Albania Travel

March 15, 2010

4 เคล็ด ลับ การ ตัด ต่อ ไป Tax Bill ของ คุณ

Filed under: travel — Tags: , , , , , , , — lnupey @ 2:22 pm

คุณ สามารถ ลด ค่า ภาษี ของ คุณ ไป ถ้า คุณ เน้น องค์ประกอบ สำคัญ บาง.

ถูก เรียก เก็บ เงิน ภาษี ของ คุณ ล่าสุด มาก เกินไป? ขณะ นี้ เวลา ลด ค่า ภาษี ของ ท่าน ไป เป็น. เจ้าของ ธุรกิจ ขนาด เล็ก มี ค่อนข้าง ปี การเงิน หยาบ. จำนวน มาก จะ ไม่ กลับ ไป ยัง โลก ของ ผู้ ประกอบ การ ใน ปี หน้า เนื่องจาก การ สูญ เสีย อัน ยิ่ง ใหญ่ ที่ พวก เขา มี ระดับ. คิด ว่า มัน จะ เป็น ถ้า คุณ สามารถ ลด ค่า ถัด ไป.

นี่ เป็น ข้อมูล ที่ มี คุณค่า มาก ที่ จะ ช่วย ให้ ทั้ง คุณ และ ธุรกิจ ของ คุณ เติบโต.ด้าน ล่าง 4 เคล็ด ลับ การ ใช้ งาน ซึ่ง จะ ช่วย ให้ คุณ สามารถ ลด ค่า ภาษี ของ ท่าน ไป เป็น.

1. ซื้อ สินค้า ธุรกิจ

ข้อเท็จจริง ที่ ว่า คุณ อยู่ ใน ธุรกิจ ให้ ตัว เอง หมายความ ว่า คุณ ต้อง รับผิดชอบ ใน การ ซื้อ อุปกรณ์ การ ธุรกิจ ของ คุณ. รายการ ที่ คุณ ใช้ ใน บริษัท ของ คุณ ทุก วัน เป็น รายการ ที่ สามารถ เขียน ลง บน ภาษี ของ คุณ. มัน เหมาะสม ที่ จะ ได้ เงิน ภาษี คืน กลับ ไป ขณะ ที่ ซื้อ สิ่ง ที่ คุณ ต้องการ สำหรับ องค์กร ของ คุณ.

2. ใช้ รถยนต์ ของ คุณสุขุม มี ด ภาษี

เป็น เจ้าของ ธุรกิจ คุณ ใช้ รถ ของ คุณ จะ เดินทาง ไป ประชุม งาน บริษัท เซสชัน การ ฝึก อบรม และ จำนวน สถาน ที่ อื่น ๆ. เก็บ บันทึก ระวัง ของ ระยะ ที่ คุณ ได้ สะสม ใน แต่ละ ปี ทั้งหมด. เมื่อ มี เวลา ทำ ภาษี ของ คุณ คุณ จะ ให้ บัญชี ของ คุณ ระยะ หนังสือ ของ คุณ และ เขา จะ ไม่ เหลือ.

3. จ้าง ครอบครัว ของ คุณ

อีก วิธี ที่ สำคัญ เพื่อ ประหยัด ค่า ใช้ จ่าย ที่ เรียก เก็บ เงิน ภาษี ของ คุณ ถัด ไป คือ การ จ้าง ภรรยา หรือ บุตร ของ. จ้างครอบครัว ตัด หญ้า นอก บริษัท ของ คุณ หรือ สะอาด สำนักงาน อาจ ส่ง ผล ให้ มี เงิน มาก ขึ้น ใน บัญชี ธนาคาร ของ คุณ เอง ปลาย ปี. เนื่องจาก พวก เขา อาจ จะ อยู่ ใน วงเล็บ ภาษี ที่ แตก ต่าง กัน นี้ จะ ช่วย ให้ ครอบครัว ทั้งหมด ไป เก็บเกี่ยว รางวัล ที่ มา เมื่อ เฉือน ภาษี.

