Albania Travel

March 28, 2010

สิ่ง ที่ คุณ ต้องการ สำหรับ ภาษี ได้ อย่าง รวดเร็ว

ฤดู ภาษี ใหม่ ใกล้ รวดเร็ว. คุณ พร้อม ที่ จะ จัด รายการ deductibles ภาษี ปี นี้ เตรียม ความ พร้อม สำหรับ การ คืน ภาษี ไม่ ต้อง เจ็บปวด ถ้า คุณ จัด อยู่. หาก ท่าน ไฟล์ กลับ ง่าย คุณ สามารถ ทำ มัน เอง และ แม้แต่ ออนไลน์ สำหรับ ผล ตอบแทน สหพันธรัฐ ฟรี. แม้ว่า คุณ ไม่ เคย กรอก แบบ ฟอร์ม ภาษี ของ คุณ เอง ซอฟต์แวร์ จำนวน มาก และ รูป แบบ กลับ มา พร้อม กับ วิธี การ กรอก แบบ ฟอร์ม ของ หน้า เว็บ ที่ ช่วย ให้ คุณ ได้ รายการ ของ เครดิต ที่ มี.

หนึ่ง ในสิ่ง ที่ คุณ จะ ต้อง ทราบ คือ ถ้า คุณ ต้องการ ใช้ รายการ การ หัก หรือ ลด มาตรฐาน เมื่อ ยื่น คืน ภาษี ของ คุณ. หัก มาตรฐาน ดี ที่สุด หาก คุณ ไม่ ได้ มี ค่า ใช้ จ่าย ธุรกิจ หรือ จำนวน เงิน ที่ มาตรฐาน มากกว่า การ ลง ราย ละเอียด การ หัก เงิน ของ คุณ จะ ถูก. ยัง จำ ที่ ดอกเบี้ย เงิน กู้ยืม นักเรียน สามารถ หัก เป็น หัก ภาษี และ สามารถ พบ ได้ ใน แบบ ฟอร์ม 1,040 บรรทัด ปกติ บน หน้า ด้านหน้า.

หาก คุณ เดินทาง เพื่อ การ งาน ของ คุณ คุณ ควร เก็บ 12แผ่น ค่า ใช้ จ่าย เดือน ค่า ใช้ จ่าย ทั้งหมด เช่น ก๊าซ หรือ ระยะ, stays โรงแรม, อาหาร, เคล็ด ลับ, เสื้อผ้า, บันเทิง ฯลฯ ตาม ที่ หัก. อย่า ลืม หัก ทั้ง ทรัพย์สิน ส่วนตัว เช่น ค่า แผ่น รถ ของ คุณ และ แท็ ก. หาก คุณ จ่าย สำหรับ การ ดูแล เด็ก ใน ขณะ ที่ คุณ ทำงาน หรือ หา งาน ก็ หัก ภาย ใต้ การ ดูแล เด็ก เครดิต ภาษี. และ ค่า ใช้ จ่าย การ ศึกษา สำหรับ เด็ก ที่ บาง หัก ด้วย. ค่า เล่าเรียน สำหรับ คู่ สมรส หรือ บุตร ใน วิทยาลัย หรือ โรงเรียน อาชีวศึกษา ที่ มีนักศึกษา โปรแกรม สหพันธรัฐ เงินกู้ ใน ที่ ที่ คุณ สามารถ ได้ รับ เครดิต.

ออม ทรัพย์ เกษียณ แผน ต้องการ 401K สามารถ ตั้ง ค่า ที่ สะดวก ของ นายจ้าง ของ คุณ มัก จะ หลังจาก ที่ คุณ ได้ รับ ใน งาน ของ ปี. หาก คุณ ไม่ ได้ มี แผน เกษียณอายุ ใน ตำแหน่ง ที่ คุณ สามารถ เริ่ม IRA กับ คืน ภาษี และ ทุก ปี ของ คุณ มี ส่วน หรือ ทั้งหมด ของ มัน เพิ่ม ใน บัญชี ของ ท่าน ที่ จะ บันทึก สำหรับ อนาคต ของ คุณ. ประหยัด เพื่อ การ เกษียณ ยัง สามารถ ประหยัด ให้ คุณ จ่าย ภาษี สูง กว่า ถ้า คุณ ประหยัด เงิน ใน IRA ดั้งเดิม หรือRoth IRA ขึ้น อยู่ กับ ความ ต้องการ ของ แต่ละ บุคคล.

เพียง จำ เมื่อ คุณ คิด ภาษี ที่ ภาษี เป็น สิ่ง ที่ คุณ จ่าย และ เครดิต เป็น สิ่ง ที่ คุณ จะ ได้ รับ. ดังนั้น ภาษี การ ดูแล เด็ก สิ่ง ที่ คุณ จ่าย แต่ สามารถ ถูก หัก ภาษี เช่น เดียว กับ อสังหาริมทรัพย์ ที่ คุณ จ่าย ใน บ้าน ภาษี ทรัพย์สิน ส่วนตัว ที่ คุณ ชำระ สำหรับ จาน และ แท็ ก บน รถ ของ ท่าน ดอกเบี้ย จำนอง จ่าย ให้ แก่ สถาบัน การเงิน หรือ ภาษี ที่ดิน แม้ เป็น. เตรียม ภาษี ของ คุณ จะ ไม่ ต้อง ลำบาก หาก คุณ เก็บ รายการ ของ คุณ ที่ จัด โดยใบเสร็จ รับ เงิน ด้วย การ วางแผน เพียง เล็กน้อย.

Blog at WordPress.com.