Albania Travel

February 22, 2010

Internet Home Based โอกาส ทาง ธุรกิจ และ ภาษี ข้อดี

บ้าน Internet ตาม โอกาส ทาง ธุรกิจ ให้ ประโยชน์ ภาษี มาก ว่า คุณ จะ ไม่ สามารถ รับ ใน งาน ประเพณี. ที่ จริง มี กฎหมาย ภาษี เขียน เพื่อ ส่งเสริม การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ. เมื่อ คุณ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ ของ คุณ แล้ว คุณ สามารถ ใช้ ประโยชน์ จาก ข้อ ได้ เปรียบ หลาย ลด ภาษี กับ การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ.

แตก ต่าง หลัก ระหว่าง ทาง ที่ และ พนักงาน จ่าย ภาษี และ วิธี การ ที่ เจ้าของ ธุรกิจ จ่าย ภาษี ของ พวก เขา คือ พวก เขา จ่าย และ วิธี การ ของ พวก เขานี้ มี ผล ต่อ สิ่ง ที่ เงิน ที่ พวก เขา ได้ รับ การ รักษา. พนักงาน จ่าย ภาษี เป็น ครั้ง แรก ใน สิ่ง ที่ พวก เขา ได้ รับ และ เก็บ สิ่ง ที่ เหลือ อยู่ หลังจาก ชำระ เงิน ภาษี ของ พวก เขา. เจ้าของ ธุรกิจ จะ สามารถ ออก และ ใช้ จ่าย เงิน ของ พวก เขา สร้าง ธุรกิจ ของ พวก เขา แล้ว พวก เขา ถูก หัก ภาษี ใน สิ่ง ที่ หลงเหลือ. ขอ ใช้ ตัวอย่าง ที่ เป็น ตัวเลข ที่ ชัดเจน ที่ นี่. ถ้า คุณ เป็น พนักงาน และ ได้ รับ $ 50k คุณ จะ หัก ภาษี ใน จำนวน นี้. คุณ เก็บ สิ่ง ที่ เหลือ อยู่ กว่า. หาก คุณ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ และ ได้ รับ $ 50k แต่ คุณ ใช้อาคาร $ 15K ธุรกิจ ของ คุณ คุณ จะ หัก ภาษี เฉพาะ ใน $ 35K ที่ หลงเหลือ. คุณ จะ เห็น อย่าง ชัดเจน ถึง วิธี การ เช่น เป็น ประโยชน์ จาก แง่ คิด ภาษี ที่ จะ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ นี้. เป็น เจ้าของ ธุรกิจ คุณ จะ สามารถ ลด จำนวน รวม ของ ราย ได้ ต้อง เสีย ภาษี.

ตอน นี้ ที่ เรา เข้าใจ ว่า กฎหมาย ภาษี มี การ เขียน เพื่อ ประโยชน์ เจ้าของ ธุรกิจ ซึ่ง รวม ถึง ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ใน บ้าน ที่ ใช้ อินเทอร์เน็ต โอกาส ทาง ธุรกิจ ให้ มี การ ตรวจ สอบ บาง หัก ธุรกิจ คุณ อาจ มี สิทธิ.ตอน นี้ เข้าใจ ว่า เพื่อ นำ หัก เหล่า นี้ พวก เขา ต้อง จาก หลักสูตร ปกติ ของ การ ทำ ธุรกิจ และ จำเป็น. นอกจาก นี้ คุณ ต้อง อยู่ ใน ธุรกิจ พยายาม ที่ จะ ได้ รับ กำไร.

โดย การ ทำงาน ใน บ้าน อินเทอร์เน็ต โอกาส ทาง ธุรกิจ จาก คุณ อาจ จะ สามารถ หัก อุปกรณ์ ธุรกิจ. นี้ รวม ถึง คอมพิวเตอร์ เครื่อง โทรศัพท์ เครื่อง โทรสาร เครื่องพิมพ์ ect. ๆ ของ ชิ้น นี้ อุปกรณ์ ที่ จำเป็น สำหรับ คุณ เพื่อ ดำเนิน ธุรกิจ ของ คุณ อาจ เขียน นอก. คุณ สามารถ หัก สำนักงานคุณ ซื้อ อุปกรณ์ สำหรับ การ ดำเนิน งาน ของ ธุรกิจ ของ คุณ. คุณ สามารถ หัก อินเทอร์เน็ต และ บริการ โทรศัพท์ ที่ ชัด จำเป็น ต้อง ให้ คุณ ดำเนิน ธุรกิจ. คุณ ยัง สามารถ หัก ซอฟต์แวร์ ที่ คุณ ได้ จ่าย เงิน สำหรับ การ หรือ สมัคร ที่ จำเป็น สำหรับ ธุรกิจ ของ คุณ. คุณ อาจ มี สิทธิ หัก ค่า ใช้ จ่าย ใน สำนักงาน ที่ บ้าน และ บาง ส่วน ของ บาง อย่าง เช่น ค่า ไฟฟ้า และ ภาษี ทรัพย์สิน. คุณ อาจ มี สิทธิ หัก ระยะ และ ค่า ใช้ จ่าย อัตโนมัติ อื่น ๆ ผล ที่ ได้ จากคุณ ธุรกิจ ของ คุณ ปฏิบัติการ. คุณ ยัง สามารถ หัก ค่า ใช้ จ่าย ใน ธุรกิจ บาง อย่าง ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ท่องเที่ยว บันเทิง และ อาหาร. โปรด พูด กับ ที่ ปรึกษา ด้าน ภาษี รับรอง ที่ พวก เขา จะ สามารถ บอก คุณ ได้ ว่า ที่ หัก คุณ สิทธิ. ยัง ตรวจ สอบ เอกสาร ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด ของ คุณ. ตราบเท่า ที่ คุณ สามารถ ให้ เอกสาร ที่ เหมาะสม ของ การ ใช้ จ่าย ของ คุณ และ ตราบเท่า ที่ ค่า ใช้ จ่าย เหล่า นี้ ใน แนวทาง รหัส ภาษี คุณ จะ ได้ รับ การ ป้องกัน หาก คุณ เคยตรวจ สอบ.

ที่ คุณ สามารถ เห็น ความ เกี่ยวข้อง กับ บ้าน อินเทอร์เน็ต โอกาส ทาง ธุรกิจ ที่ ใช้ ให้ คุณ มี โอกาส ใช้ ประโยชน์ จาก กฎหมาย ภาษี ที่ ชัดเจน สนับสนุน การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ. โปรด พูด กับ ภาษี การ รับรอง มือ อาชีพ ที่ พวก เขา จะ รู้ ว่า สิ่ง ที่ คุณ สามารถ และ ไม่ สามารถ หัก และ สามารถ ให้ ข้อมูล เกี่ยว กับ สถานการณ์ ของ แต่ละ. ยัง ตรวจ สอบ เอกสาร ทั้งหมด ของ ค่า ใช้ จ่าย ของ คุณ จะ ปกป้อง คุณ หาก คุณ เคย ตรวจ สอบ. อีก ครั้ง พูด กับ คุณ CPAเกี่ยว กับ ประโยชน์ ที่ คุณ สามารถ เพลิดเพลิน กับ การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ. กฎหมาย ภาษี สนับสนุน การ เป็น เจ้าของ ธุรกิจ และ หาก คุณ มี ส่วน ร่วม ใน บ้าน อินเทอร์เน็ต โอกาส ทาง ธุรกิจ จาก คุณ อาจ จะ สามารถ ใช้ ประโยชน์ จาก การ หัก หลาย.

Blog at WordPress.com.