4. จ่าย เอง น้อย

จำนวน ผู้ ประกอบ การ ธุรกิจ ขนาด เล็ก รัก ความ คิด ใน การ จ่าย เอง. นี้ เป็น ความ คม ชัด คม จะ ต้อง ทำงาน ให้ บริษัท จริง เป็น พนักงาน ของ พวก เขา. ขณะ นี้ คุณ ทำงานตัว เอง และ จ่าย เงินเดือน ของ คุณ เอง. แต่ มี ปัญญา จ่าย เอง เงินเดือน น้อย เพราะ เงินเดือน น้อย หมาย ถึง อัตรา ภาษี จ่าย ลด ลง. อัตรา ภาษี ที่ ลด คุณ จ่าย สามารถ แปล เป็น เงิน มาก ขึ้น ใน กระเป๋า กางเกง ของ ตัว เอง มา เวลา ภาษี.

หาก คุณ ใช้ 4 เคล็ด ลับ เหล่า นี้ คุณ อาจ จะ สามารถ ลด ค่า ภาษี ของ คุณ ไป ตาม ขอบ ขนาด ใหญ่ ใน ปี หน้า.

March 8, 2010

เคล็ด ลับ ปี สิ้นสุด ภาษี อสังหาริมทรัพย์

Filed under: travel — Tags: , , , — lnupey @ 4:37 am

ใน ขณะ ที่ เรา แช่ joys ของ การ เฉลิม ฉลอง วัน หยุด เวลา ภาษี ลอบ วิธี. และ แม้ว่า จะ กล่าว ว่า เวลา "และ รอ น้ำ หนึ่ง" ไม่ ได้ มี สิ่ง ที่ เรา สามารถ เตรียม เอง สำหรับ การ กำหนด ภาษี. Homeowners ส่วน ใหญ่ ทำงาน ใน ตาราง ภาษี ธรรมเนียม เพื่อ ไม่ ว่า พวก เขา จ่าย ภาษี ใน เมษายน 15 หรือ ใช้ ส่วน ขยาย อัตโนมัติ ภาษี จะ คำนวณ ยัง คง ขึ้น อยู่ กับ ปี ที่ ลงท้าย ด้วย วาง ของ ลูกบอล ดิ ส โก้ ยักษ์ ใน Times Square. โดยเวลา corks แชมเปญ มี popped ใน วัน สิ้น ปี, หัก ภาษี จะ จัดการ ทำ หนังสือ ที่ จะ ปิด ผนึก ถึง หมายเลข กระทืบ ลด หนี้ ภาษี เป็น ห่วง.

ดังนั้น จึง เป็น ความ คิด ที่ ดี ที่ จะ ใช้ เวลา ออก จาก ช้ อป ปิ้ง วัน หยุด และ บุคคล ที่ จะ ตรวจ สอบ ภาษี ของ คุณ – และ ศักยภาพ ใน อสังหาริมทรัพย์ หัก เกี่ยวข้อง – ใน ขณะ ที่ มี โอกาส ใช้ ประโยชน์ จาก นี้. ปรึกษา ที่ ปรึกษา ภาษี ของ คุณ ไป สำรวจ ศักยภาพ ใน การ หัก ขณะ ที่ คุณ ยัง คง ภายใน 2,007 ภาษี ของ คุณปี. คำ แนะนำ ของ เธอ หรือ เธอ อาจ ให้ เปิด ออก ให้ ของขวัญ วัน หยุด ที่ ดี ที่สุด คุณ จะ ได้ รับ. หาก คุณ เป็น เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ ที่ คุณ มี สิทธิ อาจ จะ บาง หัก ที่ ดี ที่สุด ของ ทั้งหมด – และ ถ้า คุณ ไม่มี ทรัพย์สิน ใด ๆ ที่ คุณ อาจ ต้องการ ซื้อ บาง แม้ว่า คุณ จะ ลงทุน ใน บ้าน หรือ ที่ดิน เพื่อ ประโยชน์ ภาษี ที่ จริง เจ้าของ ที่ดิน bestows.

