Albania Travel

February 19, 2010

เคล็ดลับเพื่อขอคืนภาษีหัก Best – 4 สิ่ง Easy คุณสามารถทำเพื่อเพิ่มเงินคืน

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 3:56 am

บางเราเตรียมตลอดปีและอื่นๆช่วงชิงมีทุกอย่างจัดตามกำหนด. ไม่ว่าวิธีการที่คุณได้รับพร้อมให้เวลาเสียภาษีคุณต้องมีอาวุธพร้อมด้วยเคล็ดลับที่จะได้คืนเงินภาษีที่ดีที่สุด. นี่สี่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ง่ายที่จะเพิ่มการคืนเงินภาษีของคุณ.

ธุรกิจคำร้อง / ค่าใช้จ่ายในการทำงาน: นี้เป็นพื้นที่หากินเสมอเพื่อขอคำปรึกษาจากภาษีมืออาชีพ. ค่าใช้จ่ายแต่มีจำนวนงานที่เกี่ยวข้องที่คุณสามารถหัก. เหล่านี้รวมค่าสหภาพธุรกิจหรือค่าสมาคมวิชาชีพ, งานอุปกรณ์การไม่ให้นายจ้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นแต่ไม่จัดนายจ้างของคุณและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การเดินทาง ในกรณีที่ เดินทาง เป็นงานที่เกี่ยวข้อง. คุณยังสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายของชุดของคุณให้ชุดและจะต้องระบุคุณเป็นพนักงานขององค์กร.

ค่าใช้จ่ายในการอ้างสิทธิ์การแพทย์: คุณสามารถหักใดๆทางการแพทย์และทันตกรรมพรีเมี่ยมถ้าคุณจ่ายค่าใช้จ่ายรวมของการแพทย์มากกว่าบางเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของคุณ และ ถ้าคุณจ่ายพรีเมี่ยมเหล่านี้หลังจากที่รายได้ของคุณถูกหักภาษี. เสมอนอกจากงบของจำนวนเงินที่คุณจ่ายขาดดุลการค้าเหนือและอื่นพรีเมี่ยมสุขภาพของคุณตั้งแต่หักค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้คุณและครอบครัวของคุณ.

อ้างมีส่วนร่วมการกุศล: หนึ่งในเคล็ดลับเพื่อรับเงินคืนภาษีที่ดีที่สุดก็คือจดบันทึกการให้ข้อมูลของคุณให้กับองค์กรการกุศลหรือที่ fundraisers ที่คุณไม่ได้รับสิ่งตอบแทนสำหรับคุณเงิน (ยกเว้นความรู้สึกที่ดีที่คุณได้รับการช่วยเหลือคนในต้อง!). การบริจาคเมื่อเสมอขอใบเสร็จ; ใดกุศลชื่อเสียงจะให้หนึ่ง. ถ้าคุณบริจาคให้โบสถ์หรือที่ fundraiser และคุณไม่ได้รับใบเสร็จเก็บสำเนาของการตรวจสอบของคุณเพื่อให้คุณรักษาเอกสารของคุณเอง.

จ้าง Tax Professional: นี่คือเพื่อให้ง่ายต่อการทำ. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีได้ถึงวันที่กฎหมายภาษีและจะรู้ว่าสิ่งที่คุณสามารถและไม่สามารถเรียกร้อง. พวกเขายังสามารถหาพื้นที่ที่คุณสามารถเรียกร้องหรือที่คุณอาจมีเครดิตที่ท่านอื่นได้พลาด. เป็นมืออาชีพในพื้นที่นี้พวกเขาจะไม่มีข้อสงสัยมีเคล็ดลับเยอะได้รับคืนเงินภาษีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ. และค่าใช้จ่ายถึงคุณจะสวยน้อยที่สุดการพิจารณาคืนภาษีที่ใหญ่กว่าคุณจะได้รับโดยใช้บริการของตน.

แต่มีวิธีอื่นๆเพื่อเพิ่มเงินคืนภาษีของฉันได้นำเสนอรายการที่ง่ายที่สุดที่นี่. เพื่อให้ได้ทุกเคล็ดลับสำคัญที่จะได้รับคืนเงินภาษีที่ดีที่สุดคุณควรขอคำแนะนำอาชีพ.

โบนัสภาษีคำแนะนำ: ใครจะได้รับคืนเงินภาษีที่ใหญ่ที่สุด? ผู้ที่มีบ้านตามธุรกิจ. เนื่องจากเมื่อคุณดำเนินธุรกิจออกจากบ้านของคุณสามารถหักส่วนจำนองภาษีทรัพย์สินประกันภัยและสาธารณูปโภค. คุณยังสามารถหักเฟอร์นิเจอร์สำนักงานบ้านเครื่องใช้สำนักงานบ้านและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาธุรกิจหรือสำนักงานพื้นที่ใด. และคุณสามารถเรียกร้องหักเหล่านี้ไม่ว่าเท่าใดคุณทำงานในธุรกิจบ้าน. แม้แต่หากมีสิ่งที่คุณจะทำงานในชั่วโมงหรือสองวันนอกเหนือจากงานวันของคุณจะหักยังคง.

บ้านที่ดีที่สุดจากธุรกิจที่จะเป็นแบบออนไลน์หนึ่ง. คุณจะไม่ต้องการพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่ที่คุณจะไม่ต้องมีคนในบ้านของคุณสามารถทำงานได้ทันทีที่ต้องการ. ธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จจะให้คุณเป็นจำนวนมากการฝึกอบรมการสนับสนุนและในที่สุดให้คุณออกจากงานวันของคุณ. และคุณจะเป็นหนึ่งในคนโชคดีที่เวลาภาษี.

Advertisements

Blog at WordPress.com.