต้อง อยู่ ใน ธุรกิจ พยายาม ที่ จะ ได้ รับ กำไร.

โดย การ ทำงาน ใน บ้าน อินเทอร์เน็ต โอกาส ทาง ธุรกิจ จาก คุณ อาจ จะ สามารถ หัก อุปกรณ์ ธุรกิจ. นี้ รวม ถึง คอมพิวเตอร์ เครื่อง โทรศัพท์ เครื่อง โทรสาร เครื่องพิมพ์ ect. ๆ ของ ชิ้น นี้ อุปกรณ์ ที่ จำเป็น สำหรับ คุณ เพื่อ ดำเนิน ธุรกิจ ของ คุณ อาจ เขียน นอก. คุณ สามารถ หัก สำนักงานคุณ ซื้อ อุปกรณ์ สำหรับ การ ดำเนิน งาน ของ ธุรกิจ ของ คุณ. คุณ สามารถ หัก อินเทอร์เน็ต และ บริการ โทรศัพท์ ที่ ชัด จำเป็น ต้อง ให้ คุณ ดำเนิน ธุรกิจ. คุณ ยัง สามารถ หัก ซอฟต์แวร์ ที่ คุณ ได้ จ่าย เงิน สำหรับ การ หรือ สมัคร ที่ จำเป็น สำหรับ ธุรกิจ ของ คุณ. คุณ อาจ มี สิทธิ หัก ค่า ใช้ จ่าย ใน สำนักงาน ที่ บ้าน และ บาง ส่วน ของ บาง อย่าง เช่น ค่า ไฟฟ้า และ ภาษี ทรัพย์สิน. คุณ อาจ มี สิทธิ หัก ระยะ และ ค่า ใช้ จ่าย อัตโนมัติ อื่น ๆ ผล ที่ ได้ จากคุณ ธุรกิจ ของ คุณ ปฏิบัติการ. คุณ ยัง สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ใน ธุรกิจ บาง อย่าง ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ท่องเที่ยว บันเทิง และ อาหาร. โปรด พูด กับ ที่ ปรึกษา ด้าน ภาษี รับรอง ที่ พวก เขา จะ สามารถ บอก คุณ ได้ ว่า ที่ หัก คุณ สิทธิ. ยัง ตรวจ สอบ เอกสาร ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ คุณ. ตราบเท่า ที่ คุณ สามารถ ให้ เอกสาร ที่ เหมาะสม ของ การ ใช้ จ่าย ของ คุณ และ ตราบเท่า ที่ ค่า ใช้ จ่าย เหล่า นี้ ใน แนวทาง รหัส ภาษี คุณ จะ ได้ รับ การ ป้องกัน หาก คุณ เคยตรวจ สอบ.

ที่ คุณ สามารถ เห็น ความ เกี่ยวข้อง กับ บ้าน อินเทอร์เน็ต โอกาส ทาง ธุรกิจ ที่ ใช้ ให้ คุณ มี โอกาส ใช้ ประโยชน์ จาก กฎหมาย ภาษี ที่ ชัดเจน สนับสนุน การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ. โปรด พูด กับ ภาษี การ รับรอง มือ อาชีพ ที่ พวก เขา จะ รู้ ว่า สิ่ง ที่ คุณ สามารถ และ ไม่ สามารถ หัก และ สามารถ ให้ ข้อมูล เกี่ยว กับ สถานการณ์ ของ แต่ละ. ยัง ตรวจ สอบ เอกสาร ทั้งหมด ของ ค่า ใช้ จ่าย ของ คุณ จะ ปกป้อง คุณ หาก คุณ เคย ตรวจ สอบ. อีก ครั้ง พูด กับ คุณ CPAเกี่ยว กับ ประโยชน์ ที่ คุณ สามารถ เพลิดเพลิน กับ การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ. กฎหมาย ภาษี สนับสนุน การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ และ หาก คุณ มี ส่วน ร่วม ใน บ้าน อินเทอร์เน็ต โอกาส ทาง ธุรกิจ จาก คุณ อาจ จะ สามารถ ใช้ ประโยชน์ จาก การ หัก หลาย.