เพื่อ ช่วย ให้ แรง บันดาล ใจ ให้ คุณ ตรวจ สอบ เรื่อง ของ ประโยชน์ ภาษี อสังหาริมทรัพย์ คุณ อาจ ต้องการ ก่อน พิจารณา ข้อมูล ต่อ ไป นี้ เกี่ยวข้อง กับ ภาษีและ อสังหาริมทรัพย์:

o ไม่ ว่า คุณ เป็น เจ้าของ อยู่ หลัก ทรัพย เช่า หรือ ว่าง มาก คุณ อาจ จ่าย ภาษี ทรัพย์สิน และ กลัว การ เขียน เช็ค ที่ จะ เก็บ ภาษี. ข่าวดี ก็ คือ ภาษี ทรัพย์สิน ที่ คุณ จ่าย ใน บรรดา ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ จะ หัก ตาม ปกติ.

o หาก คุณ จ่าย points "" – ผู้ แทน การ เรียก เก็บ ค่า สูง โดย lenders ใน การ แลกเปลี่ยน สำหรับ อัตรา ดอกเบี้ย ต่ำ – เจ้าหน้าที่ ภาษี พิจารณา รูป แบบ การ ชำระ เงิน ที่ ชำระ ล่วงหน้า ดอกเบี้ย จำนอง. ดังนั้น หากคุณ ซื้อ บ้าน ใน ปี 2007 – หรือ วางแผน ที่ จะ ปิด ใน หนึ่ง ก่อน ปี ใหม่ – พิจารณา การ ซื้อ ลง คะแนน ของ คุณ แล้ว การ หัก เหมาะสม.

homeowners หลาย o refinanced ปี นี้ เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ปรับ ราคา สูง. จุด ชำระ เงิน สำหรับ ผู้ refinanced สินเชื่อ ยัง ชื่อ คุณ หัก. แทนที่จะ เอา ไว้ ใน หนึ่ง รวม ก้อน เวลา ที่ คุณ ได้ รับ อนุญาต ให้ หัก พวก เขา ค่อยๆ ผ่าน งาน ของ เงินกู้. ดู เวลา บรรดา-เปิด ตัว หัก ลด ภาษี ใน อนาคต ของ คุณค่า.

สนใจ เว o จ่าย ให้ บริการ สินเชื่อ ที่ อยู่ อาศัย หลัก ของ คุณ จะ หัก และ คุณ อาจ มี คุณสมบัติ สำหรับ การ ลด ดอกเบี้ย จำนอง ใน บ้าน vacation ที่ สอง เป็น ที่ จำนอง สอง หรือ สินเชื่อ ส่วน ได้เสีย บ้าน คุณ ถือ.

ทรัพย์สิน การ ลงทุน หรือ อาจ ไม่ เหมาะสม สำหรับ บาง ที่ ดี ที่สุด พัก ภาษี แต่ มี perks ของ ตนเอง เป็น พิเศษ เพราะ คุณ สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจ การ ลงทุน. เก็บ ใบเสร็จ รับ เงิน สำหรับ สิ่ง ที่ ต้องการ ซ่อม ปรับ รุ่น หรือ อสังหาริมทรัพย์ค่า บริหาร จัดการ เนื่องจาก บรรดา อาจ จะ คุ้ม ค่า น้ำหนัก ใน ทองคำ ใน เวลา ภาษี ของ พวก เขา.

หรือ คุณ อาจ มี บ้าน vacation แต่ เช่า ออก เมื่อ คุณ ไม่ ได้ ใช้ มัน. อาจ มี คุณสมบัติ เป็น ทรัพย์สิน ลงทุน. เช่น ถ้า คุณ เพียง ใช้ บ้าน สอง สาม วัน ต่อ ปี คุณ อาจ จะ สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง ไป คุณสมบัติ. หลังจาก ที่ ทุก ท่าน จะ ต้อง เดินทาง ไป ตรวจ สอบ ทรัพย์สิน และ ค่า บำรุง รักษา ประจำ ของ ตน และ ผู้ เข้า ชม อาจ จะ ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย หัก – แม้ว่า จะ เกิด ขึ้น ให้ เหมือน กัน กับ คุณเวลา vacation.

ทรัพย์สิน ขาย o ถึง ชุด ของ กฎ ภาษี ทั้งหมด ของ ตนเอง และ Boomers จอด จำนวน มาก ยินดี ให้ เรียน รู้ ดัง ที่ เรียก ว่า "การ แลกเปลี่ยน ภาษี". ถ้า คุณ ขาย แต่ อย่าง รวดเร็ว reinvest เงิน เพื่อ อัพเกรด เป็น ทรัพย์สิน ที่ ดี คุณ อาจ มี สิทธิ เลื่อน ภาษี ใน บรรดา การ เพิ่ม ทุน.

o แบ่ง ภาษี อีก วิเศษ เกิด ขึ้น เมื่อ คุณ ซื้อ บ้าน ให้ อยู่ ใน นั้น เป็น ถิ่น ที่ อยู่ หลัก ของ คุณ อย่าง น้อย สอง ปี แล้ว ขาย กำไร. เรียน รู้ วิธี การ หลีก เลี่ยง ภาษี การ เพิ่ม ทุน ตาม ระยะ เวลาย้าย และ คุณ อาจ จะ สามารถ เติบโต อย่าง ต่อ เนื่อง พอร์ต ที่ดิน ของ จริง – ใน ขณะ ที่ พร้อม กัน หลีก เลี่ยง ภาษี หลัก ที่ ชื่นชม ตราสาร ทุน ของ.

วางแผน ภาษี อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ให้ คุณ ได้ รับ ปัง ที่สุด สำหรับ ตัว รถ ของ คุณ. ตัวอย่าง เช่น คุณ อาจ ต้อง จ่าย ภาษี ทรัพย์สิน ล่วงหน้า เวลา เพื่อ ให้ เหมาะสม สำหรับ การ หัก เงิน ใน ปี เมื่อ คุณ ต้องการ มาก ที่สุด. หรือ คุณ สามารถ กำหนด ตาราง การ ซ่อม หลังคา ของ คุณ ที่ บ้าน ชายหาด หรือ วัน ปิด การ จำนอง ถัด ไป เพื่อ แผ่นดิน ว่า ภายในเดือน ปฏิทิน เปรียบ ที่สุด. วางแผน ภาษี ของ คุณ สามารถ แสดง วิธี ให้ คุณ หัก และ กลยุทธ์ สำหรับ การ ทำงาน ภาษี ใน ใจ ของ คุณ.

February 21, 2010

เคล็ด ลับ ใน การ เพิ่ม เงิน คืน ภาษี

แทนที่จะ มอง หา วิธี ที่ จะ ได้ จาก การ ชำระ ภาษี จะ ดี กว่า ที่ คุณ แฟ้ม ผล ตอบแทน ของ คุณ ใน ลักษณะ เป็น ระบบ และ มี ประสิทธิภาพ ซึ่ง จะ ช่วย ให้ คุณ ใช้ เวลา ใน การ ทำงาน ซึ่ง คุณ สามารถ สร้าง ราย ได้ more. แต่ ใจ คุณ มี วิธี การ บาง อย่าง เพื่อ ลด ภาษี และ วิธี หนึ่ง ใน การ ทำความ รู้จัก พวก เขา คือ การ จ้าง ที่ ปรึกษา ภาษี มือ อาชีพ ที่ จะ ดูแล ทุก เรื่อง ภาษี ของ คุณ.

นี้ ข้อ บทความ พร้อม ด้วย เคล็ด ลับ ที่ จะ ช่วย ให้ คุณ เพิ่ม การ คืน เงิน ภาษี ของ ท่าน มา ตรวจ สอบพวก เขา

หมายเหตุ: โปรด ตรวจ สอบ การ หัก ตาม กฎหมาย ภาษี ที่ ใช้ บังคับ กับ รัฐ และ ประเทศ ของ คุณ หรือ ปรึกษา บัญชี ภาษี อากร ของ คุณ.