February 21, 2010

เคล็ด ลับ ใน การ เพิ่ม เงิน คืน ภาษี

แทนที่จะ มอง หา วิธี ที่ จะ ได้ จาก การ ชำระ ภาษี จะ ดี กว่า ที่ คุณ แฟ้ม ผล ตอบแทน ของ คุณ ใน ลักษณะ เป็น ระบบ และ มี ประสิทธิภาพ ซึ่ง จะ ช่วย ให้ คุณ ใช้ เวลา ใน การ ทำงาน ซึ่ง คุณ สามารถ สร้าง ราย ได้ more. แต่ ใจ คุณ มี วิธี การ บาง อย่าง เพื่อ ลด ภาษี และ วิธี หนึ่ง ใน การ ทำความ รู้จัก พวก เขา คือ การ จ้าง ที่ ปรึกษา ภาษี มือ อาชีพ ที่ จะ ดูแล ทุก เรื่อง ภาษี ของ คุณ.

นี้ ข้อ บทความ พร้อม ด้วย เคล็ด ลับ ที่ จะ ช่วย ให้ คุณ เพิ่ม การ คืน เงิน ภาษี ของ ท่าน มา ตรวจ สอบพวก เขา

หมายเหตุ: โปรด ตรวจ สอบ การ หัก ตาม กฎหมาย ภาษี ที่ ใช้ บังคับ กับ รัฐ และ ประเทศ ของ คุณ หรือ ปรึกษา บัญชี ภาษี อากร ของ คุณ.

• ค่า ใช้ จ่าย ใน การ รักษา:
สิ่ง หนึ่ง ที่ ช่วย ให้ กับ ภาษี ของ คุณ คือ การ มี บันทึก ของ คุณ เพื่อ. ให้ แน่ใจ ว่า คุณ เก็บ ใบ แจ้ง หนี้ และ งบ ค่า ใช้ จ่าย ทางการ แพทย์ ที่ ไม่ ได้ รวม อยู่ ใน การ ปก แพทย์ ของ คุณ เพื่อ ให้ คุณ สามารถ เรียก ร้อง เหล่า นี้ หัก เมื่อ ประเมิน เสร็จ. มี การ หัก เช่น เบี้ย ประกัน ทันต กรรม หรือ พ รี เมี่ ยม ที่ มีประกัน สุขภาพ สามารถ แสดง ค่า ใช้ จ่าย ทางการ แพทย์ ขึ้น อยู่ กับ ราย ได้ ของ คุณ.

• ค่า ใช้ จ่าย บันเทิง:
และ หัก ภาษี ให้ เปลี่ยน ทุก ปี และ เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ ทั้ง คุณ เอง ให้ ปรับปรุง ด้วย การ เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด หรือ แล้ว หาก คุณ ได้ ว่าจ้าง ที่ ปรึกษา ภาษี เขา จะ ทราบ การ เปลี่ยนแปลง. เผื่อ บันเทิง ซึ่ง จะ ใช้ ค่า ใช้ จ่าย ส่วน บุคคล ไม่ สามารถ อ้าง สิทธิ การ หัก ภาษี และ ใน กรณี ดัง กล่าว นายจ้าง จะ ต้อง ทราบ เพื่อ ให้ ค่า ใช้ จ่าย นี้ ไป หัก ภาษีเต็ม และ คุณ ไม่ ต้อง เผชิญ ความ รับผิด ภาษี หลังจาก ประเมิน. เปอร์เซ็นต์ การ หัก ของ สามัญ และ ค่า ใช้ จ่าย ที่ จำเป็น บันเทิง และ ค่า อาหาร จะ ถูก หัก ออก ไป เกือบ 50%

• ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง:
หนึ่ง การ ปฏิบัติ ที่ ดี สำหรับ การ นี้ เพื่อ ให้ สมุด บันทึก ที่ บันทึก ระยะ ทาง เดินทาง เพื่อ ให้ คุณ อย่าง ถูก ต้อง สามารถ คำนวณ การ ลด การ เดินทาง ของ คุณ. จุด จำ คือ ว่า ถ้า คุณ มี สอง งาน และ คุณ กำลัง เดินทาง จาก สำนักงาน ไป อีก แล้ว นี้สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย แต่ ถ้า คุณ เดินทาง จาก บ้าน ไป ทำงาน หรือ กลับ ไป แล้ว มัน เป็น ค่า ใช้ จ่าย ส่วนตัว และ ไม่ สามารถ หัก. นี้ อาจ แตก ต่าง กัน จาก รัฐ ของ รัฐ. บาง รัฐ ยัง ให้ ค่า ใช้ จ่าย การ เดินทาง สำหรับ การ สัมมนา และ การ ประชุม เป็น 100% หัก. หัก ค่า ใช้ จ่าย เดินทาง รวม: airfare, พัก โรงแรม ค่า แท็กซี่ ค่า จอด รถ tolls และ เคล็ด ลับ แม้ รับ.

รายการ • ภาษี:
หาก คุณ เก็บ ข้อมูล ภาษี ของ คุณ จัดการ และ วางแผน ดี ก็ จะ ให้ แน่ใจ ว่าคุณ ไม่ พลาด ใน การ หัก ใด ๆ และ ยัง จะ ทำให้ การ จัด เก็บ ภาษี ของ งาน มาก ขึ้น. การ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ คุณ ใน การ ติดตาม ยัง ช่วย ให้ คุณ ตอบ คำถาม ใด ๆ ที่ ถูก วาง โดย กรม ภาษี และ การ นี้ จะ ช่วย ให้ คุณ หลีก เลี่ยง การ ชำระ ภาษี เพิ่มเติม หรือ โทษ

• กำหนด เวลา:
แม้ว่า คุณ จะ ไม่ ไฟล์ ภาษี ของ คุณ เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ คุณ ทราบ กำหนด เวลา และ วัน สุดท้าย เพื่อ ให้ หลีก เลี่ยง โทษ. ถ้า คุณ ไม่ สามารถ ไฟล์ กลับ ใน เวลา นั้น คุณ สามารถ ขอ ขยาย ที่จะ ได้ รับ ให้ คุณ ถ้า ปี ที่ ผ่าน มา ของ ขั้น ตอน การ เสีย ภาษี ได้ ถึง วัน. นามสกุล ไม่ ได้ รับ ขึ้น อยู่ เสมอ และ เมื่อ สถานการณ์.

• ยื่น Electronic:
อีก วิธี หนึ่ง ที่ เร็ว ที่สุด เพื่อ รับ การ ยื่น ภาษี ของ คุณ จะ ทำ ใน online. ผล ตอบแทน จะ ประมวล ผล ใน เกือบ ครึ่ง เวลา ที่ จะ ได้ สำหรับ กระบวนการ กระดาษ และ เพื่อ เป็น ตัว เลือก ที่ ดี. ยัง มี e-file เป็น ตัว เลือก ที่ ดี กว่า ตาม ที่ เลือก โดย ใน ปัญหา รวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น เพื่อ ให้ สามารถ กระทำ มี และ มี และ จะ ช่วย ให้ คุณยืนยัน เกี่ยว กับ ผล ตอบแทน ทันที.

February 10, 2010

ภาษี – หายนะของอารยธรรม

ภาษีที่จัดเก็บบังคับแก่บุคคลหรือนิติบุคคลจากองค์กรภาครัฐ. มีหลายรูปแบบของภาษีรวมถึงภาษีรายได้ภาษีทรัพย์สินภาษีกำไรทุนภาษีการบริโภคภาษีสรรพสามิตภาษีเกษียณอายุภาษีขายภาษีภาษีโทรและภาษีโอนเป็น. บทความนี้มุ่งเน้นในการลดภาษีรายได้สำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์.

ภาษีรายได้มักจะประจักษ์จํา. แต่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสหลายหน่วงและลดภาษีรายได้รัฐบาลกลาง.เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับภาษีรายละเอียดไม่พร้อมที่จะลงทุนในสินทรัพย์หลายชั้นเรียนอื่นๆ. เหล่านี้รวมค่าเสื่อมราคารายได้ลดอัตราภาษีและการแลกเปลี่ยนชนิดเช่น-. บทความนี้กล่าวถึงวิธีการเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถลดภาษีรายได้โดยการเพิ่มระดับของการเสื่อมราคาโดยใช้ภาษีเปลี่ยนแปลงซึ่งช้า, สูญเสียความเสียหาย, การเพิ่มค่าใช้จ่ายและการวางแผนเพื่อลดภาษีอสังหาริมทรัพย์.

ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งทั้งสองสามารถเลื่อนและลดระดับของรัฐบาลกลางภาษีรายได้. ในบางกรณีเสื่อมราคาจริงกำจัดภาษีรายได้รัฐบาลกลาง. เมื่อเจ้าของเรียกร้องค่าเสื่อมราคาและไม่ขายทรัพย์สินก่อนที่จะผ่านเข้าสู่ที่ดินและรายได้รอตัดบัญชีโดยค่าเสื่อมราคาที่เขาจะไม่หักภาษี.

ส่วนใหญ่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบเสื่อมราคา defers ภาษีรายได้รัฐบาลกลาง. น้อยรู้เสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์ยังลดภาษีรายได้รัฐบาลกลาง. เข้าใจกันเป็นค่าเสื่อมราคาเพียง shifts ชำระภาษีรายได้จากการที่เมื่อรายได้จะได้รับจนกว่าทรัพย์สินขาย. แต่เสื่อมมักจะเปลี่ยนแปลงตัวของรายได้จากรายได้ปกติเพื่อทุนรายได้กำไร.

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้: George ซื้อซับซ้อนพาร์ทเมนต์ในปี 2005. หลังจากได้รับการศึกษาการแยกค่าใช้จ่ายประมาณ 20% ของค่าใช้จ่ายพื้นฐานของการปรับปรุงได้รับการจัดสรรทรัพย์สิน 15 ปีเช่นภูมิทัศน์, การลาด, sidewalks, striping จอดรถและสัญญาณภายนอก. ถ้า George ขายทรัพย์สินในห้าปีหนึ่งในสามของค่าใช้จ่ายพื้นฐานของทรัพย์สินปี 15 จะมี depreciated. มันไม่เหมาะสมด้วยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินนี้จะเป็นหนึ่งในสามน้อยกว่าเมื่อทรัพย์สินได้ซื้อ?

บ่อยกว่าไม่ preparers ภาษีเชื่อว่าค่าการตลาดของทรัพย์สินสั้นชีวิตคล้ายกับพื้นฐานที่เหลือเมื่อมีการขายทรัพย์สิน. ซึ่งหมายความว่าจะมีได้เมื่อขาย no. ดังนั้นค่าเสื่อมราคาเพิ่มถ่ายสำหรับสั้นทรัพย์สินชีวิต (ซึ่งสามารถใช้เพื่อลดรายได้ต้องเสียภาษีตามอัตรารายได้ปกติ) ในขณะที่จอร์จเป็นเจ้าของทรัพย์สิน. ในขณะที่ขายส่วนได้รับเท่ากับค่าเสื่อมราคาสั้นชีวิตคือหักภาษีในเมืองหลวงอัตรากำไร. นี้เป็นวิธีการแยกค่าใช้จ่ายลดภาษีรายได้รัฐบาลกลาง. ดังนั้นภาษีที่รัฐบาลกลางมีรายได้ทั้งจากรายได้รอตัดบัญชีเป็นเวลารับจนถึงการขายเกิดขึ้นและอัตราภาษีจะลดลงจากอัตราภาษีรายสามัญที่เมืองหลวงอัตรากำไร.

แยกค่าใช้จ่ายจะนำไปสู่ deferral ความหมายของภาษีรายได้รัฐบาลกลาง. แต่อำนาจที่สำคัญที่สุดของมันคือความสามารถในการแปลงรายได้หักภาษีในอัตราปกติรายได้รายได้หักภาษีณเมืองหลวงอัตรากำไร.

ต้องการแลกเปลี่ยนหวังช่วยให้คุณสามารถเลื่อนได้ตระหนักถึงหลังจากขายทรัพย์สินหากคุณซื้อ "คนประเภททรัพย์สิน". แลกเปลี่ยนส่วนใหญ่อสังหาริมทรัพย์สำหรับอสังหาริมทรัพย์มีคุณสมบัติเป็นแลกเปลี่ยนชนิดเช่น-. จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินส่วนตัวและได้รับประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนชนิดเช่น-. มีอาจมีบางผลประโยชน์จำกัดในอสังหาริมทรัพย์อื่นๆง่ายกว่าดอกเบี้ยค่าซึ่งไม่สามารถเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการแลกเปลี่ยนชนิดเช่น-. นี้อาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในที่ดินเช่ากับห้าปีที่เหลือในสัญญาเช่าสำหรับค่าชื่อง่ายพัสดุอื่น.