• ค่า ใช้ จ่าย ใน การ รักษา:
สิ่ง หนึ่ง ที่ ช่วย ให้ กับ ภาษี ของ คุณ คือ การ มี บันทึก ของ คุณ เพื่อ. ให้ แน่ใจ ว่า คุณ เก็บ ใบ แจ้ง หนี้ และ งบ ค่า ใช้ จ่าย ทางการ แพทย์ ที่ ไม่ ได้ รวม อยู่ ใน การ ปก แพทย์ ของ คุณ เพื่อ ให้ คุณ สามารถ เรียก ร้อง เหล่า นี้ หัก เมื่อ ประเมิน เสร็จ. มี การ หัก เช่น เบี้ย ประกัน ทันต กรรม หรือ พ รี เมี่ ยม ที่ มีประกัน สุขภาพ สามารถ แสดง ค่า ใช้ จ่าย ทางการ แพทย์ ขึ้น อยู่ กับ ราย ได้ ของ คุณ.

• ค่า ใช้ จ่าย บันเทิง:
และ หัก ภาษี ให้ เปลี่ยน ทุก ปี และ เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ ทั้ง คุณ เอง ให้ ปรับปรุง ด้วย การ เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด หรือ แล้ว หาก คุณ ได้ ว่าจ้าง ที่ ปรึกษา ภาษี เขา จะ ทราบ การ เปลี่ยนแปลง. เผื่อ บันเทิง ซึ่ง จะ ใช้ ค่า ใช้ จ่าย ส่วน บุคคล ไม่ สามารถ อ้าง สิทธิ การ หัก ภาษี และ ใน กรณี ดัง กล่าว นายจ้าง จะ ต้อง ทราบ เพื่อ ให้ ค่า ใช้ จ่าย นี้ ไป หัก ภาษีเต็ม และ คุณ ไม่ ต้อง เผชิญ ความ รับผิด ภาษี หลังจาก ประเมิน. เปอร์เซ็นต์ การ หัก ของ สามัญ และ ค่า ใช้ จ่าย ที่ จำเป็น บันเทิง และ ค่า อาหาร จะ ถูก หัก ออก ไป เกือบ 50%

• ค่า ใช้ จ่าย ใน การ เดินทาง:
หนึ่ง การ ปฏิบัติ ที่ ดี สำหรับ การ นี้ เพื่อ ให้ สมุด บันทึก ที่ บันทึก ระยะ ทาง เดินทาง เพื่อ ให้ คุณ อย่าง ถูก ต้อง สามารถ คำนวณ การ ลด การ เดินทาง ของ คุณ. จุด จำ คือ ว่า ถ้า คุณ มี สอง งาน และ คุณ กำลัง เดินทาง จาก สำนักงาน ไป อีก แล้ว นี้สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย แต่ ถ้า คุณ เดินทาง จาก บ้าน ไป ทำงาน หรือ กลับ ไป แล้ว มัน เป็น ค่า ใช้ จ่าย ส่วนตัว และ ไม่ สามารถ หัก. นี้ อาจ แตก ต่าง กัน จาก รัฐ ของ รัฐ. บาง รัฐ ยัง ให้ ค่า ใช้ จ่าย การ เดินทาง สำหรับ การ สัมมนา และ การ ประชุม เป็น 100% หัก. หัก ค่า ใช้ จ่าย เดินทาง รวม: airfare, พัก โรงแรม ค่า แท็กซี่ ค่า จอด รถ tolls และ เคล็ด ลับ แม้ รับ.

รายการ • ภาษี:
หาก คุณ เก็บ ข้อมูล ภาษี ของ คุณ จัดการ และ วางแผน ดี ก็ จะ ให้ แน่ใจ ว่าคุณ ไม่ พลาด ใน การ หัก ใด ๆ และ ยัง จะ ทำให้ การ จัด เก็บ ภาษี ของ งาน มาก ขึ้น. การ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ คุณ ใน การ ติดตาม ยัง ช่วย ให้ คุณ ตอบ คำถาม ใด ๆ ที่ ถูก วาง โดย กรม ภาษี และ การ นี้ จะ ช่วย ให้ คุณ หลีก เลี่ยง การ ชำระ ภาษี เพิ่มเติม หรือ โทษ

• กำหนด เวลา:
แม้ว่า คุณ จะ ไม่ ไฟล์ ภาษี ของ คุณ เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ คุณ ทราบ กำหนด เวลา และ วัน สุดท้าย เพื่อ ให้ หลีก เลี่ยง โทษ. ถ้า คุณ ไม่ สามารถ ไฟล์ กลับ ใน เวลา นั้น คุณ สามารถ ขอ ขยาย ที่จะ ได้ รับ ให้ คุณ ถ้า ปี ที่ ผ่าน มา ของ ขั้น ตอน การ เสีย ภาษี ได้ ถึง วัน. นามสกุล ไม่ ได้ รับ ขึ้น อยู่ เสมอ และ เมื่อ สถานการณ์.

• ยื่น Electronic:
อีก วิธี หนึ่ง ที่ เร็ว ที่สุด เพื่อ รับ การ ยื่น ภาษี ของ คุณ จะ ทำ ใน online. ผล ตอบแทน จะ ประมวล ผล ใน เกือบ ครึ่ง เวลา ที่ จะ ได้ สำหรับ กระบวนการ กระดาษ และ เพื่อ เป็น ตัว เลือก ที่ ดี. ยัง มี e-file เป็น ตัว เลือก ที่ ดี กว่า ตาม ที่ เลือก โดย ใน ปัญหา รวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น เพื่อ ให้ สามารถ กระทำ มี และ มี และ จะ ช่วย ให้ คุณยืนยัน เกี่ยว กับ ผล ตอบแทน ทันที.

February 20, 2010

นาที สุดท้าย เคล็ด ลับ สำหรับ Tax Season

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 5:50 am

หลังจาก หลาย ปี ที่ มี วัน ภาษี "หลง" บน ผม ได้ พบ แนวทาง ที่ ดี ที่สุด ไม่ กี่ นาที กับ การ วิ่ง ผ่าน.

1) รวบรวม รูป คุณ ต้องการ. คุณ จะ ได้ รับ พวก เขา ออก จาก Internet ที่ http://www.irs.gov/formspubs/index.html. หรือ คุณ สามารถ ไป ที่ ไปรษณีย์ หรือ ถ้า คุณ ใช้ Turbo Tax แบบ ฟอร์ม มี พร โปรแกรม.

2) ขอรับ เอกสาร ทั้งหมด ของ คุณ กัน ล่วงหน้า. นี้ รวม ถึง W-2 และ 1,099 รูป. หาก ท่าน ยัง ไม่ ได้ รับ พวก เขา มกราคม 31 โทรบริษัท ของ คุณ. อย่า ลืม เก็บ สำเนา ไฟล์.

3) ลง รายการ หัก ของ คุณ. ผ่าน ใบเสร็จ รับ เงิน ของ ค่า ใช้ จ่าย ปี. นี้ รวม ถึง เสื้อผ้า และ รายการ อื่น ๆ บริจาค ให้ กับ องค์กร การ กุศล ค่า ใช้ จ่าย ทางการ แพทย์ ของ รัฐ และ ภาษี เมือง จ่าย ดอกเบี้ย จำนอง และ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ที่ ใช้ สำหรับ ธุรกิจ. คุณ ยัง สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ที่ เกี่ยวข้อง กับ งาน เช่น ชั้น เรียน การ ฝึก อบรม หรือ หนังสือ. หาก คุณ กำลัง มอง หา งาน โอกาส คุณ racked up ค่า ใช้ จ่าย จาก การ ค้นหา งาน (ต่อ การ พิมพ์สำเนา และ เดินทาง ไป สัมภาษณ์) – เหล่า นี้ ถือว่า หัก ภาษี.

4) E-พิจารณา ยื่น. สาม สาเหตุ ใหญ่ มัน ให้ ยืนยัน ทันที ที่ กลับ ของ คุณ ได้ รับ จะ ส่ง คืน เงิน เร็ว ขึ้น และ มี โอกาส ไม่ ให้ กลับ ภาษี ของ คุณ จะ "ได้ รับ การ สูญหาย ใน mail". เว็บไซต์ นี้ แสดง คู่ ค้า ที่ แนะนำ โดย IRS สำหรับ การ ยื่น แบบ ออนไลน์ ง่าย: http://www.irs.gov/efile/index.html.