พื้นฐานของการรันภาษีแบบแลกเปลี่ยนฟรีเป็นธรรมง่ายๆ. คุณต้องระบุคุณสมบัติทดแทนภายใน 45 วันเวลาคุณขายทรัพย์สินของคุณ. คุณสามารถระบุถึงสามคุณสมบัติการแทนที่หรือไม่จำกัดจำนวนการเปลี่ยนคุณสมบัติของมูลค่าตลาดที่ไม่เกินสองเท่าของมูลค่าของทรัพย์สินที่ขายที่. ทรัพย์สินแทนจะต้องซื้อภายใน 180 วันนับจากการขายทรัพย์สินของ. สื่อที่มีคุณภาพต้องจัดการแลกเปลี่ยน. เพื่อเลื่อนทั้งหมดได้มูลค่าตลาดหนี้สินและส่วนของทรัพย์สินแทนจะต้องเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าตลาดหนี้สินและส่วนของทรัพย์สินที่ขาย. กฎสำหรับคนแลกเปลี่ยนชนิดจะเข้มงวดแต่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำคุณและอนุญาตให้คุณเคารพกฎหมายจำนวนมากมายรายได้.

สูญเสียความเสียหายสำหรับทรัพย์สินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อาจรวมถึงไฟไหม้น้ำท่วมวาตภัย, ลมงวงหรือโคลนถล่ม. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เกิดความทุกข์ทั้งทางการเงินและทางอารมณ์ต่อไปนี้ประเภทของความเสียหายนี้. นอกจากนี้ยังมีจำนวนเงินที่สำคัญของงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับ adjuster ประกันภัย, tenants, ผู้รับเหมาผู้ขายและผู้ให้กู้. แม้เจ้าของจะมีประกันที่สมบูรณ์สำหรับการซ่อมแซมอาคารและการหยุดชะงักทางธุรกิจลดการสูญเสียความเสียหายสามารถถูกกฎหมายนำ.

สูญเสียความเสียหายให้โอกาสในการลดค่าเงินส่วนใหญ่ตามต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์. พื้นฐานสำหรับการคำนวณการสูญเสียความเสียหายเป็นมูลค่าของทรัพย์สินนั้นทันทีก่อนที่ผู้บาดเจ็บแทนที่จะเป็นค่าของทรัพย์สินนั้นทันทีหลังจากบาดเจ็บบวกเงินประกัน.

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้: 200 ซับซ้อนพาร์ทเมนต์ในหน่วย Beaumont Texas ได้สว่าง 3 ฟุตน้ำในสองเรื่องแรก.เจ้าของมีประกันอุบัติเหตุคาดว่าจะครอบคลุม 100% ของค่าซ่อมคืนทรัพย์สิน. เขายังมีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้ครอบคลุมถึงรายได้หายไปขณะที่การก่อสร้างเกิดขึ้นและทรัพย์สินอยู่เช่า. ปฏิกิริยาแรกในการตรวจสอบสถานการณ์นี้อาจจะมีการสูญเสียความเสียหายใดเนื่องจากการซ่อมทางกายภาพและ rents สูญหายจะครอบคลุมถึง. แต่มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทันทีหลังจากที่ผู้บาดเจ็บมีมากน้อยกว่ามูลค่าตลาดของทรัพย์สินก่อนอุบัติเหตุ. เป็นอย่างมากไม่น่าจะมีคนซื้อทรัพย์สินและตกลงที่จะยอมรับการทำงานต้องไปเจรจากับบริษัทประกันที่ผู้รับเหมา, tenants ผู้ขายและผู้ให้กู้โดยไม่ได้คาดหวังกำไรสำหรับการทำงานของพวกเขา. ขนาดของการสูญเสียความเสียหายจะถูกมากถ้าเจ้าของไม่ได้ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก. ในทั้งสองกรณีที่ดินกลุ่มจริงลงทุนหาซื้อทรัพย์สินทันทีหลังจากที่ผู้บาดเจ็บอาจจะต้องผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับทุนและกำไรผู้บริหารกิจการสำหรับความพยายามเพื่อยกเครื่องและเช่าทรัพย์สินของพวกเขา.

ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการที่มีการหักภาษี. ปฏิบัติการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ต้องเสียภาษีและภาษีรายได้. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงินสดทุกปีจะเปิดเผยค่าใช้จ่ายปฏิบัติการที่ได้รับโดยไม่ตั้งใจรหัสเป็นค่าใช้จ่ายทุน. แก้ไขข้อผิดพลาดนี้ก่อนที่จะยื่นกลับมาหักภาษีเพิ่มขึ้นปีปัจจุบัน. ตรวจสอบสินทรัพย์คงที่สามารถเปิดเผยความผิดพลาดที่อนุญาตให้หักน้ำหนักปีปัจจุบัน. เป็นไปได้ที่จะเรียกร้องค่าเสื่อมราคาปีปัจจุบันหรือหักหลังจากแก้ไขรายการสินทรัพย์คง. แก้ไขได้จากการปฏิบัติการจำแนกชนิดของค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทุน. ตัวเลือกสำหรับการสร้างหักปีปัจจุบันก็คือการระบุสินทรัพย์ที่ได้รับ ascribed เกินชีวิตเสื่อม. ตัวอย่างเช่นหากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งภูมิทัศน์ใหม่มากมายได้รับชีวิตปี 39 ค่าเสื่อมราคาได้เพิ่มขึ้นถูกระบุอายุ 15 ปีและกวดก่อนค่าเสื่อมราคารายงาน. รวมธุรกิจ ท่องเที่ยว และส่วนบุคคลสามารถเพิ่มหัก. บางทีคุณอาจจำเป็นต้องกำหนดตารางการเดินทางธุรกิจ. ถ้าคุณเพิ่มหลายวันสำหรับการพักผ่อน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางธุรกิจที่สามารถยังคงหัก. Scrutinizing ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลสำหรับการหักอนุมัติสามารถสร้างหักเพิ่มเติม. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุนจะหัก. นี้อาจรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านเพื่อรักษาบันทึกสำหรับคุณสมบัติเช่าระยะเกี่ยวข้องกับการรักษาสมบัติเช่าและสมาชิกและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุน.

อาจจะพิมพ์ไม่ถูกใจมากที่สุดคือภาษีที่ดินและภาษี. การที่ภาษีการวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างมากที่จำเป็นในการลดภาษีอสังหาริมทรัพย์. ขณะที่การยกเว้นปีปัจจุบัน 2006, 2007 และ 2,008 คือ 2 ล้านเหรียญบรรดากับรัฐมากเกิน 2 ล้านเหรียญต้องพิจารณารายละเอียดการวางแผนเพื่อลดภาษีอสังหาริมทรัพย์. ตัวเลือกสำหรับลดภาษีอสังหาริมทรัพย์รวมของขวัญในชีวิตของคุณประโยชน์บางส่วนของขวัญแก่ตายบรรดาของฝากข้ามและความหลากหลายของตัวเลือกอื่นๆ.

นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้ภาษีรายได้ภาษีกำไรทุนภาษีที่ดินและภาษีทรัพย์สินและภาษีขาย. นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นโชคดีที่กฎหมายภาษีรัฐบาลกลางให้โอกาสมากขึ้นในการลดภาษีรายได้กว่าจะมีให้มากที่สุดเจ้าของธุรกิจอื่นๆ. ในบางกรณีก็ให้คำปรึกษากับ preparer ภาษีอาจอนุญาตอสังหาริมทรัพย์การลงทุนเพื่อลดภาษี. แต่ในกรณีส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ของทีมที่ปรึกษาภาษีมีความรู้เฉพาะช่วยเพิ่มความสามารถของนักลงทุนเพื่อลดภาษี.