5) ความ เสียหาย ใด ๆ จาก LAST ปี? คุณ มี สิทธิ์ ได้ รับ การ หัก เงิน ถึง 3,000 เหรียญ ในสูญ เสีย ทุน สุทธิ ต่อ ปี. อย่า ลืม พก กว่า ขาดทุน จาก ปี ก่อน (ถึง 3,000 เหรียญ ต่อ ปี).

6 ส่วน) เพื่อ IRA สำหรับ 2,003. คุณ มี จนกว่า เมษายน 15 เพื่อ ร่วม ให้ ข้อมูล ถึง 4,000 $ กับ แบบ ดั้งเดิม หรือ ROTH IRA สำหรับ ปี ก่อน. ช่วย วางแผน เพื่อ การ เกษียณ ของ คุณ และ อาจ คุณ ประหยัด เงิน ใน ภาษี ของ คุณ. ขณะ ที่ คุณ ที่ มัน ร่วม ปี ปัจจุบัน รวม ทั้ง.

7 คาด ว่า) คืน เงิน? ไฟล์ ที่ เร็ว ที่สุด. ทำไม รัฐบาล ควร จะ ให้ ดอกเบี้ย เงิน ฟรีตลอด ปี หรือ ไม่

8) ตัด ของ คุณ ต้อง เสีย ภาษี ราย ได. หลัก วิธี ดำเนิน การ นี้ จาก การ ลงทุน ใน นายจ้าง สนับสนุน การ เกษียณ แผน (401 (k)) หรือ รับจ้าง ตนเอง แผน (ก.ย., ง่าย).

9) ตรวจ สอบ ค่า ใช้ จ่าย สุขภาพ ของ คุณ. ใช้ ประโยชน์ จาก การ วางแผน การ ใช้ จ่าย ของ ความ ยืดหยุ่น ใน การ ทำงาน หรือ บัญชี ออม ทรัพย์ แพทย์ หาก คุณ เป็น รับจ้าง ตนเอง.

10 สะอาด) UP HOUSE ของ คุณ และ ได้ รับ การ จัด! บ้าน การเงิน ของ คุณ ที่ เป็น. ขณะ นี้ ดูเหมือน ว่า เพื่อ ง่าย ใช้ ซอฟต์แวร์ การเงิน ส่วน บุคคล เช่น เร่ง หรือ การ รักษาไฟล์ ดี จะ คุณ ประหยัด เวลา และ ความเครียด มาก ดังนั้น เมื่อ เวลา ประมาณ ภาษี rolls.

11) TAX-PROOF ผล งาน ของ คุณ. หาก คุณ มี ราย ได้ เป็น จำนวน เงิน ที่ สำคัญ ของ ราย ได้ จาก ราย ได้ การ ลงทุน ให้ พิจารณา ต่อ ไป นี้ ภาษี proofing พอร์ต เสีย ภาษี ของ คุณ:

เงิน ดัชนี o

พันธบัตร เทศบาล o

o จับ คู่ ตระหนัก ถึง การ เพิ่ม ทุน กับ การ สูญ เสีย เงิน ทุน

o กองทุน รวม ที่ มี อัตราส่วน การ หมุนเวียน ต่ำ

o การ เพิ่ม ราย ได้ ต้อง เสีย ภาษี การ วางแผน การ เกษียณอายุ

o ถ้า คุณ ตระหนัก ถึง เมืองหลวงขาดทุน จาก ปี ก่อน หน้า นี้ ตรวจ สอบ เพื่อ ดำเนิน การ พวก เขา ผ่าน.

17 http://www.downtoearthfinance.com

เขียน โดย Galia Gichon

มา จาก เงิน แผ่นดิน

© Copyright 2007 ลง เพื่อ Earth Finance, LLC

Blog at WordPress.com.