February 2, 2010

หยุดชำระภาษีปีนี้ – ภาษี War Now เกิน 50% ของ Load ภาษี

Filed under: travel — Tags: , , , , , , , , , , , — lnupey @ 2:59 pm

IRS ถูก ridiculed, กลัวและ despised ทุกคนเสมือนกว่าครึ่งศตวรรษของชาติและด้วยเหตุผลดีรหัสนั้นไม่สมเหตุผล, ไม่แน่นอนและไม่สามารถจะเข้าใจทุกคนรวมทั้งตัวเองจริงเลขานุการของ Treasury, Tim Geithner.

Geithner testified ไปวุฒิสภา hearings ยืนยันว่าเขาใช้ TurboTax เตรียมกลับมาของเขาและที่ผิดพลาดภาษีเป็นความรับผิดชอบของตนเอง. ปัญหากับ TurboTax ดูเหมือนกั้นจากตนเองปัญหาการจ้างงานของรหัสภาษี. Washington Post เสนอผู้เชี่ยวชาญภาษีผู้กล่าวว่า TurboTax ไม่ได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองภาษีจ้างเมื่อผู้ใช้ระบุเองเช่นการจ้าง.

กว่าเก้าของ appointees ด้านบนของ Obama มีปัญหาภาษีตั้งแต่ค่าพูดประเด็นการจ้างงานตนเองและพนักงานบ้านผิดกฎหมาย. แต่ปัญหาสำหรับ Obama และ IRS จะเป็นมากใหญ่.

หนึ่งคือแม้มีกฎหมายที่ต้อง taxpayers ไฟล์และจ่ายภาษี. มันปรากฏว่าไม่มีกฎหมายเช่น. แน่ใจ, IRS เป็นวอลุ่มของรหัสและระเบียบแต่มีกฎหมายชาวอเมริกันที่ต้องจ่ายภาษีในรายได้หรือไม่เลขที่

เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลได้สูญหายกรณีสำคัญในกฎหมายภาษีอากรกับ Whitey Harrell และ Tom Cryer ชนะขวาของพวกเขาจะไม่ไฟล์หรือจ่ายภาษีในทุก. ต่อตัวแทน IRS อดีต Joe ลูกกรงและเชอร์รี่เปลือก Jackson ลาออกหลังจากที่ไม่ได้สามารถค้นหากฎหมายที่ประชาชนต้องจ่ายภาษี.

ที่สุดของ controversies ภาษีเกิดขึ้นกว่าข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลสหรัฐจะโกหกเพื่อประชาชนของตนเกี่ยวกับสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานและจัดทรมานและผิดกฎหมาย detaining ของผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่าดังนั้น. ปัจจุบันกว่า 54% ของภาษีทั้งหมดจ่ายโดยชาวอเมริกันจะไปสงครามความพยายามทหารและส่วนใหญ่ในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการทำศึกโดยการสร้างเครื่องมือที่มีราคาแพงอย่างน่าขัน, ผู้รับเหมาและอุปกรณ์สำหรับทหาร.

รัฐบาลเหล่านี้อยู่ทำให้ "ไม่มีภาษีแทนปัญหา" เป็นแม้ lawmakers เสียหายของเรากล่าวเท็จเพื่อเกี่ยวกับเหตุผลในการออกศึกและครอบคลุม-up การทรมานเทคนิคที่ใช้ในการลับและไม่ใช่สถานที่คุมขังลับทั่วโลก. ไม่มีชาวอเมริกันที่เหมาะสมหรือผู้แทนของพวกเขาจะลงคะแนนให้ใช้เหรียญภาษีซื้อแผงน้ำและ torturers อาชีพเพื่อสร้าง confessions เท็จจาก detainees ใน prisons ลับ.

มียาเป็น. ไม่ต้องจ่ายภาษีปีนี้. ถ้าคนพอปฏิเสธที่จะจ่ายสำหรับโปรแกรมที่ผิดกฎหมายโดยเรา Federalรัฐบาลโปรแกรมเหล่านี้จะล้มเหลว. เงินภาษีควรจะใช้โครงสร้างพื้นฐานของทางหลวงริเริ่มศึกษาวิทยาศาสตร์และ explorations พื้นที่และโปรแกรมอื่นๆที่นอกเหนือจากการเข้าถึงของบุคคลและรัฐบาลรัฐ.

« Newer Posts

Blog at WordPress.com.